20 Mar 2020

Robot dò tìm và bắn tín hiệu “Tam Kiếm hợp Bích” lên điện thoại

Tải về bộ nâng cấp gồm AdproMV23 (đê RB vận hành tốt).

Hệ thống “Tam Kiếm Hợp Bích” vốn rất hiệu quả, lợi nhuận cao nhưng lâu lâu mới tìm thấy, từ chổ đó Adwin viết Robot Báo tín hiệu lên Điện thoại và hiển thị lên màn hình vị trỉ xảy ra Tam kiếm Hợp Bích.

Các khung thời gian tối ưu: H1-D1 (Chart chưa RB để ở H1), Ngoài ra có thể lướt khung nhỏ thì M15-M30 với H4.

Do kênh giá TienLuongChannel tính 1.618 độ lệch chuẩn nên Song song cho báo tín hiệu “Song kiếm Hợp Bích” gồm tín hiệu của chỉ báo ChotLoi + AdwinProN với dao động AdproStoN đã thỏa điều kiện nhưng kênh giá Tiên Lượng chưa thỏa để nhà đâu tư quyét định kha năng bẻ lại TienLuongChannel đặng không phí cơ hội hiếm có.

Nghĩa là nhiều trường hợp đánh với Song kiếm hợp bích. Khi giao dịch cần phải đặt SL/TP dựa trên kênh giá TienLuongChanell. Chi báo AdwinProN trong chart chưa RB nên tắt báo qua ĐT.

Tín hiệu sẽ báo nhắc lại để không bỏ lỡ cơ hội.

Chỉ các Tài khoản giao dịch HotForex có vốn trê $250 mới nhận được tín hiệu.

Cài đặt: Tải lại và cập nhật AdproMV23 , riêng các Robots không giao dịch trong thư mục EA chỉ chép files – không chép cả thư mục .

 

Tắt và khởi động lại MT4 HotFX, kéo tả vào đồ thị mong muốn Robot dò bộ tín hiệu. Chuyển đồ thị sang khung thời gian phù hợp với khung thời gian trading đã thiết lập trong thuộc tính của Robot “TamKiemHopBich”.

Cứ để lạptop chạy, mở ĐT xem tín hiệu, soi kỹ lại rồi … vào lệnh. Tự canh chốt lệnh hoặc đặt SL/TP theo kênh giá.

Mở TK Forex và thông báo số tài khoản  Mt4 để nhận key kích hoạt:

1- HotForex (Ko nên đánh Crypto): https://www.hotforex.com/?refid=327563

2- Exness: https://www.exness.com/a/u8puqhit 

 

#Adwin #Adpro #TamKemHopBich #TrendMaps

 

Tham khảo chi tiết vài hệ thống giao dịch tốt dựa trên bộ công cụ AdproMV23:

Tam Kiếm hơp bích phần 1

Tam Kiếm hơp bích phần 2

Tam Tài – hệ thống giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả 

Gió thổi mây bay – Hệ thống đánh Forex dài hạn

Galaxy – Hệ thống hay để giao dịch Forex hiệu quả

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *