Thứ năm - 18.07.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Phân tích thị trường
Thị trường chứng khoán vào giai đoạn điều chỉnh
[04/03/2014 10:18:17]

sau nhiêu tháng tăng giá, thị trường vào giai đoạn điều chỉnh...

 Hình đồ thị VN30:

Hiện tượng phân kỳ làm giảm giá xảy ra trên một số chỉ báo kỹ thuật có độ tin cậy cao với thời gian khoảng 1 tháng.

điều này cũng có nghĩa là thời gian điều chỉnh thông thường sẽ bằng ít nhất là khoảng thời gian gây nên hiện tượng trên.

như vậy trong khoảng thời gian điều chỉnh, nhưng giai đoạn hồi phục tăng là cơ hội bán được cổ phiếu giá tốt.

Adwin