21 Apr 2023

Lớp training Boômbooms không khai giảng tại SG và HN

Chương trình mới boombooms  sẽ không lên sóng do Adwin sẽ nghỉ dạy, tuy vậy nghiệp giảng dạy đeo đuổi nhiều năm khó lòng từ bỏ trong một sớm một chiều.

Adwin sẽ không khai giảng lớp, chỉ chọn 1 số ít bạn training theo chương trình boombooms ở quán CF.

Tại SG, dự kiến từ ngày 22 tháng 5 năm 2022 tại Family garden số 438 Phan Văn Trị – GV từ 19h.

Tại HN, dự kiến sau khi lớp SG kết thúc sẽ thông báo.

Chương trình Boombooms tập trung vào giao dịch, QTRR giao dịch.

liên hệ Zalo với Adwin: 0915915068

Adwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *