GBPUSD Weekly

21 Feb 2020

Các cặp tiền tệ & hàng hóa dự kiến biến động rất mạnh

1 – GBPUSD Weekly:

GBPUSD Weekly

GBPUSD mà trader VN thường gọi tắt là GU có tuần giảm mạnh để tạo nên dạng mẫu cốc tay cầm với dự báo tăng rất mạnh trong nhiều tuần tới.

Kênh TienLuongChannel dự báo hướng tăng rất rất mạnh tới trên 1.478xx, tất nhiên trên đường tiến tới mục tiêu GU sẽ có những phiên biến động ngược lại kinh hoàng đủ để thiêu rụi tài khoản của trader không dùng Quản trị rũi ro – QTRR.

Đò thị Daily chỉ biến động hẹp với hướng giảm nhẹ.

2- GBPJPY

GJ Tương tự GBPUSD W1, GBPJPY W1  khả năng biến động mạnh hơn do JPY giảm.

3-EURJPY Daily

EURJPY Daily – EJ D1 vào trend tăng mạnh do bởi EUR giảm chạm đáy nhiều năm và sự yếu đi của JPY, trên đồ thi  EJ D1 vào hướng bắt đầu tăng mạnh với kênh TienLuongChannel hướng thẳng lên cao, tuy nhiên trước khi tăng EJ D1 sẽ điều chỉnh nhẹ đón trader lên tàu.

Tương tự ta sẽ có cặp EURAUD tăng mạnh.

4 – WTI Weekly: tăng trong nhiều tuần tới. Nếu cho chỉ báo ChotLoi trong AdproMV23 bạn hãy Buy trên D1 khi có tín hiệu và chốt (không Sell) khi có tín hiệu báo đỉnh trên D1.

 

Nếu khó khăn trong nhận định, Group FX trên FB: https://www.facebook.com/groups/SAFCCLUB/  và Telegram https://t.me/dokeyclub

hoăc Zalo https://zalo.me/g/oacbfu879   nhiều cao thủ sẽ giúp bạn.

 

#GBPUSD #EURJPY #GBPJPY #EURAUD #WTI #Adpro #Adwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *