Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Cổ phiếu đầu tiên tại HaSTC bị kiểm soát
[28/03/2009 7:49:41]

Cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 (VE1) đã trở thành mã chứng khoán đầu tiên tại HaSTC bị đưa vào diện bị kiểm soát.

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) cho biết: Cổ phiếu VE1 bị đưa vào diện bị kiểm soát là do công ty CP Xây dựng điện VNECO1 có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 là số âm.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của VNECO 1, lợi nhuận sau thuế năm 2008 của công ty là -10,88 tỷ đồng (năm 2007 lãi 4,29 tỷ đồng).

HaSTC sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng trên.

Còn tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, thời điểm này đã có 14 cổ phiếu vào diện bị kiểm soát.

DT


Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.