Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 05/03/2009 (Analysis the transaction 05 Mar 2009 HOSE market)
[05/03/2009 17:37:48]

Phiên giao dịch 1.984, ngày 5/3/2009 chỉ số VN-Index tăng 2,32 điểm (0,95%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 246,68 điểm. Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.435 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 16.977.620 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -3,37%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 9.233 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 16.821.390 đơn vị, so với phiên trước tăng 17,36%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 156.230 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 3.237.120 chứng khoán.Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 40,940 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,188 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 709,201 tỷ đồng, bình quân 141,840 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
9,035,330
1,807,066
132,830
SSI
5
2,579,170
515,834
54,231
ITA
5
1,659,640
331,928
25,742
SAM
5
1,385,200
277,040
16,960
FPT
5
1,268,090
253,618
53,672

Thống kê giao dịch của nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
224.840
2,62%
7.381.829.00
4,76%
Bán:
1.270.680
14,79%
29.820.931.00
19,23%
Chênh lệch:
-1.045.840
 
-22.439.102.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
0
0,00%
0.00
0,00%
Bán:
0
0,00%
0.00
0,00%
Chênh lệch:
0
 
0.00
 
Tổng cộng:
Mua:
224.840
2,59%
7.381.829.00
4,70%
Bán:
1.270.680
14,66%
29.820.931.00
19,00%
Chênh lệch:
-1.045.840
 
-22.439.102.00
 
 
Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 38 57,790 1,521 25 21,820 873 35,970       0.57 2,400 18% 13,420
ACL 50 29,990 600 16 12,100 756 17,890       1.26 5,100 42% 12,100
AGF 37 60,220 1,628 49 53,540 1,093 6,680       0.67 32,070 84% 38,350
ALP 19 39,990 2,105 32 27,290 853 12,700       0.41 1,200 10% 12,500
ALT 5 1,240 248 4 190 48 1,050       0.19 0 0% 40
ANV 127 344,110 2,710 122 314,640 2,579 29,470       0.95 108,010 64% 168,800
ASP 30 24,040 801 34 28,940 851 -4,900       1.06 8,290 83% 9,980
BAS 1 10 10 3 820 273 -810     27.30 10 100% 10
BBC 53 46,800 883 53 44,680 843 2,120       0.95 8,090 77% 10,480
BBT 24 74,700 3,113 13 24,600 1,892 50,100       0.61 0 0% 24,600
BHS 5 7,170 1,434 20 8,910 446 -1,740       0.31 1,950 60% 3,240
BMC 128 147,560 1,153 94 41,110 437 106,450       0.38 20,030 59% 34,080
BMI 38 24,510 645 38 27,470 723 -2,960       1.12 10,670 63% 16,850
BMP 60 50,370 840 33 37,310 1,131 13,060       1.35 24,610 67% 36,590
BPC 15 16,220 1,081 17 7,370 434 8,850       0.40 1,600 41% 3,890
BT6 53 18,340 346 7 1,000 143 17,340       0.41 180 18% 1,000
BTC 2 90 45 5 230 46 -140       1.02 0 0% 60
CAD 27 74,180 2,747 21 65,240 3,107 8,940       1.13 33,920 60% 56,460
CAN 6 10,450 1,742 10 8,290 829 2,160       0.48 150 58% 260
CII 68 99,050 1,457 73 61,380 841 37,670       0.58 20,950 58% 35,900
CLC 16 16,710 1,044 9 9,850 1,094 6,860       1.05 2,500 100% 2,510
CNT 53 15,480 292 41 33,230 810 -17,750       2.77 11,980 92% 13,060
COM 4 670 168 6 6,810 1,135 -6,140       6.76 310 100% 310
CYC 20 19,150 958 11 7,040 640 12,110       0.67 3,510 79% 4,430
DCC 13 6,780 522 13 35,080 2,698 -28,300       5.17 1,190 48% 2,460
DCL 37 59,960 1,621 46 35,680 776 24,280       0.48 13,430 71% 18,900
DCT 21 15,960 760 37 55,040 1,488 -39,080       1.96 5,660 65% 8,710
DDM 31 42,730 1,378 34 37,380 1,099 5,350       0.80 9,460 55% 17,260
DHA 21 21,350 1,017 30 18,530 618 2,820       0.61 7,410 75% 9,910
DHG 50 15,040 301 23 38,930 1,693 -23,890       5.62 8,020 74% 10,810
DIC 43 55,790 1,297 24 66,830 2,785 -11,040       2.15 11,950 41% 28,850
DMC 20 44,780 2,239 11 4,570 415 40,210       0.19 360 100% 360
DNP 23 14,520 631 17 11,520 678 3,000       1.07 5,150 82% 6,300
DPC 11 8,970 815 5 2,490 498 6,480       0.61 1,670 100% 1,670
DPM 246 409,720 1,666 236 477,590 2,024 -67,870       1.21 160,260 67% 239,530
DPR 25 20,920 837 9 44,410 4,934 -23,490       5.89 1,420 78% 1,830
DQC 90 109,630 1,218 74 76,690 1,036 32,940       0.85 22,040 48% 46,130
DRC 26 22,660 872 33 13,930 422 8,730       0.48 4,630 50% 9,230
DTT 3 610 203 3 950 317 -340       1.56 0 0% 300
DXP 8 3,850 481 16 8,970 561 -5,120       1.17 1,770 99% 1,780
DXV 13 25,040 1,926 23 33,850 1,472 -8,810       0.76 4,000 61% 6,510
FBT 10 6,210 621 9 14,990 1,666 -8,780       2.68 3,010 60% 5,050
FMC 10 8,550 855 10 14,480 1,448 -5,930       1.69 3,100 83% 3,750
FPC 3 230 77 6 7,420 1,237 -7,190     16.06 210 91% 230
FPT 311 453,260 1,457 411 718,540 1,748 -265,280       1.20 153,720 57% 270,690
GIL 35 56,830 1,624 27 48,270 1,788 8,560       1.10 28,640 97% 29,650
GMC 5 400 80 7 2,910 416 -2,510       5.20 10 9% 110
GMD 58 192,930 3,326 23 31,230 1,358 161,700       0.41 10,800 35% 31,230
GTA 8 10,100 1,263 11 6,550 595 3,550       0.47 510 32% 1,600
HAG 36 58,970 1,638 57 54,190 951 4,780       0.58 10,040 47% 21,370
HAP 108 307,360 2,846 64 153,620 2,400 153,740       0.84 119,720 79% 151,370
HAS 34 66,740 1,963 24 15,670 653 51,070       0.33 10,360 66% 15,670
HAX 5 3,210 642 11 6,520 593 -3,310       0.92 0 0% 2,010
HBC 23 14,780 643 37 27,020 730 -12,240       1.14 2,000 23% 8,600
HBD 3 1,010 337 12 5,020 418 -4,010       1.24 0 0% 10
HDC 10 5,940 594 24 14,830 618 -8,890       1.04 1,800 64% 2,800
HLA 23 88,190 3,834 22 48,100 2,186 40,090       0.57 16,580 97% 17,080
HMC 37 37,420 1,011 25 52,900 2,116 -15,480       2.09 27,840 93% 30,020
HPG 195 389,490 1,997 278 395,690 1,423 -6,200       0.71 133,060 50% 264,880
HRC 36 53,870 1,496 33 29,760 902 24,110       0.60 7,750 63% 12,400
HSG 198 301,440 1,522 97 288,620 2,975 12,820       1.95 85,750 56% 152,500
HSI 23 36,740 1,597 10 14,850 1,485 21,890       0.93 13,140 88% 14,850
HT1 29 29,260 1,009 55 86,280 1,569 -57,020       1.56 3,740 29% 12,850
HTV 16 22,900 1,431 25 15,690 628 7,210       0.44 2,810 20% 14,370
ICF 41 34,030 830 23 30,980 1,347 3,050       1.62 10,720 71% 15,200
IFS 7 1,310 187 13 5,560 428 -4,250       2.29 560 73% 770
IMP 29 18,400 634 23 29,060 1,263 -10,660       1.99 8,010 78% 10,220
ITA 341 478,450 1,403 317 475,620 1,500 2,830       1.07 220,380 69% 317,400
KDC 65 79,090 1,217 52 75,140 1,445 3,950       1.19 10,650 33% 31,960
KHA 23 30,790 1,339 28 42,200 1,507 -11,410       1.13 15,130 82% 18,420
KHP 29 71,530 2,467 42 46,490 1,107 25,040       0.45 16,840 70% 24,090
KMR 35 69,110 1,975 58 104,300 1,798 -35,190       0.91 19,180 58% 33,210
KSH 66 137,100 2,077 1 150 150 136,950       0.07 150 100% 150
L10 14 15,210 1,086 10 2,890 289 12,320       0.27 900 47% 1,910
LAF 29 28,370 978 19 12,210 643 16,160       0.66 8,620 72% 11,920
LBM 69 65,600 951 40 55,530 1,388 10,070       1.46 35,770 89% 40,090
LCG 84 95,990 1,143 65 69,080 1,063 26,910       0.93 37,720 64% 59,020
LGC 24 46,830 1,951 25 42,730 1,709 4,100       0.88 28,370 83% 34,370
LSS 43 36,050 838 24 20,370 849 15,680       1.01 8,060 66% 12,160
MAFPF1 29 57,350 1,978 24 38,340 1,598 19,010       0.81 20,460 90% 22,630
MCP 20 11,650 583 12 7,450 621 4,200       1.07 3,300 63% 5,200
MCV 28 51,050 1,823 34 40,620 1,195 10,430       0.66 15,070 72% 21,070
MHC 24 25,080 1,045 27 18,500 685 6,580       0.66 9,890 82% 12,100
MPC 43 264,700 6,156 91 163,990 1,802 100,710       0.29 99,040 92% 107,620
MTG 6 400 67 12 11,930 994 -11,530     14.84 300 75% 400
NAV 16 5,710 357 19 11,040 581 -5,330       1.63 2,420 89% 2,710
NBB 37 96,720 2,614 43 114,420 2,661 -17,700       1.02 49,110 72% 68,370
NHC 26 8,600 331 14 4,950 354 3,650       1.07 320 60% 530
NKD 72 71,630 995 44 73,480 1,670 -1,850       1.68 32,660 69% 47,280
NSC 15 23,280 1,552 18 7,580 421 15,700       0.27 5,100 77% 6,600
NTL 47 50,960 1,084 84 87,090 1,037 -36,130       0.96 13,040 43% 30,560
OPC 29 47,940 1,653 27 44,270 1,640 3,670       0.99 17,110 78% 21,810
PAC 14 29,830 2,131 12 19,580 1,632 10,250       0.77 11,700 100% 11,710
PET 90 90,350 1,004 110 115,950 1,054 -25,600       1.05 36,050 65% 55,060
PGC 32 61,860 1,933 39 62,920 1,613 -1,060       0.83 25,490 84% 30,460
PIT 16 22,100 1,381 16 19,090 1,193 3,010       0.86 9,390 96% 9,790
PJT 23 20,570 894 8 6,450 806 14,120       0.90 4,070 95% 4,270
PMS 7 3,020 431 4 770 193 2,250       0.45 130 21% 630
PNC 17 8,480 499 11 7,220 656 1,260       1.31 2,170 77% 2,830
PPC 129 180,440 1,399 222 440,360 1,984 -259,920       1.42 56,640 44% 127,970
PRUBF1 48 120,110 2,502 74 258,180 3,489 -138,070       1.39 3,810 40% 9,430
PTC 1 400 400 8 2,470 309 -2,070       0.77 400 100% 400
PVD 177 156,700 885 93 181,240 1,949 -24,540       2.20 30,830 43% 70,980
PVF 82 165,520 2,019 118 203,860 1,728 -38,340       0.86 68,200 81% 84,630
PVT 120 182,430 1,520 125 190,170 1,521 -7,740       1.00 71,580 76% 94,240
RAL 58 94,540 1,630 35 40,380 1,154 54,160       0.71 22,560 80% 28,030
REE 307 413,270 1,346 228 391,550 1,717 21,720       1.28 146,520 68% 213,930
RHC 7 6,750 964 6 4,240 707 2,510       0.73 490 49% 990
RIC 14 12,200 871 20 20,580 1,029 -8,380       1.18 5,000 45% 11,000
SAF 10 4,100 410 8 5,210 651 -1,110       1.59 100 7% 1,370
SAM 243 425,380 1,751 307 609,720 1,986 -184,340       1.13 179,010 62% 290,840
SAV 5 3,200 640 16 28,960 1,810 -25,760       2.83 0 0% 1,100
SBT 73 100,340 1,375 61 93,130 1,527 7,210       1.11 25,460 53% 48,300
SC5 23 47,350 2,059 48 34,800 725 12,550       0.35 4,400 39% 11,300
SCD 2 320 160 5 2,980 596 -2,660       3.73 10 11% 90
SDN 9 530 59 6 5,180 863 -4,650     14.63 100 23% 430
SFC 5 6,290 1,258 5 3,310 662 2,980       0.53 2,610 96% 2,710
SFI 128 151,340 1,182 95 106,800 1,124 44,540       0.95 38,440 37% 102,770
SFN 5 2,620 524 6 6,690 1,115 -4,070       2.13 10 0% 2,010
SGC 3 4,600 1,533 4 6,390 1,598 -1,790       1.04 3,500 100% 3,510
SGH 1 10 10 2 890 445 -880     44.50 0 0% 10
SGT 79 95,000 1,203 59 79,430 1,346 15,570       1.12 39,050 66% 59,410
SHC 21 14,150 674 7 3,580 511 10,570       0.76 3,180 89% 3,580
SJ1 4 3,770 943 2 1,500 750 2,270       0.80 1,000 67% 1,500
SJD 15 17,410 1,161 17 17,810 1,048 -400       0.90 5,550 97% 5,750
SJS 149 176,980 1,188 145 315,630 2,177 -138,650       1.83 57,240 48% 119,770
SMC 35 30,430 869 39 19,400 497 11,030       0.57 3,800 47% 8,030
SSC 8 10,870 1,359 16 13,080 818 -2,210       0.60 1,650 86% 1,920
SSI 523 750,310 1,435 515 865,230 1,680 -114,920       1.17 232,030 52% 444,970
ST8 8 1,960 245 12 7,430 619 -5,470       2.53 10 7% 140
STB 1,097 2,636,050 2,403 784 3,099,440 3,953 -463,390       1.65 977,300 62% 1,576,600
SZL 4 560 140 4 1,890 473 -1,330       3.38 0 0% 10
TAC 228 575,820 2,526 131 266,710 2,036 309,110       0.81 128,770 48% 266,510
TCM 94 231,150 2,459 82 229,520 2,799 1,630       1.14 123,020 70% 176,100
TCR 25 26,410 1,056 22 27,960 1,271 -1,550       1.20 13,700 82% 16,650
TCT 36 9,380 261 39 12,430 319 -3,050       1.22 1,470 39% 3,750
TDH 64 59,110 924 77 53,530 695 5,580       0.75 17,680 68% 26,060
TMC 7 3,060 437 9 10,810 1,201 -7,750       2.75 2,100 95% 2,200
TMS 22 5,770 262 33 21,360 647 -15,590       2.47 3,270 58% 5,680
TNA 7 5,900 843 5 6,080 1,216 -180       1.44 1,000 20% 5,000
TNC 30 33,410 1,114 26 24,580 945 8,830       0.85 4,280 25% 17,340
TPC 31 35,710 1,152 39 55,850 1,432 -20,140       1.24 11,000 71% 15,600
TRA 46 42,950 934 10 15,370 1,537 27,580       1.65 7,600 85% 8,910
TRC 45 63,320 1,407 47 80,510 1,713 -17,190       1.22 30,450 77% 39,350
TRI 51 70,570 1,384 31 50,930 1,643 19,640       1.19 21,940 43% 50,930
TS4 68 154,140 2,267 36 165,330 4,593 -11,190       2.03 88,430 78% 112,830
TSC 143 130,280 911 81 116,240 1,435 14,040       1.58 52,480 52% 100,640
TTC 45 63,890 1,420 26 63,720 2,451 170       1.73 36,310 68% 53,520
TTF 30 33,970 1,132 38 26,890 708 7,080       0.63 9,000 66% 13,650
TTP 72 221,480 3,076 100 112,560 1,126 108,920       0.37 70,780 74% 95,240
TYA 38 102,290 2,692 42 85,930 2,046 16,360       0.76 20,840 45% 46,070
UIC 19 38,450 2,024 17 7,650 450 30,800       0.22 2,500 33% 7,650
UNI 33 124,680 3,778 13 5,690 438 118,990       0.12 2,710 48% 5,690
VFC 41 57,270 1,397 46 63,570 1,382 -6,300       0.99 17,810 65% 27,610
VFMVF1 84 375,840 4,474 84 215,740 2,568 160,100       0.57 57,500 59% 98,120
VFMVF4 73 418,780 5,737 57 260,900 4,577 157,880       0.80 78,910 74% 106,120
VGP 3 900 300 18 7,180 399 -6,280       1.33 700 88% 800
VHC 3 11,610 3,870 7 11,350 1,621 260       0.42 10,250 90% 11,350
VHG 100 275,520 2,755 78 305,190 3,913 -29,670       1.42 61,330 44% 139,590
VIC 194 90,100 464 37 50,530 1,366 39,570       2.94 30,080 60% 50,430
VID 51 145,530 2,854 55 167,050 3,037 -21,520       1.06 62,230 54% 114,430
VIP 190 324,000 1,705 198 605,850 3,060 -281,850       1.79 140,060 61% 227,960
VIS 36 23,320 648 21 17,320 825 6,000       1.27 2,360 50% 4,710
VKP 12 8,910 743 12 10,950 913 -2,040       1.23 1,860 84% 2,210
VNA 52 61,530 1,183 34 27,610 812 33,920       0.69 17,150 83% 20,750
VNE 52 68,880 1,325 58 124,460 2,146 -55,580       1.62 12,630 51% 24,530
VNM 208 178,890 860 83 115,460 1,391 63,430       1.62 26,250 48% 55,210
VNS 31 17,180 554 27 31,120 1,153 -13,940       2.08 3,320 38% 8,720
VPK 24 93,490 3,895 7 11,410 1,630 82,080       0.42 500 4% 11,410
VPL 130 117,620 905 59 82,790 1,403 34,830       1.55 22,550 28% 80,660
VSC 17 16,210 954 37 14,220 384 1,990       0.40 5,100 92% 5,550
VSG 6 11,570 1,928 10 7,000 700 4,570       0.36 2,530 63% 4,010
VSH 205 254,650 1,242 95 130,170 1,370 124,480       1.10 52,750 64% 82,730
VST 6 2,810 468 28 168,830 6,030 -166,020     12.88 2,200 78% 2,810
VTA 10 9,010 901 17 10,000 588 -990       0.65 3,490 76% 4,590
VTB 9 3,540 393 8 6,450 806 -2,910       2.05 200 95% 210
VTC 10 4,270 427 8 5,840 730 -1,570       1.71 730 75% 970
VTO 95 196,400 2,067 116 141,840 1,223 54,560       0.59 27,320 42% 65,100
Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.