Thứ năm - 21.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 13/03/2009 (Analysis the transaction 13 Mar 2009 HOSE market)
[13/03/2009 21:00:36]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.478 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 22.763.410 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -23,9%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 11.960 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 22.940.570 đơn vị, so với phiên trước giảm -30,64%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -177.160 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -3.162.720 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 69,510 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 13,902 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.194,255 tỷ đồng, bình quân 238,851 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

ã CK Số phiên giao dịch KLGD Bình quân GTGD (tr.đ)
STB 5 10,983,100 2,196,620 169,690
SSI 5 4,477,730 895,546 97,399
PVT 5 3,638,960 727,792 50,270
HSG 5 2,888,030 577,606 30,767
SAM 5 2,429,570 485,914 31,590

 Tp. HCM:

 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
796.140 6,71% 15.990.975.00 7,84%
Bán:
864.910 7,29% 16.939.181.00 8,30%
Chênh lệch:
-68.770   -948.206.00  
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
475.000 47,72% 8.909.575.00 53,90%
Bán:
475.000 47,72% 8.909.575.00 53,90%
Chênh lệch:
0   0.00  
Tổng cộng:
Mua:
1.271.140 9,88% 24.900.550.00 11,29%
Bán:
1.339.910 10,42% 25.848.756.00 11,72%
Chênh lệch:
-68.770   -948.206.00  
 Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 15 22,430 1,495 26 25,990 1,000 -3,560       0.67 1,750 23% 7,590
ACL 54 56,380 1,044 59 68,040 1,153 -11,660       1.10 11,230 55% 20,450
AGF 70 69,340 991 55 106,250 1,932 -36,910       1.95 35,000 74% 47,320
ALP 24 42,650 1,777 29 23,690 817 18,960       0.46 5,850 77% 7,560
ALT 9 3,610 401 8 3,520 440 90       1.10 10 9% 110
ANV 207 372,840 1,801 207 511,730 2,472 -138,890       1.37 123,250 56% 221,050
ASP 38 40,700 1,071 52 62,300 1,198 -21,600       1.12 15,550 93% 16,740
BAS 6 3,400 567 5 1,400 280 2,000       0.49 1,400 100% 1,400
BBC 43 142,690 3,318 60 149,290 2,488 -6,600       0.75 99,760 97% 103,360
BBT 23 74,400 3,235 26 66,530 2,559 7,870       0.79 0 0% 34,650
BHS 11 11,460 1,042 16 86,380 5,399 -74,920       5.18 7,890 69% 11,460
BMC 70 41,060 587 132 73,520 557 -32,460       0.95 14,790 59% 25,190
BMI 33 19,520 592 25 43,140 1,726 -23,620       2.92 4,770 82% 5,810
BMP 54 93,930 1,739 56 79,280 1,416 14,650       0.81 36,880 69% 53,660
BPC 10 9,020 902 8 8,290 1,036 730       1.15 10 8% 120
BT6 21 3,640 173 6 870 145 2,770       0.84 410 47% 870
BTC 9 1,070 119 10 1,480 148 -410       1.24 140 31% 450
CAD 16 20,060 1,254 18 27,510 1,528 -7,450       1.22 7,060 67% 10,590
CAN 6 10,970 1,828 13 8,290 638 2,680       0.35 10 6% 170
CII 47 34,950 744 36 48,950 1,360 -14,000       1.83 17,100 87% 19,600
CLC 21 28,680 1,366 15 21,590 1,439 7,090       1.05 16,610 99% 16,710
CNT 32 23,970 749 20 28,250 1,413 -4,280       1.89 7,100 66% 10,680
COM 3 530 177 6 810 135 -280       0.76 0 #DIV/0! 0
CYC 16 10,460 654 17 3,950 232 6,510       0.35 1,080 80% 1,350
DCC 26 44,000 1,692 24 30,480 1,270 13,520       0.75 12,700 58% 21,930
DCL 19 15,350 808 41 27,060 660 -11,710       0.82 5,670 82% 6,950
DCT 51 83,230 1,632 48 84,910 1,769 -1,680       1.08 35,740 91% 39,250
DDM 47 41,910 892 51 84,990 1,666 -43,080       1.87 24,680 62% 39,710
DHA 29 20,240 698 29 25,400 876 -5,160       1.26 2,670 52% 5,170
DHG 17 15,870 934 38 8,940 235 6,930       0.25 2,170 69% 3,140
DIC 150 425,370 2,836 47 91,820 1,954 333,550       0.69 64,970 71% 91,820
DMC 36 34,160 949 19 17,270 909 16,890       0.96 1,020 8% 12,820
DNP 24 14,330 597 28 38,820 1,386 -24,490       2.32 10,210 92% 11,130
DPC 18 13,720 762 15 14,970 998 -1,250       1.31 4,900 75% 6,530
DPM 246 408,230 1,659 212 647,700 3,055 -239,470       1.84 202,580 77% 262,670
DPR 28 21,400 764 15 53,200 3,547 -31,800       4.64 4,620 40% 11,520
DQC 264 679,550 2,574 98 303,640 3,098 375,910       1.20 211,280 70% 303,640
DRC 43 43,670 1,016 15 50,570 3,371 -6,900       3.32 13,090 41% 31,720
DTT 11 8,100 736 11 2,290 208 5,810       0.28 510 44% 1,160
DXP 15 8,720 581 18 15,260 848 -6,540       1.46 2,520 100% 2,520
DXV 21 43,220 2,058 26 32,410 1,247 10,810       0.61 1,720 85% 2,020
FBT 12 6,200 517 16 4,960 310 1,240       0.60 1,600 97% 1,650
FMC 24 10,850 452 22 31,030 1,410 -20,180       3.12 2,050 77% 2,660
FPC 6 2,280 380 10 6,950 695 -4,670       1.83 1,750 77% 2,260
FPT 328 356,110 1,086 270 548,300 2,031 -192,190       1.87 201,870 86% 235,750
GIL 47 72,410 1,541 49 108,300 2,210 -35,890       1.43 38,090 69% 55,300
GMC 6 3,950 658 9 5,430 603 -1,480       0.92 1,030 98% 1,050
GMD 186 293,840 1,580 85 232,410 2,734 61,430       1.73 124,920 80% 157,110
GTA 8 2,780 348 12 9,200 767 -6,420       2.20 30 1% 2,430
HAG 65 47,280 727 82 103,420 1,261 -56,140       1.73 25,240 68% 36,990
HAP 100 246,840 2,468 237 460,460 1,943 -213,620       0.79 164,330 79% 207,930
HAS 54 64,610 1,196 94 115,540 1,229 -50,930       1.03 29,560 54% 54,990
HAX 20 25,310 1,266 12 3,920 327 21,390       0.26 1,720 77% 2,240
HBC 105 279,660 2,663 24 48,710 2,030 230,950       0.76 2,950 6% 48,710
HBD 1 10 10 5 2,630 526 -2,620     52.60 10 100% 10
HDC 13 24,100 1,854 33 26,300 797 -2,200       0.43 8,000 80% 10,000
HLA 24 73,960 3,082 15 19,580 1,305 54,380       0.42 6,600 100% 6,620
HMC 38 40,870 1,076 29 44,130 1,522 -3,260       1.41 26,370 87% 30,330
HPG 202 257,270 1,274 185 407,750 2,204 -150,480       1.73 101,330 62% 164,060
HRC 23 21,160 920 15 18,750 1,250 2,410       1.36 8,330 94% 8,840
HSG 355 902,100 2,541 356 934,110 2,624 -32,010       1.03 307,810 54% 574,330
HSI 70 108,480 1,550 21 35,190 1,676 73,290       1.08 27,920 79% 35,190
HT1 47 75,710 1,611 25 40,650 1,626 35,060       1.01 4,750 75% 6,350
HTV 10 11,160 1,116 16 20,620 1,289 -9,460       1.16 460 32% 1,460
ICF 37 42,970 1,161 39 47,950 1,229 -4,980       1.06 6,910 50% 13,940
IFS 17 4,430 261 10 2,600 260 1,830       1.00 260 19% 1,340
IMP 21 10,810 515 27 26,930 997 -16,120       1.94 6,890 81% 8,500
ITA 384 759,310 1,977 133 234,280 1,762 525,030       0.89 81,330 35% 234,280
KDC 67 152,520 2,276 113 172,470 1,526 -19,950       0.67 100,190 80% 125,890
KHA 29 42,580 1,468 41 45,420 1,108 -2,840       0.75 15,140 80% 18,880
KHP 26 35,130 1,351 40 49,990 1,250 -14,860       0.93 17,270 91% 18,940
KMR 52 66,120 1,272 51 89,370 1,752 -23,250       1.38 22,030 76% 28,890
KSH 14 28,510 2,036 22 26,050 1,184 2,460       0.58 3,000 23% 13,110
L10 15 9,130 609 13 8,190 630 940       1.03 500 31% 1,600
LAF 31 33,200 1,071 38 34,940 919 -1,740       0.86 5,330 45% 11,780
LBM 36 25,450 707 65 72,950 1,122 -47,500       1.59 7,330 47% 15,730
LCG 173 348,170 2,013 113 343,910 3,043 4,260       1.51 188,040 71% 265,280
LGC 32 154,760 4,836 34 45,560 1,340 109,200       0.28 42,690 96% 44,660
LSS 27 23,260 861 28 16,060 574 7,200       0.67 6,920 69% 10,070
MAFPF1 50 72,520 1,450 40 94,410 2,360 -21,890       1.63 9,380 43% 21,620
MCP 18 16,410 912 16 21,780 1,361 -5,370       1.49 7,700 88% 8,710
MCV 64 94,120 1,471 52 112,450 2,163 -18,330       1.47 34,280 71% 48,070
MHC 19 23,700 1,247 24 49,980 2,083 -26,280       1.67 10,500 48% 22,000
MPC 41 282,200 6,883 49 148,600 3,033 133,600       0.44 86,140 85% 101,100
MTG 9 3,580 398 13 3,010 232 570       0.58 1,210 99% 1,220
NAV 21 30,150 1,436 21 38,640 1,840 -8,490       1.28 3,070 15% 20,170
NBB 31 58,940 1,901 36 61,340 1,704 -2,400       0.90 25,780 83% 31,040
NHC 25 8,330 333 26 12,650 487 -4,320       1.46 3,900 61% 6,430
NKD 104 116,620 1,121 102 142,480 1,397 -25,860       1.25 39,370 46% 85,160
NSC 11 6,310 574 17 10,800 635 -4,490       1.11 3,200 91% 3,510
NTL 47 31,350 667 63 39,490 627 -8,140       0.94 7,550 62% 12,150
OPC 26 12,110 466 19 12,690 668 -580       1.43 700 45% 1,560
PAC 30 92,280 3,076 37 87,120 2,355 5,160       0.77 22,500 53% 42,620
PET 113 144,300 1,277 158 211,810 1,341 -67,510       1.05 69,740 73% 95,870
PGC 27 34,530 1,279 44 38,030 864 -3,500       0.68 13,440 89% 15,130
PIT 14 28,830 2,059 12 19,860 1,655 8,970       0.80 5,030 100% 5,030
PJT 17 8,680 511 19 10,600 558 -1,920       1.09 1,610 93% 1,730
PMS 5 3,340 668 8 2,830 354 510       0.53 190 17% 1,110
PNC 14 3,010 215 10 17,750 1,775 -14,740       8.26 110 20% 560
PPC 252 830,720 3,297 442 898,660 2,033 -67,940       0.62 428,900 80% 534,950
PRUBF1 73 146,360 2,005 78 217,550 2,789 -71,190       1.39 27,960 68% 41,270
PTC 6 1,130 188 16 8,330 521 -7,200       2.77 20 15% 130
PVD 81 92,730 1,145 73 80,610 1,104 12,120       0.96 17,280 34% 50,620
PVF 148 241,340 1,631 132 266,880 2,022 -25,540       1.24 32,350 34% 93,830
PVT 548 1,119,180 2,042 493 1,136,720 2,306 -17,540       1.13 488,270 71% 691,570
RAL 67 60,000 896 37 44,240 1,196 15,760       1.33 21,890 61% 36,010
REE 565 1,407,610 2,491 359 857,720 2,389 549,890       0.96 598,870 77% 775,110
RHC 1 1,000 1,000 6 4,910 818 -3,910       0.82 0 #DIV/0! 0
RIC 19 14,710 774 21 17,840 850 -3,130       1.10 8,980 71% 12,730
SAF 5 510 102 7 3,830 547 -3,320       5.36 210 100% 210
SAM 279 638,180 2,287 308 692,310 2,248 -54,130       0.98 259,300 69% 378,100
SAV 7 4,710 673 11 5,810 528 -1,100       0.78 10 0% 2,010
SBT 123 173,420 1,410 109 197,000 1,807 -23,580       1.28 61,460 60% 102,380
SC5 42 93,260 2,220 75 76,260 1,017 17,000       0.46 16,660 38% 44,030
SCD 5 2,630 526 17 13,820 813 -11,190       1.55 10 1% 1,930
SDN 6 660 110 13 4,660 358 -4,000       3.25 640 97% 660
SFC 9 1,570 174 3 430 143 1,140       0.82 0 0% 120
SFI 94 52,630 560 81 62,240 768 -9,610       1.37 20,290 65% 31,380
SFN 10 16,230 1,623 14 14,240 1,017 1,990       0.63 6,830 66% 10,310
SGC 5 3,310 662 12 14,120 1,177 -10,810       1.78 1,810 90% 2,010
SGH 4 2,220 555 8 3,800 475 -1,580       0.86 2,000 90% 2,220
SGT 55 67,410 1,226 56 54,170 967 13,240       0.79 12,980 44% 29,830
SHC 16 7,400 463 15 9,050 603 -1,650       1.30 530 14% 3,900
SJ1 7 4,820 689 3 1,520 507 3,300       0.74 1,020 99% 1,030
SJD 14 11,270 805 30 23,910 797 -12,640       0.99 5,250 62% 8,470
SJS 106 108,300 1,022 94 170,540 1,814 -62,240       1.77 27,600 64% 43,120
SMC 34 24,240 713 27 25,470 943 -1,230       1.32 7,950 75% 10,650
SSC 9 4,610 512 13 57,810 4,447 -53,200       8.69 200 100% 200
SSI 543 733,760 1,351 646 1,068,880 1,655 -335,120       1.23 273,770 63% 436,800
ST8 14 3,090 221 16 13,520 845 -10,430       3.82 630 98% 640
STB 994 3,066,680 3,085 1,166 3,062,740 2,627 3,940       0.85 1,054,770 73% 1,438,120
SZL 9 13,330 1,481 16 5,460 341 7,870       0.23 670 28% 2,370
TAC 201 319,890 1,591 247 285,230 1,155 34,660       0.73 104,300 59% 177,230
TCM 115 265,150 2,306 94 202,500 2,154 62,650       0.93 70,330 75% 93,530
TCR 38 54,870 1,444 25 25,780 1,031 29,090       0.71 7,090 42% 17,030
TCT 28 8,920 319 37 12,420 336 -3,500       1.05 2,760 82% 3,370
TDH 76 86,630 1,140 80 207,980 2,600 -121,350       2.28 41,600 61% 68,270
TMC 16 8,960 560 7 3,710 530 5,250       0.95 2,000 75% 2,680
TMS 36 6,740 187 41 17,920 437 -11,180       2.34 3,450 51% 6,720
TNA 4 2,700 675 14 8,150 582 -5,450       0.86 0 0% 2,300
TNC 35 35,160 1,005 40 51,760 1,294 -16,600       1.29 5,140 39% 13,200
TPC 37 98,730 2,668 96 165,040 1,719 -66,310       0.64 15,440 30% 50,700
TRA 17 6,990 411 24 11,850 494 -4,860       1.20 3,430 76% 4,530
TRC 38 63,840 1,680 42 50,270 1,197 13,570       0.71 17,500 85% 20,500
TRI 55 116,830 2,124 37 49,230 1,331 67,600       0.63 27,090 55% 49,230
TS4 31 66,580 2,148 60 69,610 1,160 -3,030       0.54 11,550 41% 28,050
TSC 80 86,090 1,076 150 137,360 916 -51,270       0.85 28,400 57% 49,690
TTC 42 70,350 1,675 53 93,270 1,760 -22,920       1.05 27,730 55% 50,330
TTF 44 115,640 2,628 63 113,750 1,806 1,890       0.69 53,150 79% 67,070
TTP 73 167,450 2,294 107 168,340 1,573 -890       0.69 91,170 78% 116,620
TYA 49 58,400 1,192 33 63,900 1,936 -5,500       1.62 13,600 42% 32,360
UIC 15 27,300 1,820 26 24,810 954 2,490       0.52 6,200 86% 7,200
UNI 15 28,560 1,904 31 37,890 1,222 -9,330       0.64 16,860 87% 19,400
VFC 47 64,690 1,376 53 111,000 2,094 -46,310       1.52 28,840 82% 35,360
VFMVF1 87 266,140 3,059 72 184,820 2,567 81,320       0.84 21,830 35% 62,670
VFMVF4 43 160,150 3,724 84 278,800 3,319 -118,650       0.89 44,120 60% 73,560
VGP 8 5,450 681 16 7,850 491 -2,400       0.72 150 13% 1,150
VHC 5 1,430 286 6 4,070 678 -2,640       2.37 0 0% 10
VHG 114 271,500 2,382 139 522,100 3,756 -250,600       1.58 114,810 49% 235,480
VIC 420 235,450 561 147 266,980 1,816 -31,530       3.24 144,560 77% 187,880
VID 32 45,660 1,427 48 66,530 1,386 -20,870       0.97 24,200 76% 32,050
VIP 407 796,190 1,956 144 709,050 4,924 87,140       2.52 321,580 73% 438,890
VIS 30 57,710 1,924 48 67,250 1,401 -9,540       0.73 28,600 87% 33,000
VKP 28 42,770 1,528 13 25,000 1,923 17,770       1.26 10,710 69% 15,610
VNA 51 62,720 1,230 42 51,480 1,226 11,240       1.00 20,190 69% 29,370
VNE 113 251,890 2,229 100 229,420 2,294 22,470       1.03 31,120 46% 67,240
VNM 89 78,880 886 101 100,940 999 -22,060       1.13 10,900 31% 35,190
VNS 26 20,700 796 30 19,250 642 1,450       0.81 4,810 67% 7,210
VPK 43 158,410 3,684 39 42,860 1,099 115,550       0.30 18,660 44% 42,860
VPL 20 29,440 1,472 77 42,860 557 -13,420       0.38 9,240 50% 18,320
VSC 26 6,770 260 13 5,990 461 780       1.77 320 17% 1,890
VSG 6 6,130 1,022 4 5,500 1,375 630       1.35 0 0% 20
VSH 98 140,930 1,438 101 128,420 1,271 12,510       0.88 46,500 65% 71,230
VST 174 362,700 2,084 75 281,060 3,747 81,640       1.80 200,620 82% 245,030
VTA 11 1,900 173 16 12,600 788 -10,700       4.55 220 13% 1,730
VTB 8 3,380 423 7 2,220 317 1,160       0.75 0 0% 60
VTC 9 4,230 470 5 2,450 490 1,780       1.04 120 13% 920
VTO 114 249,960 2,193 81 294,140 3,631 -44,180       1.66 83,970 75% 111,650

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.