Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Chứng khoán
Vn-Index 17/6: ”Vui cùng ả cua còng”!
[18/06/2015 8:59:48]
Vn-Index 17/6: ”Vui cùng ả cua còng”!
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Vn-Index 17/6: ”Vui cùng ả cua còng”!

Dế trũi dế mèn anh em chí cốt ... cùng ngắm sao đêm, cùng uống sương đêm

Khó mà hình dung các biến động thị trường có lúc lại dể nhìn thấy hành vi như lúc này. Hình ảnh Vn-Index dưới góc nhìn của chỉ báo AdwinDetectTrendPrice và AdwinDHeikenAshi kèm kênh standard deviation chanel with 1 như chú "dế trũi, dế mèn anh em chí cốt; cùng nhau đi du lịch lênh đênh bè lá sen"

Kênh tăng - Kênh giảm, bộ đôi giúp người đầu tư nhẹ nhàng vào ra: "nếu trên bảo mà dưới không nghe thì chiều theo dưới, nếu trên bảo dưới đồng thuận thì tất nhiên là phải hành sự rồi còn nếu trên bảo mà dưới không nói gì thì muốn làm gì thì làm". "lăng xăng theo bè, râm ran mặt nước, ô kìa đàn săn sắt vui cùng ả cua còng"

và đây là hình ảnh của Vn-Index dưới góc nhìn chỉ báo kỹ thuật chuyên nghiệp AdwinDoScope và AdwinMassIndex kèm kênh standard error chanel:

có lẽ không cần nói thêm bởi  "Dế trũi dế mèn cùng ngắm sao đêm, cùng uống sương đêm, rục rục nghêu ngao hát mặt bè trôi theo dòng, rục rục nghêu ngao hát  mặt bè trôi băng băng"

đính kèm file lọc cổ phiếu đến ngày 17/6. Bộ chỉ báo - robots trên chỉ dành cho các bạn  thuộc chương trình sNew.

bài viết chỉ nghịch ngợm tí chút nhằm nhắc nhở các bạn sNew thực hiện quản trị rũi ro chặt chẻ hướng đến mục tiêu bền vững.

ngoài ra có thể nghe bài hát dế trũi dến mèn ở đây.

Adwin

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.