Thứ năm - 18.07.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Tin nổi bật
Đơn giản, dể hình dung, dể thực thi cùng với tính đa dạng sẽ hỗ trợ đầy đủ nhất cho các bạn thành công.
Cộng đồng phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp https://t.me/dokeyclub hơn 6k member trên Telegram cho bạn cảm thấy thắng lợi bền vững của hàng ngàn người trên thị trường forex, Crypto, CK... Đó không phải là may mắn mà là nỗ lực cá nhân tuyệt vời bên cạnh kiến thức, kỹ năng và công cụ vượt trội.
Chu kỳ kinh tế nhịp ổn định 11.2 năm và nhịp kép đại khủng hoảng 90 năm cận kề, làm gì để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng mà không hề hấn gì, thậm chí giàu phất lên?
Cảnh báo Scam và rũi ro 2019 30/12/2018
Cái gì đó ghê gớm đang đến rất gần? 20/10/2018
Diễn đàn
Thu nhỏ Đóng lại

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.