Chủ nhật - 24.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 12/03/2009 (Analysis the transaction 12 Mar 2009 HOSE market)
[13/03/2009 20:33:59]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 13.334 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 29.911.730 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -14,01%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 16.500 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 33.074.450 đơn vị, so với phiên trước tăng 32,06%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -3.162.720 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 9.741.700 chứng khoán.Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 64,965 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 12,993 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 1.112,063 tỷ đồng, bình quân 222,413 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 

Mã CK Số phiên giao dịch KLGD Bình quân GTGD (tr.đ)
STB
5 10,485,270 2,097,054 160,862
SSI
5 4,401,420 880,284 95,366
PVT
5 3,444,400 688,880 46,915
HSG
5 2,530,670 506,134 26,359
SAM
5 2,248,010 449,602 29,085

 Giao dịch của nhà đầu tư NN:

 
Khối lượng giao dịch (ck) %/ giao dịch của toàn thị trường Giá trị giao dịch (1.000đ) %/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
660.830 3,39% 9.770.363.00 3,13%
Bán:
1.813.360 9,31% 35.476.803.00 11,38%
Chênh lệch:
-1.152.530   -25.706.440.00  
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
0 0,00% 0.00 0,00%
Bán:
20.000 8,06% 308.000.00 7,77%
Chênh lệch:
-20.000   -308.000.00  
Tổng cộng:
Mua:
660.830 3,35% 9.770.363.00 3,10%
Bán:
1.833.360 9,30% 35.784.803.00 11,34%
Chênh lệch:
-1.172.530   -26.014.440.00  
 Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 25 11,510 460 17 16,680 981 -5,170       2.13 2,000 87% 2,310
ACL 48 48,190 1,004 71 62,200 876 -14,010       0.87 21,710 83% 26,230
AGF 27 20,180 747 39 27,660 709 -7,480       0.95 3,830 56% 6,780
ALP 17 26,790 1,576 34 30,890 909 -4,100       0.58 8,390 87% 9,590
ALT 11 4,160 378 17 7,650 450 -3,490       1.19 1,890 63% 3,000
ANV 312 1,088,390 3,488 294 729,170 2,480 359,220       0.71 429,520 62% 691,670
ASP 40 60,800 1,520 52 44,720 860 16,080       0.57 17,680 71% 25,010
BAS 5 1,460 292 7 410 59 1,050       0.20 150 38% 400
BBC 38 101,940 2,683 71 85,460 1,204 16,480       0.45 34,710 83% 41,660
BBT 22 48,520 2,205 25 96,990 3,880 -48,470       1.76 0 0% 27,420
BHS 4 1,810 453 11 6,130 557 -4,320       1.23 500 62% 810
BMC 104 99,240 954 157 115,480 736 -16,240       0.77 26,810 69% 38,830
BMI 39 27,700 710 49 60,730 1,239 -33,030       1.75 12,970 85% 15,270
BMP 48 41,790 871 80 78,830 985 -37,040       1.13 20,050 61% 33,050
BPC 8 16,520 2,065 12 17,770 1,481 -1,250       0.72 1,220 12% 10,220
BT6 41 9,560 233 26 7,380 284 2,180       1.22 3,020 41% 7,330
BTC 9 1,300 144 7 1,480 211 -180       1.47 10 2% 620
CAD 19 13,850 729 25 40,010 1,600 -26,160       2.19 4,810 46% 10,420
CAN 14 17,410 1,244 21 18,040 859 -630       0.69 4,070 74% 5,510
CII 39 63,120 1,618 75 93,750 1,250 -30,630       0.77 21,420 51% 42,080
CLC 13 18,970 1,459 14 8,090 578 10,880       0.40 4,600 70% 6,580
CNT 22 42,530 1,933 37 38,710 1,046 3,820       0.54 17,050 83% 20,520
COM 3 420 140 5 450 90 -30       0.64 0 0% 20
CYC 21 13,710 653 24 11,610 484 2,100       0.74 4,680 62% 7,510
DCC 15 16,760 1,117 30 32,500 1,083 -15,740       0.97 1,800 16% 11,270
DCL 20 38,340 1,917 40 21,040 526 17,300       0.27 6,050 74% 8,230
DCT 34 82,730 2,433 39 64,310 1,649 18,420       0.68 17,440 83% 21,000
DDM 81 145,600 1,798 68 103,060 1,516 42,540       0.84 49,170 56% 87,380
DHA 13 8,150 627 18 9,940 552 -1,790       0.88 1,950 83% 2,350
DHG 18 14,460 803 61 15,360 252 -900       0.31 4,510 85% 5,310
DIC 44 47,710 1,084 40 48,140 1,204 -430       1.11 17,450 63% 27,550
DMC 26 21,500 827 34 25,960 764 -4,460       0.92 10,800 60% 18,000
DNP 38 13,510 356 30 45,310 1,510 -31,800       4.24 7,860 76% 10,330
DPC 11 5,690 517 19 6,830 359 -1,140       0.69 1,710 51% 3,340
DPM 285 683,980 2,400 318 912,540 2,870 -228,560       1.20 428,180 84% 512,250
DPR 16 25,760 1,610 20 51,070 2,554 -25,310       1.59 2,840 18% 15,750
DQC 369 1,052,210 2,852 265 727,850 2,747 324,360       0.96 551,970 79% 700,960
DRC 51 53,940 1,058 41 115,860 2,826 -61,920       2.67 32,150 80% 40,080
DTT 10 5,150 515 9 2,310 257 2,840       0.50 10 1% 1,010
DXP 15 10,000 667 28 29,570 1,056 -19,570       1.58 1,120 25% 4,560
DXV 15 34,220 2,281 54 68,200 1,263 -33,980       0.55 25,340 77% 33,040
FBT 10 8,680 868 18 11,830 657 -3,150       0.76 8,270 97% 8,560
FMC 21 16,180 770 19 13,720 722 2,460       0.94 1,320 38% 3,490
FPC 2 1,930 965 11 7,080 644 -5,150       0.67 0 0% 1,930
FPT 313 418,890 1,338 388 565,560 1,458 -146,670       1.09 190,210 79% 239,390
GIL 33 41,230 1,249 30 66,880 2,229 -25,650       1.78 26,320 80% 32,740
GMC 3 2,220 740 5 4,020 804 -1,800       1.09 0 0% 2,200
GMD 152 319,240 2,100 69 325,900 4,723 -6,660       2.25 160,140 63% 254,900
GTA 15 15,460 1,031 22 26,920 1,224 -11,460       1.19 10,790 86% 12,490
HAG 52 48,770 938 63 47,690 757 1,080       0.81 23,610 85% 27,830
HAP 110 285,330 2,594 182 248,420 1,365 36,910       0.53 132,540 75% 177,240
HAS 124 188,680 1,522 120 193,620 1,614 -4,940       1.06 49,260 38% 128,590
HAX 8 11,520 1,440 27 13,330 494 -1,810       0.34 11,100 97% 11,480
HBC 277 707,380 2,554 74 417,060 5,636 290,320       2.21 225,560 54% 417,060
HBD 0 0 #DIV/0! 4 7,370 1,843 -7,370 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
HDC 12 6,020 502 27 21,630 801 -15,610       1.60 2,910 48% 6,020
HLA 18 32,460 1,803 25 32,820 1,313 -360       0.73 6,570 78% 8,390
HMC 14 16,530 1,181 28 27,350 977 -10,820       0.83 7,180 83% 8,680
HPG 231 484,250 2,096 349 623,260 1,786 -139,010       0.85 278,530 83% 335,990
HRC 13 9,850 758 15 10,920 728 -1,070       0.96 5,430 100% 5,440
HSG 606 2,424,240 4,000 562 1,671,380 2,974 752,860       0.74 1,036,140 69% 1,510,930
HSI 14 5,240 374 20 19,700 985 -14,460       2.63 3,760 72% 5,240
HT1 53 50,270 948 48 60,790 1,266 -10,520       1.34 5,370 25% 21,600
HTV 22 32,050 1,457 50 69,980 1,400 -37,930       0.96 11,960 38% 31,700
ICF 43 31,140 724 55 83,140 1,512 -52,000       2.09 22,730 73% 31,140
IFS 9 2,500 278 15 8,190 546 -5,690       1.96 1,130 45% 2,500
IMP 32 14,560 455 18 18,270 1,015 -3,710       2.23 1,010 30% 3,330
ITA 590 1,273,650 2,159 795 1,126,640 1,417 147,010       0.66 563,330 61% 916,030
KDC 56 187,380 3,346 98 147,740 1,508 39,640       0.45 81,740 78% 105,300
KHA 40 41,210 1,030 43 63,080 1,467 -21,870       1.42 16,640 68% 24,450
KHP 23 32,520 1,414 57 65,360 1,147 -32,840       0.81 15,970 64% 24,900
KMR 66 107,300 1,626 84 162,800 1,938 -55,500       1.19 51,740 77% 67,300
KSH 27 26,220 971 31 54,160 1,747 -27,940       1.80 19,510 79% 24,710
L10 8 2,040 255 12 15,700 1,308 -13,660       5.13 1,530 75% 2,040
LAF 56 97,820 1,747 88 131,090 1,490 -33,270       0.85 35,130 44% 79,250
LBM 77 80,060 1,040 107 161,090 1,506 -81,030       1.45 42,390 61% 69,270
LCG 157 451,210 2,874 103 287,460 2,791 163,750       0.97 132,500 54% 243,980
LGC 38 114,450 3,012 71 95,850 1,350 18,600       0.45 54,470 68% 80,100
LSS 20 8,600 430 35 20,110 575 -11,510       1.34 5,590 67% 8,300
MAFPF1 38 18,130 477 28 121,140 4,326 -103,010       9.07 15,880 88% 18,110
MCP 16 19,150 1,197 31 32,710 1,055 -13,560       0.88 6,130 58% 10,530
MCV 60 86,860 1,448 116 150,340 1,296 -63,480       0.90 52,870 77% 69,080
MHC 21 44,560 2,122 57 71,710 1,258 -27,150       0.59 19,790 58% 34,410
MPC 21 65,130 3,101 37 87,180 2,356 -22,050       0.76 17,410 53% 33,000
MTG 9 4,020 447 25 3,850 154 170       0.34 2,230 64% 3,510
NAV 23 32,110 1,396 56 85,120 1,520 -53,010       1.09 11,410 37% 30,470
NBB 56 274,730 4,906 59 110,780 1,878 163,950       0.38 72,610 71% 102,530
NHC 28 13,000 464 34 22,170 652 -9,170       1.41 9,330 92% 10,150
NKD 141 305,120 2,164 146 258,050 1,767 47,070       0.82 148,630 75% 198,510
NSC 16 9,700 606 19 11,230 591 -1,530       0.98 3,500 97% 3,600
NTL 42 32,230 767 62 62,330 1,005 -30,100       1.31 12,090 71% 17,050
OPC 44 41,140 935 19 21,660 1,140 19,480       1.22 16,150 91% 17,800
PAC 10 18,190 1,819 20 37,600 1,880 -19,410       1.03 6,100 86% 7,100
PET 148 300,560 2,031 273 309,430 1,133 -8,870       0.56 151,160 78% 193,150
PGC 31 32,090 1,035 70 85,570 1,222 -53,480       1.18 8,760 33% 26,400
PIT 22 28,030 1,274 18 18,780 1,043 9,250       0.82 4,800 57% 8,400
PJT 16 4,720 295 17 10,660 627 -5,940       2.13 1,500 50% 3,010
PMS 6 710 118 4 1,110 278 -400       2.36 100 48% 210
PNC 6 1,240 207 11 11,470 1,043 -10,230       5.04 710 83% 860
PPC 100 314,380 3,144 161 435,380 2,704 -121,000       0.86 122,790 71% 174,090
PRUBF1 67 115,710 1,727 76 291,180 3,831 -175,470       2.22 15,570 66% 23,720
PTC 11 5,020 456 14 10,150 725 -5,130       1.59 2,700 67% 4,020
PVD 91 148,590 1,633 112 129,900 1,160 18,690       0.71 38,420 63% 60,880
PVF 108 369,940 3,425 194 347,350 1,790 22,590       0.52 137,830 68% 202,450
PVT 531 998,380 1,880 651 1,529,980 2,350 -531,600       1.25 592,520 69% 858,830
RAL 8 7,430 929 16 13,730 858 -6,300       0.92 1,040 68% 1,540
REE 278 582,850 2,097 310 592,880 1,913 -10,030       0.91 258,650 73% 352,130
RHC 4 5,490 1,373 10 12,470 1,247 -6,980       0.91 5,090 100% 5,090
RIC 18 12,570 698 33 28,940 877 -16,370       1.26 6,580 76% 8,700
SAF 3 320 107 4 2,000 500 -1,680       4.67 10 50% 20
SAM 233 736,740 3,162 442 1,300,250 2,942 -563,510       0.93 323,350 66% 486,860
SAV 3 2,480 827 13 5,450 419 -2,970       0.51 1,000 69% 1,450
SBT 175 449,320 2,568 252 511,660 2,030 -62,340       0.79 173,770 58% 297,830
SC5 25 31,030 1,241 33 22,610 685 8,420       0.55 1,800 54% 3,350
SCD 6 7,410 1,235 22 22,360 1,016 -14,950       0.82 2,010 40% 5,010
SDN 5 3,090 618 23 5,960 259 -2,870       0.42 1,480 58% 2,560
SFC 10 8,380 838 5 810 162 7,570       0.19 380 93% 410
SFI 96 81,940 854 93 108,000 1,161 -26,060       1.36 24,180 38% 63,850
SFN 12 9,990 833 17 12,190 717 -2,200       0.86 5,770 82% 7,020
SGC 5 2,500 500 11 10,740 976 -8,240       1.95 1,600 100% 1,600
SGH 2 400 200 9 1,630 181 -1,230       0.91 0 0% 200
SGT 57 63,550 1,115 95 103,730 1,092 -40,180       0.98 22,810 49% 46,500
SHC 10 1,740 174 25 13,690 548 -11,950       3.15 1,720 99% 1,740
SJ1 3 3,500 1,167 3 1,220 407 2,280       0.35 0 0% 110
SJD 14 14,220 1,016 34 18,890 556 -4,670       0.55 4,210 81% 5,210
SJS 106 214,320 2,022 161 378,730 2,352 -164,410       1.16 115,860 87% 132,800
SMC 34 38,900 1,144 31 30,070 970 8,830       0.85 11,540 77% 15,040
SSC 12 9,330 778 15 61,380 4,092 -52,050       5.26 1,010 83% 1,220
SSI 592 1,058,720 1,788 734 1,167,020 1,590 -108,300       0.89 532,840 77% 689,320
ST8 6 630 105 18 10,020 557 -9,390       5.30 10 5% 210
STB 1,550 5,421,870 3,498 1,902 5,840,660 3,071 -418,790       0.88 2,869,530 82% 3,479,340
SZL 14 14,990 1,071 10 3,590 359 11,400       0.34 660 29% 2,270
TAC 274 506,280 1,848 515 932,390 1,810 -426,110       0.98 271,020 60% 453,670
TCM 141 472,760 3,353 207 635,660 3,071 -162,900       0.92 288,910 70% 410,110
TCR 22 11,020 501 23 26,090 1,134 -15,070       2.26 550 13% 4,190
TCT 37 20,950 566 52 24,420 470 -3,470       0.83 7,840 72% 10,860
TDH 78 72,240 926 101 99,210 982 -26,970       1.06 42,000 78% 53,750
TMC 3 2,000 667 11 7,580 689 -5,580       1.03 1,240 81% 1,540
TMS 11 3,220 293 22 14,970 680 -11,750       2.32 400 13% 3,170
TNA 7 1,840 263 6 5,150 858 -3,310       3.26 1,000 96% 1,040
TNC 31 21,590 696 33 40,030 1,213 -18,440       1.74 15,080 74% 20,450
TPC 61 260,510 4,271 103 216,640 2,103 43,870       0.49 57,910 41% 140,060
TRA 10 11,500 1,150 28 10,890 389 610       0.34 1,500 68% 2,200
TRC 35 67,870 1,939 38 74,970 1,973 -7,100       1.02 25,300 71% 35,730
TRI 76 152,340 2,004 111 143,530 1,293 8,810       0.65 97,010 78% 124,580
TS4 58 103,790 1,789 46 113,210 2,461 -9,420       1.38 56,690 64% 88,040
TSC 183 281,920 1,541 273 333,550 1,222 -51,630       0.79 98,650 46% 212,820
TTC 44 49,920 1,135 52 79,580 1,530 -29,660       1.35 22,790 60% 38,300
TTF 32 93,190 2,912 49 114,290 2,332 -21,100       0.80 51,890 74% 69,990
TTP 93 232,150 2,496 133 231,770 1,743 380       0.70 107,860 74% 145,980
TYA 68 78,830 1,159 64 119,280 1,864 -40,450       1.61 37,090 58% 64,080
UIC 10 12,660 1,266 26 15,120 582 -2,460       0.46 4,860 54% 8,930
UNI 17 30,900 1,818 40 32,460 812 -1,560       0.45 3,210 49% 6,610
VFC 43 46,340 1,078 75 116,090 1,548 -69,750       1.44 42,320 91% 46,340
VFMVF1 109 425,390 3,903 128 585,900 4,577 -160,510       1.17 95,080 34% 276,680
VFMVF4 45 237,120 5,269 92 311,210 3,383 -74,090       0.64 53,840 49% 110,440
VGP 9 9,930 1,103 38 22,210 584 -12,280       0.53 500 7% 7,180
VHC 4 1,220 305 5 3,590 718 -2,370       2.35 50 9% 550
VHG 276 1,039,550 3,766 214 923,500 4,315 116,050       1.15 440,970 62% 707,600
VIC 261 136,900 525 163 184,570 1,132 -47,670       2.16 78,470 72% 109,200
VID 40 67,140 1,679 71 84,940 1,196 -17,800       0.71 27,380 66% 41,380
VIP 289 639,710 2,214 173 742,940 4,294 -103,230       1.94 273,000 76% 361,140
VIS 15 13,700 913 30 27,740 925 -14,040       1.01 3,410 51% 6,660
VKP 13 14,540 1,118 24 24,610 1,025 -10,070       0.92 2,490 38% 6,580
VNA 40 38,220 956 44 54,960 1,249 -16,740       1.31 16,900 61% 27,590
VNE 84 174,150 2,073 147 326,050 2,218 -151,900       1.07 114,820 79% 145,050
VNM 79 121,740 1,541 88 105,990 1,204 15,750       0.78 39,950 86% 46,600
VNS 36 18,250 507 31 15,020 485 3,230       0.96 3,510 56% 6,290
VPK 52 199,300 3,833 59 118,590 2,010 80,710       0.52 52,520 49% 107,900
VPL 85 82,530 971 76 68,660 903 13,870       0.93 38,390 69% 55,820
VSC 20 11,430 572 21 7,780 370 3,650       0.65 1,000 39% 2,550
VSG 2 5,010 2,505 7 2,980 426 2,030       0.17 0 0% 1,300
VSH 76 135,050 1,777 152 145,090 955 -10,040       0.54 58,080 68% 85,220
VST 49 66,400 1,355 29 133,210 4,593 -66,810       3.39 54,370 82% 66,400
VTA 11 3,530 321 22 10,970 499 -7,440       1.55 1,410 57% 2,470
VTB 4 510 128 8 12,010 1,501 -11,500     11.73 200 95% 210
VTC 11 6,700 609 16 8,070 504 -1,370       0.83 2,620 61% 4,320
VTO 112 226,080 2,019 171 421,420 2,464 -195,340       1.22 103,270 66% 155,570


Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.