Quản trị rủi ro là gì?

12 Oct 2018

Quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rũi ro bao gồm nhiều mặt của một vấn đề:

Quản trị rũi ro kỹ thuật: là việc dùng kỹ thuật được tối ưu hóa  thông số kỹ thuật riêng biệt (99,99% người PTKT trên thế giới không biết dùng); Do đặc thù từng loại hàng hóa có nhóm cổ đông (với chứng khoán), cặp tiền (với Forex) … nên không thể dùng tham số kỹ thuật của hàng hóa này áp dụng vào hàng hóa kia.

Các robots – chỉ báo trên Amibroker, MT4 hoặc Metastock do Adwin lập trình giúp bạn thực hiện điều này.

Quản trị rủi ro là gì?

Vn30 ngày 12/10 với tín hiệu ShortSell hôm 8/10 và đỉnh hôm 4/10 trên bài viết “Vn30 góc nhìn lại” với chỉ báo – robots AdwinBBSH

Gia tăng tỷ trọng sau mỗi phiên có tín hiệu và giảm hoặc cắt khi có tín hiệu đảo chiều.

Quản trị rũi ro vốn: việc giải ngân như thế nào cho phù hợp xu hướng thị trường, chốt lãi – cắt lỗ như thế nào cho đúng với thực tế biến động là cả một nghệ thuật với kỹ năng cao, chỉ có thể thực hiên nếu bạn tham gia các khóa đào tạo bài bản của Adwin.

Quản trị rũi ro dòng tiền: vấn đề này cũng có 2 vế, vế 1 là dòng tiền của thị trường, điều này đã được giải quyết trong bài “Dòng tiền thông minh”; vế 2 là quản lý dòng tiền cá nhân, có thể nói không ngoa rằng bạn chỉ có thể thành công nếu biết quản lý dòng tiền cá nhân. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng thực tế chính xác là vậy, bạn có thể đọc sách, sách nói, youtue … “Tư duy triệu phú” bạn sẽ hiểu.

Quản trị rũi ro giao dịch: tưởng rằng đã có tất cả các yêu tố trên là đủ nhưng xin thưa nếu bạn không phòng ngừa rủi ro giao dịch có thể ngày nào đó bạn sẽ đập đầu vào tường đấy.

Quản trị kênh đầu tư: Ô hay, lại thêm cái này nữa à? thế bạn có thấy khi thị trường chứng khoán ảm đạm như chợ chiều bạn cứ rúc đầu vào nó để nhìn cảnh vốn bạn bị “cưa chân bàn” suốt à, hay hiện tại (12/10/2018) bạn có thấy các nhà đầu tư Cryptocurrency đang chán nãn tới mức quẳng luôn đấy chả thèm nhìn nữa, lõm quá rồi, hoặc bạn thấy các thợ mỏ (đào coin) mua máy giá hơn trăm triệu giờ bán vài triệu không ai thèm mua chứ?

#Adwin

#QTRR #quảntrịrũiro #quảntrịvốn #quảntrịgiaodịch #quảntrịđầutư #chỉbáo #AdwinBBSH #Adpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *