23 Jun 2019

Ra mắt bộ chỉ báo chuyên nghiệp AdwinPro cho Metatrader 4
Không phải Adwin lập trình nên toàn bộ bộ công cụ AdwinPro, chỉ khoảng 2/3 trong số đó do chính Adwin chấp bút, còn lại là từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Bộ công cụ gồm các chỉ báo được phân theo các mục: Main - thư mục chứa các chỉ báo tín hiệu trên đồ thị chính Money - thư mục chứa các chỉ báo dòng tiền hay dùng để xác định dòng tiền Channel dùng để xác định kênh giá hoặc Piv...

06 May 2019

AdproNew2 sẵn sàng cho tải về
Cũng ngần đó thời gian, Adwin dùng Google lục tung cả thế giới để tìm kiếm các kỹ thuật tốt, tối ưu nhất, thậm chí nhờ sự giúp đỡ từ chính diễn đàn AmiBroker nhưng kết quả là Adwin chưa thể tìm thấy bất cứ điều gì hay ho hơn có thể bổ sung cho bộ công cụ Adpro kể từ khoảng 2014. Adpro cũ trc đây là các chỉ báo, robots rời rạc được tôi cung cấp FREE cho học viên của mình tuy nhiên sau kho...

31 Mar 2019

Ra mắt bộ chỉ báo chuyên nghiệp AdwinPro cho Amibroker
Ra mắt bộ công cụ chỉ báo AdwinPro cho AmiBroker: 30 ngày dùng thử cho members chưa phải là cựu học viên, 6 tháng cho cựu HV các lớp SAFC và các lớp khác, 1 năm cho cựu HV các lớp sNew, sFX và 2 năm cho cựu HV các lớp Dokey. Phí sử dụng: $499 cho trọn đời, $99/năm, $59/6 tháng hoặc $39/3 tháng. VCB Nguyen Hai Thanh: 0531002482112 theo tỷ giá quy đổi của VCB Hoặc Sacombank Huynh Ngoc Anh...