AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

06 May 2019

AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

Cũng ngần đó thời gian, Adwin dùng Google lục tung cả thế giới để tìm kiếm các kỹ thuật tốt, tối ưu nhất, thậm chí nhờ sự giúp đỡ từ chính diễn đàn AmiBroker nhưng kết quả là Adwin chưa thể tìm thấy bất cứ điều gì hay ho hơn có thể bổ sung cho bộ công cụ Adpro kể từ khoảng 2014.

Adpro cũ trc đây là các chỉ báo, robots rời rạc được tôi cung cấp FREE cho học viên của mình tuy nhiên sau khoảng thời gian dài thì sourcecode bị phát tán rộng bên ngoài và bị sử dụng sai mục đích, thậm chí sai cả kỹ thuật cơ bản cùng với Quản trị rủi ro (QTRR). Vì vậy nay tôi khóa sourcecode lại nhưng vẫn cung cấp cho học viên của mình thời hạn sử dụng miễn phí rất dài hạn, thừa cho họ làm giàu qua các kênh đầu tư.

1. Tổng quát: Bộ Adpro phiên bản New2 được phân bổ thành các thư mục như sau:

AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

Hình ảnh một số chỉ báo – robots chính với của sổ lọc – Tối ưu

1 – AdproTickRMC cho Vn30 ngày 06/05/2019

AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

Exprlorer
AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

Phần lớn (trên 95%) các chỉ báo của AdproNew2 là robots, có thể lọc, scan, backtest và tối ưu kỹ thuật.

Tải về, giải nén tại đây: https://drive.google.com/file/d/1nj3LZHJPMkkzgn_pjCSILADcXqXRWE1o/view?usp=sharing .

Cần có AmiBroker bản 6.2 32bit, nếu chưa có tải AmiBroker ở đây: https://drive.google.com/file/d/1AFCbcdq1DnrcwBIoWEcljdxmsBeeb14h/view?usp=sharing

Phiên bản cho AmiBroker 64bit sẽ sớm lên sóng.

1. Nâng cấp: sẽ có bản exe chạy tự động làm tất cả các công việc, hiện chưa viết xong bản cài đặt nên các members tự cập nhật bằng tay nếu muốn. các bước thực hiện

 • Xóa thư mục cũ: xóa thư mục cài đặt cũ AdproSetup + xóa các DLL (gồm Price.dll, Channel.dll, OS.dll, Trends.dll, Money.dll, Other.dll, RabitCommon.dll) trongthư mục cài đặt Amibroker/.NET for AmiBroker/assembly
 • Xóa thư mục Adpro cũ trong thư mục cài đặt Amibroker/formulas/Adpro
 • Chép lại tất cả các files có đuôi dll trong thư mục AdproNew2/DLL vào thư mục cài đặt Amibroker/.NET for AmiBroker/assembly
 • Chép cả thư mục AdproNew2 trong AdproNew2/AdproNew2 vào Amibroker/formulas
 • Nếu đã đăng ký và kích hoạt, AdproNew2 tự check và kích hoạt bản quyền của bạn, nhớ kết nôi internet. Hãy tận hưởng.

2. Cài mới:

 • Chạy setup_dotnetforab.exe trong thư mục giải nén để cài nền tảng AdproNew2.chạy tiếpSetup_0.9.18.exe nếu muốn lấy dữ liệu realtime (các sàn lớn nhất) của thị trường Cryptocurency
 • Chép tất cả các files có đuôi dll trong thư mục AdproNew2/DLL vào thư mục cài đặt Amibroker/.NET for AmiBroker/assembly
 • Chép cả thư mục AdproNew2 trong AdproNew2/AdproNew2 vào Amibroker/formulas
 • ChạySubmitLicense.exe trong AdproNew2/KichHoat
 • Gửi mã đến Zalo 0944397597 hoặc telegram@AliceHuynh, nói rõ tên, đt, email để nhận mã kích hoạt.
 • Sau khi có mã kích hoạt, nhập mã vào ô phía dưới và bấm đăng ký, nếu có bảng Bạn đã đăng ký thành công là xong hãy tận hưởng.

3 – Xử lý lỗi:

 • Lỗi xảy ra nếu các bạn nâng cấp xóa sót file hoặc chừa lại thư mục cài đặt cũ (các dll của AdproNew2 đọc regitry nếu bị lổi gì đó và cố gắng phục hồi).
 • Lỗi của các bạn set UAC quá cao nên windows phòng vệ sẽ block các dll lạ từ internet, bạn chỉ cần phải chuột từng dll trong thư mục Amibroker/.NET for AmiBroker/assembly và tích vào ô Unblock rùi Appy là xong.

AdproNew2 sẵn sàng cho tải về

Nếu khó khăn hoặc không rành IT, hãy chat với Adwin qua telegram @Adwin0949072075 hoặc call 0949072075 hoặc chạy Ultraview gửi ID để chính Adwin giúp đỡ bạn.

hoặc nếu không muốn làm phiên Adwin, bạn có thể vào Group cộng đồng phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp trên Telegram để các bạn khác giúp đỡ: https://t.me/dokeyclub

Lưu ý là Group chuyên nghiệp và rất đông nên không chấp nhận Spam!

Adwin

#Adwin #Dokey #PTKT #QTRR #Adpro #AdproNew2 #Group #CK #PS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *