Thứ hai - 20.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Dầu
Tại sao dầu thô tiếp tục tăng giá?
[11/09/2010 9:49:27]
Tại sao dầu thô tiếp tục tăng giá? "
Crude Oil

Mỹ công bố nhiều chỉ báo kinh tế lạc quan hơn dự đoán.

số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh hơn dự báo, trong khi thâm hụt thương mại giảm, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt cao nhất trong 2 năm

Phân tích kỹ thuật giá Dầu thô Crude Oil

Dầu thô tăng lại cho thấy niềm tin về hồi phục kinh tế đã ổn định trở lại.

Adwin