09 Feb 2020

Lọc cổ phiếu cho ngày 10/02/2020 giữa tâm bão Corona

IDJ

IDJ

Tải file Excel lọc CP tại đây theo kỹ thuật ProstickNew (giá trị lọc =1 là có Mũi tên giao dịch) và SMOBV (dòng tiền thực vào/ra)

Kỹ thuật ProstickNew trong bộ công cụ AdproVe23 được tính toán dựa trên lệch chuẩn và khu vực dao động giá mới ra mắt phục vụ nhà đầu tư chứng khoán, Crytocurrency một cáh đơn giản, nhẹ nhàng. Mũi tên màu Xanh Aqua là phiên mua (mũi tên realtime từ đầu phiên)và chốt khi mũi tên đỏ xuất hiện, nếu là CK Phái sinh có thể Short khi mũi tên màu hồng hướng xuống và chốt lời khi mũi tên màu xanh Blue xuất hiện (tất cả realtime teo dữ liệu).

 

Kỹ thuật đo lường dòng tiền thực vào/ra thị trường SMOBV kéo dài theo giai đoạn tiền đi vào hoặc ngược lại là dòng vốn rút khỏi chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên mua khi dòng tiền đang đi vào (sau mũi tên màu xanh Aqua) và chỉ nên Short phái sinh khi dòng tiền đang đi ra (Mũi tên hướng xuống màu vàng).

Đơn giản vậy thôi nhưng hiệu quả và chính xác.

Adpro – tri kỷ của nhà đầu tư.

 

Adwin

#Adpro #AdproVe23 #Adwin #Amibroker #Dokey #Trenmaps

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *