07 Jan 2020

Lọc CP chứng khoán ngày 07/01/2020

Tải file Excel lọc CP sáng ngày 07/01/2020 Loc07Jan ở đây

Một trong số các CP lọc đầu ngày 07/01/2020: PVD.

Lý do cơ bản

Căng thẳng Iran-Mỹ đã gây lo ngại cho giới đầu tư làm CP nghành dầu khí có cơ hội, sự thực là gì thì hạ hồi phân giải.

Lý do kỹ thuật:

ở góc độ kỹ thuật thì PVD dòng tiền đã sớm vào PVD từ mấy hôm trước, nếu dùng kỹ thuật Prostick lọc thì ta có thể tìm thấy điểm vào rất đẹp của PVD; Tiếc  là lúc đó Adwin chưa lập trình ProstickNew (nhiều kỹ thuật khác trong bộ công cụ AdproVe22 cho Amibroker cũng lọc được).

PVD tăng tới đâu?

trên đồ thị, PVD chạm ngay ngưỡng cản 16.05 và cần vượt uan ngưỡng này với khối lượng lớn trên 3tr/phiên (ngày 6/1 đã vượt) thì mục tiêu gần ở 16.9 và xa hơn 1 chút ở 18.16

PVD tăng tới ngày nào? dể thui nhưng hẹn bài phân tích khác.

 

Adwin

#CK #PVD #Adwin #Adpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *