19 Jul 2021

Tạm dừng phổ biến 2 bộ công cụ AdproVe42 và AdproMV41

Bộ công cụ AdproVe42 chạy trên nền Amibroker 6.3 Pro

và bộ công cụ AdproMV41 – AdproMV42 chạy trên nên Metatrader4 tạm gỡ xuống để hoàn thiện thương mại.

Sẽ sớm được cập nhật, tuy vậy bản cũ vẫn cho tải, nhắn tin cho Adwin nếu cần nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *