27 Mar 2022

Vàng
Vàng hay XAUUSD đã tăng trên nỗi khiếp sợ của nhân loại. Lo sợ Chiến tranh Thế giới lên án Nga xâm lược Ucraina một cách vô cớ và vô lý đã làm giá nhiên liệu tăng vọt kéo theo tác động mọi mặt, tuy vậy đó chỉ mới là thứ yếu, cái quan trọng là Mỹ và các đồng minh không kiểm soát hết hành vi trừng phạt, hãy hình dung khi 1 con chó bị đâm nhiều nhát đau nó sẽ lao táp bất kỳ kẻ nào có th...

14 Oct 2018

Biến động Gold nói lên điều gì?
Gold Monthly: Giảm trong kênh tăng nhẹ nhưng sức giảm yếu dần. Nếu Gold tăng lại (nhiều tháng tới) thì kênh tăng giá được cũng cố mạnh, tất yếu Gold chưa thể đột phá ngay những ngưỡng giá "kinh khủng" mà cần các động lực thúc đẩy của nhiều tháng nữa. Dao động STO đã tăng (chỉ báo cuối cùng) nhưng dao động MACD (AdwinMACD, chí báo kế chót) vẫn đang giảm và chỉ báo lưỡng tính AdwinSoMo th...