BTC yêu dấu

16 Oct 2018

Cập nhật tình hình BTC

Bối cảnh thế giới: Bất ổn gia tăng ở đất nước đông dân nhất TG.

Bối cảnh tiền tệ: Mỹ, Úc, … và rất nhiều nước muốn khóa cổng với các nước … tạo nên dòng vốn … hốt hoảng … (bạn đọc tự đoán các dấu … là gì)

Bối cảnh kỹ thuật:

Daily:

Cập nhật tình hình BTC

kênh vẫn giảm tuy BTC có cú vượt rào ngoạn mục. Adx chính thức châm ngòi bong bóng tăng giá, robots – chỉ báo AdwinPVT

đã ủng hộ tới 2 phiên

(dành riêng cho các HV lớp Dokey: cái đuôi sẽ đi đâu và tới đâu – 2 mũi tên gợi ý, phía trước như vậy thì biến động là gì?)

Monthly và Weekly

Cập nhật tình hình BTC

Monthly: xu thế giảm yếu dần và hỗ trợ tại đáy gần là rất mạnh. Weekly: có gì thơm như múi mít thế nhỉ

Khuyến nghị: rõ thế còn chờ khuyến nghị nữa sao.

Bạn đọc muốn có kỹ năng quản trị rũi ro & giao dịch đảm bảo chiến thắng bất kỳ thị trường nào (CK, Phái Sinh, Forex, Cryptocurrency)
=> Lớp PTKT chuyên nghiệp Dokey18SG khai giảng 29/10/2018 tại SG

Adwin

#cryptocurrency #tiendientu #tienao #bitcoin #ptkt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *