29 Jan 2020

Lọc Cryptocurrency theo đuôi USD 29Jan2020

Tai về tai đây

Chú ý các dòng được đánh dấu đậm là các mã có độ tin cậy cao.

Tín hiệu lọc lấy từ CandleNew có kết hợp xu thế Slope lấy trong bộ công cụ chuyên nghiệp Adpro dành cho Amibroker.

Mã IOTA trên Binance là MIOTA trong hệ thống lọc nói trên.

Đơn giản, dể dùng nhưng hiệu quả.

 

Adpro tri kỷ nhà đầu tư.

Adwin

 

#Adpro #Amibroker #Adwin

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *