VN30: Đánh

27 Oct 2018

VN30: Đánh

Bối cảnh chung lịch sử: ….. sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Bối cảnh kỹ thuật:

VN30 Monthly:

VN30: Đánh

Vn30 Monthky đang giảm lại trong kênh tăng , tín hiệu ghê gớm đã xuất hiện làm cho khả năng giảm thêm nhiều tháng , thậm chí có thể giảm thêm quá đáy kênh dưới cùng

nhưng chưa đủ đểkéo thành kênh giảm, để trở thành kênh giảm sẽ có tháng tăng , lình xình sau đó mới quay lại.

từ dưới sâu thẳm lòng đất, thi sĩ điên Bùi Giáng hét lên:

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.

Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.

VN30 Weekly:

VN30: Đánh

VN30 Weekly chắc chắn là đang giảm, sự giảm thái quá có thể … thụt vòi lại nhưng đó vẫn là kênh giảm

người tĩnh trí sẽ không đẻ cuốn theo … gió mạnh

Bùi giáng viết tiếp:

Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

VN30 Daily:

VN30: Đánh

VN30 Daily cho thấy trượt quá xa kênh giảm 2DV có xác suất quay về trục đang giảm dần là 95.44%, hiện tượng phân kỳ làm tăng giá

đang xảy ra với điều kiện thứ 2 tuần tới 29/10 đóng cửa tăng giá. Thời gian 11 phiên.

Bùi giáng tiếp tục viết:

Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.

Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.

Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn !

Bùi Giáng

Khuyến nghị: Stop trên 70% các lệnh ShortSell đang mở, Close nốt vào hôm sau nữa tăng giá. Có thể mua rủi ro như nói trên chart Daily nhưng ko quá 50% vốn.

Hãy đánh đi, “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”

#Adwin #PTKT #VN30 #VN30F1M #phaisinh #long #shortsell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *