10 Jan 2020

Lọc cổ phiếu và phân tích CK tuần mới 13Jan2020

Link tải file Excel lọc Cổ phiếu tốt tại đây  ProstickNew13Jan2020

Các cổ phiếu chọn đã được soi kỹ, Bạn có thể tham khảo danh sách đậm (hoặc nghiêng), xem dòng ghi chú phía sau.

Cách đọc tín hiệu: DS Cổ phiếu trên được lọc bằng kỹ thuật ProstickNew có điểm mua/bán chốt lời hoặc cắt lổ, thông tin giá điểm mua/bán được hiển thị realtime ngay trên màn hình, ví dụ CP NKG nếu bạn dùng kỹ thuật ProstickNew đẻ lọc thì chắc chắn đã vớ bẫm từ 31Dec2019

NKG có tín hiệu trên ProstickNew từ 31/12/2019

Cách đọc tín hiệu trong file Excel:

CP có tín hiệu Mua thì cột “Tang Tiep” có số 1,  còn không sẽ là số 0.

CP có tín hiệu đảo chiều tăng thì cột “Dao Chieu Tang” có số 1,  còn không sẽ là số 0.

Cột BumBum có số 1 là các CP bùng nổ khối lượng so với bình quân KL của 1 tháng.

Cổ phiếu có cột MAV càng lớn thì khối lượng bùng nổ càng lớn (Dòng tiền đổ vào/ra mạnh).

 

Có Adpro thì chơi chứng khoán, Phái sinh, FX và kể cả Crypto chưa bao giờ dể đến thế.

 

Adwin

#Adpro #Adwin #CK #PhaiSinh #Vnindex

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *