Free Data hàng ngày TTCK VN (Excel) Bởi: nguyenhien Data ng y 17/7/2018 đính kèm File (s)
Kích hoạt User Bởi: linhmin@2010 mình không nhận được mail xác nhận
Free Data tòan bộ thị trường CK VN từ 28/07/2000 đến nay (*.txt) Bởi: SƠN NGUYỄN Nhờ thầy v anh nguyenhien cho dữ liệu All đến thời điểm n y...
Phân tích VNINDEX ngày 27/04 Bởi: pipsmaster VNINDEX 27/04 Chỉ số đã đóng cửa dưới vùng hỗ trợ kỹ...
Phân tích Vàng và Forex đầu ngày 27/02 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý Bởi: pipsmaster PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ ​ Kèo bán v ng tại điểm 4 hôm...
Phân tích Vàng và Forex đầu ngày 27/02 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý Bởi: pipsmaster PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ ​ Kèo bán v ng tại điểm 4 hôm...
Thị trường Crypto : Đồng nào đi thuận đồng nào? Đồng nào đi ngược đồng nào? Bởi: pipsmaster Mới Trong thị trường t i chính có 1 khái niệm gọi l...
Một vấn đề đáng chú ý khác cho USD Bởi: pipsmaster Phân tích của chuyên gia Kathy Lien - BK Asset Management Câu chuyện...