Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 28/07
[28/07/2008 10:49:59]

Phân tích HaSTC-Index tuần từ 28/7-01/08/2008 chúng t6i cho là ”Nàng” Vn-Index sẽ ”bảo lãnh cho người tình - chàng trai trẻ” HaSTC-Index. Phiên giao dịch ngày 28/07 đã thật sự diễn biến như dự kiến.
Đóng cửa mức 144.45 điểm Tăng 3.74 điểm tương đương 2.66% với KLGD 9,334,400CP. Nhà đầu tư NN mua 461,700CP,bán ra 356,100 CP. Chi tiết ....


Mã  25/07 Cao Thấp Đóng  +/- % +/-  KLDG   Buy   Sell 
ACB 59.5 61.7 57.2 61.5 2 3%   1,921,400              -              -  
B82 12.5 12.8 12 12.8 0.3 2%          4,400              -              -  
BBS 11.4 11.4 11 11 -0.4 -4%        24,000              -              -  
BCC 12.1 12.5 11.7 12.5 0.4 3%      179,600       1,000   45,200
BHV 21.8 22.6 21.1 22.6 0.8 4%          2,400              -              -  
BLF 16.2 15.6 15.6 15.6 -0.6 -4%          3,800              -              -  
BTH 13.4 13.4 12.9 12.9 -0.5 -4%          2,200              -              -  
BTS 12.3 12.5 11.9 12.4 0.1 1%        35,100              -              -  
BVS 39.5 38 38 38 -1.5 -4%          2,600       1,000            -  
C92 14.9 14.4 14.4 14.4 -0.5 -3%        12,100              -              -  
CAP 18.5 17.8 17.8 17.8 -0.7 -4%          6,200              -              -  
CDC 36.9 38.3 35.5 37.5 0.6 2%        66,900              -              -  
CIC 12.8 12.3 12.3 12.3 -0.5 -4%          4,500          100            -  
CID 12.5 12.5 12 12.5 0 0%          2,000              -              -  
CJC 20.5 20.5 20.5 20.5 0 0%              200              -              -  
CMC 19.5 18.8 18.8 18.8 -0.7 -4%              400              -              -  
CSG 13.4 12.9 12.9 12.9 -0.5 -4%        49,800              -              -  
CTB 15.1 14.5 14.5 14.5 -0.6 -4%          4,200              -              -  
CTC 21.8 21.8 21.8 21.8 0 0%                 -                -              -  
CTN 17 17 16.4 16.5 -0.5 -3%        41,600              -              -  
DAC 28.9 30 30 30 1.1 4%          3,500              -              -  
DAE 15 14.4 14.4 14.4 -0.6 -4%          9,500              -              -  
DBC 20.8 21.6 20.5 21.6 0.8 4%        65,500              -              -  
DCS 10.5 10.1 10.1 10.1 -0.4 -4%          4,400              -              -  
DHI 15.2 15.2 14.6 14.8 -0.4 -3%        16,200              -              -  
DST 11.6 11.2 11.2 11.2 -0.4 -3%          5,900              -              -  
DTC 62.2 64.6 64.6 64.6 2.4 4%          3,300              -              -  
EBS 20.6 20.5 19.8 19.8 -0.8 -4%        72,400              -              -  
GHA 24.6 25.5 23.7 25.5 0.9 4%        18,300              -              -  
HAI 31 32.2 29.8 31 0 0%        25,100              -              -  
HBE 11.7 11.3 11.3 11.3 -0.4 -3%              100              -              -  
HCC 12.7 13.2 12.5 13.2 0.5 4%              200          100            -  
HCT 16.2 16.8 15.6 15.6 -0.6 -4%        23,400              -              -  
HEV 16.7 16.7 16.1 16.7 0 0%              800              -              -  
HHC 22.4 21.6 21.6 21.6 -0.8 -4%        28,500              -     14,700
HJS 12.4 12.7 12 12 -0.4 -3%        36,700              -     18,700
HLY 43.3 45 43.3 45 1.7 4%        12,400              -              -  
HNM 17.7 17.4 17 17.3 -0.4 -2%      209,800       4,700   49,000
HPC 22 21.2 21.2 21.2 -0.8 -4%        20,600       1,000            -  
HPS 15.7 15.1 15.1 15.1 -0.6 -4%              100              -              -  
HSC 183.4 183.4 183.4 183.4 0 0%                 -                -              -  
HTP 12.1 12 11.7 11.7 -0.4 -3%        19,700              -              -  
HUT 12 11.6 11.6 11.6 -0.4 -3%              300              -              -  
ILC 23.5 23.3 22.6 22.6 -0.9 -4%        60,700              -     17,200
KBC 143.4 149.1 148.9 149.1 5.7 4%      102,900     85,000            -  
KLS 12.5 12.8 12 12.4 -0.1 -1%   1,204,700     10,300   59,700
KMF 13 13 13 13 0 0%                 -                -              -  
L18 13.4 12.9 12.9 12.9 -0.5 -4%          4,100              -              -  
L43 17.7 17 17 17 -0.7 -4%          5,700              -              -  
L62 26.3 25.3 25.3 25.3 -1 -4%              100              -              -  
LBE 16.6 16.6 16.6 16.6 0 0%                 -                -              -  
LTC 13.2 13.5 12.7 13.5 0.3 2%        17,900              -              -  
LUT 15.5 14.9 14.9 14.9 -0.6 -4%              400              -              -  
MCO 11.7 11.3 11.3 11.3 -0.4 -3%          5,100              -              -  
MEC 20.3 21.1 20 21.1 0.8 4%        22,700              -              -  
MIC 83.6 86.9 80.3 86.9 3.3 4%        11,400              -              -  
MMC 0 68 36 65 65        116,300              -              -  
NBC 34.1 32.8 32.8 32.8 -1.3 -4%        26,000              -              -  
NGC 16.8 17.4 17.4 17.4 0.6 4%          6,200              -              -  
NLC 15.2 15.8 14.6 15.4 0.2 1%      100,300              -     34,500
NPS 28.4 28.4 28.4 28.4 0 0%                 -                -              -  
NST 12.6 13.1 12.6 13.1 0.5 4%          2,900              -              -  
NTP 38.6 40.1 37.1 40.1 1.5 4%      254,900       1,000            -  
NVC 27.1 28.1 28.1 28.1 1 4%        16,600              -              -  
ONE 18.6 17.9 17.9 17.9 -0.7 -4%          1,600              -              -  
PAN 39.1 40.6 37.6 39 -0.1 0%      500,100              -     44,000
PGS 15.6 16.2 15 16.2 0.6 4%      123,500              -              -  
PJC 15.3 15.5 15.5 15.5 0.2 1%          1,100              -              -  
PLC 21 21.8 20.2 21.8 0.8 4%        13,400              -              -  
POT 13.4 12.9 12.9 12.9 -0.5 -4%        25,600              -              -  
PPG 12 11.6 11.6 11.6 -0.4 -3%        12,600          500            -  
PSC 20.3 21.1 19.5 21.1 0.8 4%          2,400              -              -  
PTC 13.7 14.2 13.2 14.2 0.5 4%        33,800              -       4,800
PTS 20.6 21.4 19.8 21.4 0.8 4%        46,000              -              -  
PVC 32.3 33.5 31.1 33.5 1.2 4%        69,200              -              -  
PVE 21.4 22.2 22 22.2 0.8 4%          4,800              -              -  
PVI 26.7 27.7 25.7 27.7 1 4%      242,100   124,000        700
PVS 42.4 44 41 44 1.6 4%      481,100   210,000            -  
QNC 28.5 29.4 27.4 29.1 0.6 2%        75,500              -              -  
RCL 56.5 58.7 54.3 58.7 2.2 4%          5,000              -              -  
S12 17.3 16.7 16.7 16.7 -0.6 -3%              800              -              -  
S55 24.3 24.2 23.4 23.4 -0.9 -4%        69,800              -       2,400
S64 23.5 24.4 23 24.4 0.9 4%        19,700              -              -  
S91 17.1 17.5 16.5 17.5 0.4 2%        15,800              -              -  
S96 19.2 18.5 18.5 18.5 -0.7 -4%          4,000              -              -  
S99 56.4 58.6 54.5 58.6 2.2 4%        79,200       2,000        900
SAP 12.7 12.2 12.2 12.2 -0.5 -4%        10,000              -              -  
SCC 17 16.4 16.4 16.4 -0.6 -4%        14,200              -              -  
SCJ 66.7 69.3 64.1 69.3 2.6 4%        45,100       1,500            -  
SD2 32.1 30.9 30.9 30.9 -1.2 -4%        19,000              -              -  
SD3 21.3 21.3 20.5 20.5 -0.8 -4%        12,400              -              -  
SD4 18.1 17.4 17.4 17.4 -0.7 -4%          2,300              -              -  
SD5 28.2 29.3 29.3 29.3 1.1 4%          1,500              -              -  
SD6 25.9 26.9 24.9 26.9 1 4%        26,700              -              -  
SD7 25.5 26 24.5 25.7 0.2 1%      239,300              -              -  
SD9 20.8 21.6 20 21.6 0.8 4%      216,600              -       5,000
SDA 35.4 36.8 34.4 36.8 1.4 4%        37,000              -              -  
SDC 41.2 39.6 39.6 39.6 -1.6 -4%          1,100              -              -  
SDD 12.5 12.9 12 12.5 0 0%        67,200              -              -  
SDJ 23.5 24.4 23.5 24.1 0.6 3%          7,600          700            -  
SDS 23.5 24.4 24.4 24.4 0.9 4%              100              -              -  
SDT 24.6 24.4 23.7 23.7 -0.9 -4%      187,200          700            -  
SDY 16.9 17.5 16.3 17.5 0.6 4%        28,000              -          100
SGD 15.3 15.7 14.7 15.3 0 0%        25,800              -              -  
SIC 17.6 16.9 16.9 16.9 -0.7 -4%              100              -              -  
SJC 26.2 25.2 25.2 25.2 -1 -4%          5,300              -              -  
SJE 20.9 21.7 20.1 21.7 0.8 4%        88,100              -              -  
SJM 16.1 16.7 15.5 16.7 0.6 4%        24,000              -              -  
SNG 33.2 31.9 31.9 31.9 -1.3 -4%          5,500              -              -  
SRA 13 12.5 12.5 12.5 -0.5 -4%              600              -              -  
SRB 9.2 8.9 8.9 8.9 -0.3 -3%        16,100              -              -  
SSS 20 20 19.2 19.3 -0.7 -4%        50,300              -              -  
STC 14.3 14.3 14.3 14.3 0 0%                 -                -              -  
STP 17.9 18.2 17.2 17.5 -0.4 -2%        96,700              -              -  
SVC 25.1 24.1 24.1 24.1 -1 -4%          4,100              -              -  
TBC 12.7 13.2 12.2 12.9 0.2 2%      545,600     11,000   57,700
TC6 34.6 34.1 33.3 33.3 -1.3 -4%        28,500              -              -  
TJC 19.6 20.3 20.3 20.3 0.7 4%          7,000              -              -  
TKU 12.1 11.7 11.7 11.7 -0.4 -3%          3,800              -              -  
TLC 10.1 9.7 9.7 9.7 -0.4 -4%        25,300          200            -  
TLT 15.8 15.8 15.2 15.2 -0.6 -4%      148,200              -              -  
TNG 13.3 12.8 12.8 12.8 -0.5 -4%        18,700              -              -  
TPH 11.2 11.2 10.8 11.2 0 0%          7,400              -              -  
TST 15.3 14.7 14.7 14.7 -0.6 -4%        12,000              -              -  
TV4 17.1 17.7 17.7 17.7 0.6 4%              200              -              -  
TXM 12.5 12 12 12 -0.5 -4%        28,700              -              -  
VBH 14.7 15.2 14.2 14.9 0.2 1%              700              -              -  
VC2 36.9 38 35.5 37 0.1 0%        27,400              -              -  
VC3 16 16 15.4 15.8 -0.2 -1%        51,900              -              -  
VC5 13.4 13.9 12.9 13.9 0.5 4%        68,400          700            -  
VC6 16.8 16.2 16.2 16.2 -0.6 -4%              100              -              -  
VC7 12.6 13 12.1 12.8 0.2 2%        19,200       3,000            -  
VCS 41.5 43.1 42 43.1 1.6 4%        67,900              -              -  
VDL 36.3 37.7 34.9 37.7 1.4 4%          6,800              -              -  
VE9 15.9 15.9 15.9 15.9 0 0%                 -                -              -  
VFR 16.1 15.5 15.5 15.5 -0.6 -4%        14,800              -              -  
VMC 20.8 21.6 20 21.6 0.8 4%        18,700              -              -  
VNC 16.6 17.2 16 17.2 0.6 4%        83,800              -              -  
VNR 25.8 26.5 24.8 25.8 0 0%        35,400       3,200            -  
VSP 83.7 87 87 87 3.3 4%          2,400              -          500
VTL 21.2 20.4 20.4 20.4 -0.8 -4%              500              -              -  
VTS 37.3 38.7 38 38.7 1.4 4%        40,600              -       1,000
VTV 16.5 17.1 15.9 17.1 0.6 4%          4,600              -              -  
XMC 13.4 13.9 12.9 13.2 -0.2 -1%        63,600              -              -  
YBC 17.1 17.7 16.5 17.2 0.1 1%        44,100              -              -  
YSC 35.3 36.7 36.7 36.7 1.4 4%              100              -              -  
Adwin.

Tin bài liên quan:

Phân tích HaSTC-Index tuần từ 28/7-01/08/2008.

Phân tích kỹ thuật tuần từ 28/7-01/08/2008: Khoảng lặng

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.