Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 06/03/2009 (Analysis the transaction 06 Mar 2009 HOSE market)
[09/03/2009 19:56:20]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 11.272 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 17.249.170 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 1,6%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.696 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 13.891.080 đơn vị, so với phiên trước giảm -17,42%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 3.358.090 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 156.230 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 39,911 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 7,982 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 683,448 tỷ đồng, bình quân 136,690 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
7,932,530
1,586,506
116,494
SSI
5
2,400,200
480,040
50,438
ITA
5
1,423,350
284,670
22,446
SAM
5
1,365,710
273,142
16,745
FPT
5
1,129,940
225,988
48,039

 
Giao dịch của nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
366.770
5,01%
11.401.601.00
9,36%
Bán:
1.073.560
14,66%
21.354.724.00
17,52%
Chênh lệch:
-706.790
 
-9.953.123.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
480.000
83,92%
3.654.000.00
55,32%
Bán:
480.000
83,92%
3.654.000.00
55,32%
Chênh lệch:
0
 
0.00
 
Tổng cộng:
Mua:
846.770
10,72%
15.055.601.00
11,72%
Bán:
1.553.560
19,67%
25.008.724.00
19,46%
Chênh lệch:
-706.790
 
-9.953.123.00
 
 
Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 18 31,380 1,743 28 19,950 713 11,430       0.41 15,630 95% 16,380
ACL 66 45,790 694 28 13,220 472 32,570       0.68 11,680 93% 12,620
AGF 20 29,110 1,456 45 57,580 1,280 -28,470       0.88 11,050 71% 15,660
ALP 18 30,690 1,705 19 19,280 1,015 11,410       0.60 990 10% 9,490
ALT 7 2,170 310 8 2,030 254 140       0.82 130 76% 170
ANV 135 221,430 1,640 82 123,060 1,501 98,370       0.92 51,270 66% 78,070
ASP 21 13,690 652 19 15,390 810 -1,700       1.24 750 32% 2,380
BAS 2 110 55 5 1,010 202 -900       3.67 0 0% 110
BBC 48 52,550 1,095 45 49,090 1,091 3,460       1.00 22,860 79% 28,870
BBT 16 21,910 1,369 22 64,720 2,942 -42,810       2.15 0 0% 21,910
BHS 4 10,510 2,628 15 20,510 1,367 -10,000       0.52 3,400 36% 9,440
BMC 175 200,390 1,145 129 72,050 559 128,340       0.49 37,900 75% 50,630
BMI 28 12,130 433 33 23,530 713 -11,400       1.65 4,830 61% 7,960
BMP 38 37,270 981 21 15,070 718 22,200       0.73 4,750 76% 6,260
BPC 7 8,760 1,251 11 9,430 857 -670       0.69 200 36% 560
BT6 76 27,960 368 7 350 50 27,610       0.14 0 0% 350
BTC 14 2,370 169 7 2,160 309 210       1.83 1,510 74% 2,040
CAD 17 9,440 555 10 30,160 3,016 -20,720       5.43 3,550 38% 9,440
CAN 27 45,770 1,695 25 41,150 1,646 4,620       0.97 23,220 95% 24,530
CII 41 26,140 638 65 60,410 929 -34,270       1.46 9,150 69% 13,230
CLC 11 6,940 631 6 4,790 798 2,150       1.26 1,310 57% 2,310
CNT 54 21,250 394 31 30,540 985 -9,290       2.50 15,970 83% 19,170
COM 8 1,180 148 4 320 80 860       0.54 220 96% 230
CYC 12 6,590 549 14 13,030 931 -6,440       1.70 120 4% 3,260
DCC 27 13,470 499 10 32,640 3,264 -19,170       6.54 5,850 59% 9,860
DCL 20 44,240 2,212 27 15,550 576 28,690       0.26 6,650 57% 11,650
DCT 19 33,110 1,743 17 35,900 2,112 -2,790       1.21 19,660 98% 19,970
DDM 26 18,920 728 23 21,490 934 -2,570       1.28 2,500 28% 8,800
DHA 29 25,080 865 22 20,520 933 4,560       1.08 3,600 38% 9,400
DHG 60 22,460 374 19 25,280 1,331 -2,820       3.56 11,810 93% 12,690
DIC 75 96,180 1,282 21 100,810 4,800 -4,630       3.74 35,630 46% 76,750
DMC 14 14,730 1,052 19 4,740 249 9,990       0.24 570 34% 1,660
DNP 29 33,690 1,162 33 32,370 981 1,320       0.84 23,060 95% 24,370
DPC 8 2,710 339 5 3,290 658 -580       1.94 1,710 94% 1,810
DPM 307 470,580 1,533 147 257,840 1,754 212,740       1.14 98,760 57% 171,950
DPR 17 28,100 1,653 10 50,480 5,048 -22,380       3.05 4,400 98% 4,480
DQC 124 121,700 981 36 49,320 1,370 72,380       1.40 17,060 72% 23,670
DRC 36 30,070 835 39 17,950 460 12,120       0.55 8,720 74% 11,790
DTT 3 430 143 4 2,200 550 -1,770       3.85 0 0% 30
DXP 18 10,780 599 22 12,510 569 -1,730       0.95 3,060 99% 3,090
DXV 17 29,610 1,742 28 31,260 1,116 -1,650       0.64 7,190 51% 14,130
FBT 8 3,330 416 7 23,060 3,294 -19,730       7.92 2,810 84% 3,330
FMC 13 11,540 888 13 13,260 1,020 -1,720       1.15 5,250 99% 5,290
FPC 1 10 10 7 9,040 1,291 -9,030   129.10 10 100% 10
FPT 332 615,550 1,854 380 412,500 1,086 203,050       0.59 126,560 64% 199,000
GIL 22 36,590 1,663 16 16,030 1,002 20,560       0.60 3,490 52% 6,660
GMC 14 6,970 498 13 7,530 579 -560       1.16 2,100 40% 5,200
GMD 90 198,130 2,201 157 314,500 2,003 -116,370       0.91 79,820 47% 168,810
GTA 5 6,500 1,300 23 16,660 724 -10,160       0.56 0 0% 3,300
HAG 41 19,600 478 52 31,750 611 -12,150       1.28 2,080 17% 12,250
HAP 142 339,320 2,390 153 240,820 1,574 98,500       0.66 125,800 66% 189,740
HAS 59 122,970 2,084 24 16,700 696 106,270       0.33 13,100 78% 16,700
HAX 9 2,450 272 9 2,520 280 -70       1.03 10 3% 350
HBC 49 43,890 896 25 30,370 1,215 13,520       1.36 18,700 77% 24,200
HBD 4 2,250 563 13 10,900 838 -8,650       1.49 0 0% 100
HDC 6 9,000 1,500 12 7,060 588 1,940       0.39 4,600 85% 5,400
HLA 11 31,600 2,873 10 7,070 707 24,530       0.25 600 100% 600
HMC 34 30,570 899 33 60,080 1,821 -29,510       2.03 23,770 82% 28,870
HPG 222 405,080 1,825 155 198,520 1,281 206,560       0.70 81,170 69% 117,880
HRC 17 19,240 1,132 30 16,430 548 2,810       0.48 7,040 81% 8,680
HSG 199 385,730 1,938 85 271,980 3,200 113,750       1.65 120,370 55% 216,970
HSI 15 14,990 999 12 15,330 1,278 -340       1.28 1,750 15% 12,060
HT1 26 29,340 1,128 30 44,190 1,473 -14,850       1.31 9,090 81% 11,200
HTV 14 8,430 602 18 25,640 1,424 -17,210       2.37 400 39% 1,020
ICF 70 78,610 1,123 40 36,970 924 41,640       0.82 19,280 64% 30,170
IFS 11 13,260 1,205 17 17,180 1,011 -3,920       0.84 9,360 82% 11,420
IMP 31 22,370 722 30 37,490 1,250 -15,120       1.73 10,200 71% 14,320
ITA 407 459,980 1,130 170 348,430 2,050 111,550       1.81 149,880 61% 247,510
KDC 81 67,170 829 34 34,330 1,010 32,840       1.22 11,080 51% 21,820
KHA 44 41,220 937 23 23,920 1,040 17,300       1.11 6,460 51% 12,760
KHP 25 48,640 1,946 34 45,150 1,328 3,490       0.68 19,510 92% 21,140
KMR 30 45,440 1,515 44 117,650 2,674 -72,210       1.77 2,130 21% 10,100
KSH 55 68,970 1,254 4 5,000 1,250 63,970       1.00 5,000 100% 5,000
L10 10 14,300 1,430 12 7,160 597 7,140       0.42 900 23% 4,000
LAF 33 25,570 775 22 15,530 706 10,040       0.91 7,380 48% 15,530
LBM 49 60,810 1,241 55 52,550 955 8,260       0.77 17,930 84% 21,300
LCG 72 41,580 578 42 32,180 766 9,400       1.33 15,400 86% 17,850
LGC 9 12,940 1,438 29 36,100 1,245 -23,160       0.87 2,630 37% 7,040
LSS 36 37,080 1,030 21 10,780 513 26,300       0.50 5,210 81% 6,420
MAFPF1 40 27,890 697 28 83,440 2,980 -55,550       4.28 15,770 96% 16,360
MCP 19 27,280 1,436 25 31,350 1,254 -4,070       0.87 13,600 96% 14,180
MCV 39 44,790 1,148 22 24,500 1,114 20,290       0.97 8,860 73% 12,150
MHC 21 26,280 1,251 14 24,100 1,721 2,180       1.38 11,040 58% 19,060
MPC 41 130,260 3,177 55 143,330 2,606 -13,070       0.82 34,100 60% 56,640
MTG 6 2,210 368 10 11,100 1,110 -8,890       3.02 2,200 100% 2,210
NAV 15 21,870 1,458 31 25,060 808 -3,190       0.55 6,770 50% 13,510
NBB 43 165,170 3,841 50 177,760 3,555 -12,590       0.93 66,720 68% 98,720
NHC 35 17,780 508 18 11,180 621 6,600       1.22 4,340 65% 6,640
NKD 60 52,130 869 30 39,760 1,325 12,370       1.52 6,960 41% 16,960
NSC 18 16,880 938 5 470 94 16,410       0.10 0 #DIV/0! 0
NTL 52 30,330 583 29 29,740 1,026 590       1.76 5,290 65% 8,140
OPC 28 54,610 1,950 34 40,140 1,181 14,470       0.61 24,250 81% 29,770
PAC 17 22,400 1,318 10 11,720 1,172 10,680       0.89 5,010 89% 5,600
PET 119 100,270 843 52 86,010 1,654 14,260       1.96 19,010 50% 38,400
PGC 29 64,680 2,230 31 50,320 1,623 14,360       0.73 18,670 65% 28,780
PIT 7 11,520 1,646 10 9,100 910 2,420       0.55 100 83% 120
PJT 9 7,260 807 12 11,630 969 -4,370       1.20 4,890 92% 5,290
PMS 4 1,880 470 6 840 140 1,040       0.30 70 70% 100
PNC 20 10,840 542 15 17,960 1,197 -7,120       2.21 4,180 83% 5,020
PPC 160 254,840 1,593 94 286,300 3,046 -31,460       1.91 60,250 78% 76,980
PRUBF1 74 126,790 1,713 70 289,870 4,141 -163,080       2.42 11,910 21% 57,820
PTC 6 1,420 237 7 3,610 516 -2,190       2.18 1,100 100% 1,100
PVD 134 107,410 802 85 104,340 1,228 3,070       1.53 24,420 66% 37,080
PVF 67 193,280 2,885 99 184,540 1,864 8,740       0.65 74,370 73% 101,320
PVT 490 979,910 2,000 165 613,140 3,716 366,770       1.86 329,320 66% 497,010
RAL 46 53,440 1,162 47 40,050 852 13,390       0.73 11,530 59% 19,470
REE 269 345,970 1,286 131 191,260 1,460 154,710       1.14 75,630 60% 127,080
RHC 4 5,800 1,450 4 2,590 648 3,210       0.45 1,000 100% 1,000
RIC 22 13,670 621 28 22,750 813 -9,080       1.31 7,320 70% 10,420
SAF 5 3,160 632 2 1,640 820 1,520       1.30 0 0% 210
SAM 295 506,840 1,718 205 341,610 1,666 165,230       0.97 146,250 74% 196,540
SAV 8 11,150 1,394 12 30,150 2,513 -19,000       1.80 7,030 96% 7,330
SBT 81 214,860 2,653 68 128,660 1,892 86,200       0.71 54,210 49% 111,120
SC5 31 87,540 2,824 47 40,130 854 47,410       0.30 14,270 74% 19,180
SCD 5 1,480 296 5 2,300 460 -820       1.55 100 91% 110
SDN 14 4,190 299 7 1,500 214 2,690       0.72 1,380 95% 1,460
SFC 6 2,820 470 3 250 83 2,570       0.18 200 100% 200
SFI 104 68,580 659 113 99,420 880 -30,840       1.34 28,010 47% 59,460
SFN 11 5,650 514 8 4,540 568 1,110       1.11 1,560 46% 3,370
SGC 3 1,110 370 8 6,030 754 -4,920       2.04 0 0% 10
SGH 2 50 25 5 1,650 330 -1,600     13.20 0 #DIV/0! 0
SGT 52 76,010 1,462 62 106,620 1,720 -30,610       1.18 28,300 61% 46,020
SHC 18 6,200 344 10 1,640 164 4,560       0.48 510 61% 840
SJ1 6 7,210 1,202 10 5,450 545 1,760       0.45 1,800 90% 2,010
SJD 30 35,590 1,186 28 36,020 1,286 -430       1.08 18,590 70% 26,590
SJS 112 144,430 1,290 122 184,410 1,512 -39,980       1.17 42,460 69% 61,310
SMC 27 19,880 736 30 16,500 550 3,380       0.75 1,300 39% 3,300
SSC 7 880 126 8 3,550 444 -2,670       3.52 500 93% 540
SSI 636 865,780 1,361 279 588,270 2,108 277,510       1.55 278,910 77% 360,490
ST8 10 3,080 308 22 13,780 626 -10,700       2.03 30 2% 1,410
STB 1,035 2,195,190 2,121 480 2,058,440 4,288 136,750       2.02 689,350 73% 940,290
SZL 6 480 80 11 2,400 218 -1,920       2.73 150 65% 230
TAC 378 581,770 1,539 198 310,910 1,570 270,860       1.02 152,740 57% 266,390
TCM 171 575,850 3,368 88 262,430 2,982 313,420       0.89 203,310 83% 244,330
TCR 22 27,330 1,242 16 22,440 1,403 4,890       1.13 6,530 55% 11,790
TCT 29 10,690 369 25 8,060 322 2,630       0.87 2,940 60% 4,900
TDH 54 72,890 1,350 79 67,470 854 5,420       0.63 23,320 71% 32,700
TMC 10 6,870 687 13 7,730 595 -860       0.87 3,220 82% 3,920
TMS 7 4,230 604 20 7,750 388 -3,520       0.64 30 1% 4,230
TNA 19 13,880 731 7 2,420 346 11,460       0.47 1,900 93% 2,040
TNC 26 43,360 1,668 33 49,630 1,504 -6,270       0.90 8,090 44% 18,490
TPC 34 43,790 1,288 34 64,150 1,887 -20,360       1.47 13,220 38% 34,830
TRA 22 17,070 776 6 3,810 635 13,260       0.82 0 0% 310
TRC 30 34,580 1,153 18 45,040 2,502 -10,460       2.17 5,300 48% 11,100
TRI 61 149,730 2,455 46 77,870 1,693 71,860       0.69 54,880 71% 77,570
TS4 44 129,310 2,939 18 51,110 2,839 78,200       0.97 15,320 59% 25,780
TSC 87 55,980 643 80 62,150 777 -6,170       1.21 18,870 65% 28,840
TTC 25 36,680 1,467 45 75,800 1,684 -39,120       1.15 9,540 29% 33,100
TTF 31 18,740 605 23 18,070 786 670       1.30 2,820 25% 11,070
TTP 123 170,410 1,385 124 188,770 1,522 -18,360       1.10 64,980 63% 102,670
TYA 50 61,650 1,233 33 89,190 2,703 -27,540       2.19 29,910 50% 59,480
UIC 12 13,800 1,150 9 12,870 1,430 930       1.24 0 0% 90
UNI 43 69,600 1,619 71 91,210 1,285 -21,610       0.79 27,470 49% 56,230
VFC 66 89,560 1,357 27 38,520 1,427 51,040       1.05 26,190 78% 33,390
VFMVF1 105 399,850 3,808 69 237,680 3,445 162,170       0.90 66,680 73% 90,730
VFMVF4 53 366,290 6,911 28 111,220 3,972 255,070       0.57 5,800 41% 14,000
VGP 12 7,780 648 25 10,210 408 -2,430       0.63 3,200 78% 4,100
VHC 2 550 275 5 7,990 1,598 -7,440       5.81 0 0% 10
VHG 107 245,720 2,296 70 282,090 4,030 -36,370       1.76 67,720 50% 135,020
VIC 280 109,950 393 51 97,180 1,905 12,770       4.85 56,320 66% 85,640
VID 43 199,200 4,633 49 101,590 2,073 97,610       0.45 57,620 65% 89,120
VIP 235 409,680 1,743 107 385,900 3,607 23,780       2.07 134,360 71% 189,580
VIS 35 19,480 557 23 11,920 518 7,560       0.93 1,600 34% 4,710
VKP 14 24,930 1,781 7 3,100 443 21,830       0.25 110 18% 620
VNA 48 47,750 995 33 37,390 1,133 10,360       1.14 16,680 76% 21,880
VNE 62 114,620 1,849 60 149,610 2,494 -34,990       1.35 20,780 53% 39,550
VNM 123 167,030 1,358 80 72,410 905 94,620       0.67 27,110 57% 47,800
VNS 29 34,160 1,178 18 29,470 1,637 4,690       1.39 8,290 58% 14,290
VPK 34 74,430 2,189 21 18,270 870 56,160       0.40 15,820 87% 18,270
VPL 45 20,180 448 47 22,150 471 -1,970       1.05 3,640 46% 7,850
VSC 20 19,900 995 25 11,440 458 8,460       0.46 10 1% 1,020
VSG 5 14,110 2,822 7 5,340 763 8,770       0.27 5,100 99% 5,160
VSH 155 118,750 766 51 70,100 1,375 48,650       1.80 17,560 52% 34,000
VST 4 650 163 36 249,230 6,923 -248,580     42.47 550 85% 650
VTA 14 8,320 594 13 7,560 582 760       0.98 3,080 75% 4,100
VTB 10 3,400 340 3 640 213 2,760       0.63 0 0% 10
VTC 9 3,660 407 9 5,100 567 -1,440       1.39 550 65% 840
VTO 98 187,580 1,914 69 147,830 2,142 39,750       1.12 52,800 67% 78,520

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.