VN30 kẻ chán người mê

22 Apr 2019

VN30 kẻ chán người mê

Hướng về nơi xa, tất nhiên là còn xa mới tới nhưng chiều ngược lại có vẻ như quá khó khăn.

Vui lòng không lội nguợc dòng nhé bà con, ai đang lội ngược cứ để họ lội, hãy lên bờ và quan sát họ; có thể họ về gần chân cầu, cũng có thể họ chìm, nhất thiết lúc này bạn không nên bơi ngược dòng như họ.

Vn30 Weekly:

VN30 kẻ chán người mê

Vn30 Daily:

VN30 kẻ chán người mê

Quả thật, Vn30 – kẻ chán người mê. Kẻ chán: người nắm giữ CP, người mê: kẻ chỉ chơi phái sinh.

Vài dòng thui, hình ảnh nói lên hết rùi.

Adwin

#TA #phantichkythuat #chungkhoan #ck #taichinh #phaisinh #adwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *