Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

02 Oct 2018

Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

Chúng ta nhìn sơ bộ chart (kèm tín hiệu realtime) các đồng coin chính:

1 – BTC/USD

Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

Biến động dưới giá thành (đào), Xu hướng chưa thay đổi mạnh, tín hiệu realtime của BTC vẫn đang là chốt bớt nếu đang giữ để chờ tín hiệu tiếp theo.

vài phiên tăng nhẹ phía trước đưa BTC tiếp cập biên nhỏ trên nhưng vẫn trong vùng giảm trung và dài hạn.

2 – XRP/USD

Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

Biến động đột biến của XRP sau tín tức Youtube tích hợp thanh toán bằng XRP là cho XRP đi ngược lại thị trường chung, tín hiệu ngày 2/10 lúc 15h vẫn là … mua thêm.

3 – ETH/USD

Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

Đuổi theo XRP chăng? ETH giữ đà tăng nhẹ theo BTC nhưng chỉ báo – robot AdwinPVT đã tạm dừng tín hiệu. Tín hiệu chung vẫn đang khuyến nghị …. Mua thêm.

4 – BCH/USD

Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10

BCH đang tấn công kênh giảm, chỉ có thể có 2 khả năng xảy ra là tấn công thất bại hoặc tấn công thành công, chúng ta sẽ đi theo hướng kết quả sau đợt tấn công này.

Adwin

#taichinh #qtrr #ptkt #chart #dothi #TA #dautu, #crypto #currency #cryptocurrency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *