Thứ ba - 19.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 04/03/2009 (Analysis the transaction 04 Mar 2009 HOSE market)
[05/03/2009 17:24:24]

Phiên giao dịch 1.983, ngày 4/3/2009 chỉ số VN-Index tăng 2,90 điểm (1,2%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 244,36 điểm. Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.503 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 17.570.210 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 3,73%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.171 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.333.090 đơn vị, so với phiên trước giảm -5,81%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 3.237.120 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.720.510 chứng khoán

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:
 

Mã CK

 
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
11,629,590
2,325,918
167,928
SSI
5
2,974,210
594,842
62,602
ITA
5
1,642,480
328,496
25,270
SAM
5
1,598,920
319,784
19,513
FPT
5
1,436,190
287,238
59,456
GD Nhà đầu tư NN:
 
 
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh: 
Mua:
655.080
8,50%
19.199.550.00
14,81%
Bán:
609.290
7,91%
11.771.918.00
9,08%
Chênh lệch:
45.790
 
7.427.632.00
 
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
21.000
12,80%
1.480.500.00
36,49%
Bán:
21.000
12,80%
1.480.500.00
36,49%
Chênh lệch:
0
 
0.00
 
Tổng cộng:
Mua:
676.080
8,59%
20.680.050.00
15,47%
Bán:
630.290
8,01%
13.252.418.00
9,91%
Chênh lệch:
45.790
 
7.427.632.00
 
 

Chi tiết giao dịch:
Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 12 41,710 3,476 13 11,410 878 30,300       0.25 3,000 73% 4100
ACL 52 26,760 515 18 17,000 944 9,760       1.83 10,620 88% 12120
AGF 30 53,880 1,796 28 24,740 884 29,140       0.49 13,420 71% 18900
ALP 25 39,670 1,587 23 23,310 1,013 16,360       0.64 6,830 65% 10580
ALT 9 5,650 628 8 11,080 1,385 -5,430       2.21 4,050 89% 4540
ANV 107 161,420 1,509 49 93,800 1,914 67,620       1.27 37,680 65% 57600
ASP 28 14,170 506 25 20,450 818 -6,280       1.62 6,570 95% 6950
BAS 1 20 20 2 250 125 -230       6.25 0 0% 20
BBC 29 40,560 1,399 26 20,120 774 20,440       0.55 8,780 88% 10020
BBT 39 84,340 2,163 6 40,200 6,700 44,140       3.10 0 0% 30830
BHS 10 4,010 401 26 14,400 554 -10,390       1.38 1,100 44% 2510
BMC 108 108,030 1,000 153 79,740 521 28,290       0.52 25,800 67% 38410
BMI 30 51,030 1,701 28 22,540 805 28,490       0.47 14,800 89% 16620
BMP 43 41,830 973 20 20,110 1,006 21,720       1.03 3,900 22% 17510
BPC 7 9,010 1,287 12 7,950 663 1,060       0.52 310 100% 310
BT6 76 21,220 279 18 6,770 376 14,450       1.35 4,650 69% 6760
BTC 12 7,130 594 8 4,690 586 2,440       0.99 3,210 86% 3720
CAD 18 96,850 5,381 23 46,990 2,043 49,860       0.38 38,160 92% 41360
CAN 13 21,030 1,618 14 20,670 1,476 360       0.91 3,340 100% 3340
CII 48 60,680 1,264 66 49,110 744 11,570       0.59 21,630 65% 33510
CLC 16 13,900 869 4 12,600 3,150 1,300       3.62 6,000 100% 6010
CNT 36 20,870 580 25 25,780 1,031 -4,910       1.78 13,270 99% 13360
COM 3 120 40 5 5,790 1,158 -5,670     28.95 0 0% 20
CYC 17 6,140 361 6 4,650 775 1,490       2.15 2,060 80% 2560
DCC 16 5,260 329 7 2,250 321 3,010       0.98 260 27% 980
DCL 50 67,090 1,342 20 13,370 669 53,720       0.50 300 13% 2330
DCT 29 37,010 1,276 18 15,590 866 21,420       0.68 4,500 98% 4600
DDM 32 17,310 541 17 29,830 1,755 -12,520       3.24 7,840 96% 8140
DHA 30 31,820 1,061 19 17,130 902 14,690       0.85 10,930 99% 11030
DHG 28 14,630 523 20 24,620 1,231 -9,990       2.35 310 56% 550
DIC 40 50,550 1,264 14 27,760 1,983 22,790       1.57 12,410 93% 13310
DMC 21 51,710 2,462 19 8,280 436 43,430       0.18 80 2% 3380
DNP 24 15,820 659 9 8,500 944 7,320       1.43 7,080 91% 7740
DPC 9 6,650 739 5 4,280 856 2,370       1.16 3,060 88% 3470
DPM 317 436,010 1,375 106 242,220 2,285 193,790       1.66 112,600 71% 157790
DPR 23 53,280 2,317 15 83,870 5,591 -30,590       2.41 24,030 71% 34080
DQC 96 101,170 1,054 51 62,510 1,226 38,660       1.16 30,080 69% 43630
DRC 36 42,950 1,193 35 27,330 781 15,620       0.65 13,330 68% 19670
DTT 4 370 93 6 5,940 990 -5,570     10.65 10 3% 330
DXP 22 13,700 623 13 8,650 665 5,050       1.07 5,500 97% 5650
DXV 26 37,460 1,441 26 41,180 1,584 -3,720       1.10 8,190 77% 10580
FBT 4 310 78 5 4,130 826 -3,820     10.59 0 0% 130
FMC 8 6,170 771 10 4,870 487 1,300       0.63 210 17% 1230
FPC 3 980 327 10 19,770 1,977 -18,790       6.05 0 0% 980
FPT 267 389,350 1,458 242 307,350 1,270 82,000       0.87 133,740 74% 181120
GIL 21 39,150 1,864 18 36,930 2,052 2,220       1.10 11,720 80% 14710
GMC 2 40 20 9 3,670 408 -3,630     20.40 0 0% 40
GMD 98 268,500 2,740 81 94,350 1,165 174,150       0.43 73,650 81% 91350
GTA 15 24,770 1,651 15 7,240 483 17,530       0.29 3,970 78% 5070
HAG 45 31,680 704 19 25,930 1,365 5,750       1.94 2,450 25% 9880
HAP 64 193,150 3,018 84 147,130 1,752 46,020       0.58 94,650 76% 125240
HAS 53 62,310 1,176 28 27,280 974 35,030       0.83 22,780 84% 27280
HAX 12 3,420 285 10 3,180 318 240       1.12 1,030 94% 1100
HBC 42 46,310 1,103 30 38,440 1,281 7,870       1.16 16,610 74% 22570
HBD 3 2,600 867 6 6,880 1,147 -4,280       1.32 100 100% 100
HDC 7 9,900 1,414 13 9,410 724 490       0.51 2,530 56% 4530
HLA 12 34,310 2,859 23 48,290 2,100 -13,980       0.73 7,020 88% 8020
HMC 14 4,100 293 26 45,920 1,766 -41,820       6.03 1,960 58% 3400
HPG 197 289,880 1,471 109 153,410 1,407 136,470       0.96 77,250 80% 96250
HRC 13 17,340 1,334 32 19,820 619 -2,480       0.46 6,030 48% 12540
HSG 176 256,680 1,458 79 302,480 3,829 -45,800       2.63 100,690 68% 148080
HSI 19 20,850 1,097 7 7,660 1,094 13,190       1.00 5,900 89% 6650
HT1 22 17,540 797 29 36,870 1,271 -19,330       1.59 4,960 83% 6010
HTV 12 13,710 1,143 10 3,240 324 10,470       0.28 90 90% 100
ICF 54 45,390 841 23 23,900 1,039 21,490       1.24 6,810 63% 10820
IFS 20 7,410 371 19 10,470 551 -3,060       1.49 4,390 70% 6290
IMP 20 33,460 1,673 23 23,530 1,023 9,930       0.61 2,630 87% 3030
ITA 294 362,630 1,233 304 426,060 1,402 -63,430       1.14 160,340 61% 264970
KDC 77 123,330 1,602 57 117,790 2,066 5,540       1.29 76,930 91% 84970
KHA 37 84,940 2,296 26 43,850 1,687 41,090       0.73 12,790 59% 21850
KHP 51 81,160 1,591 36 62,900 1,747 18,260       1.10 21,670 62% 35010
KMR 29 60,060 2,071 40 50,610 1,265 9,450       0.61 15,910 92% 17380
KSH 19 29,670 1,562 12 19,580 1,632 10,090       1.04 14,790 99% 14890
L10 15 16,920 1,128 15 9,530 635 7,390       0.56 2,410 45% 5410
LAF 21 26,240 1,250 16 12,630 789 13,610       0.63 5,660 50% 11380
LBM 68 56,340 829 36 44,050 1,224 12,290       1.48 7,930 65% 12270
LCG 44 49,110 1,116 29 38,190 1,317 10,920       1.18 3,010 22% 13560
LGC 22 67,600 3,073 34 44,250 1,301 23,350       0.42 33,190 76% 43450
LSS 35 35,640 1,018 14 26,110 1,865 9,530       1.83 250 1% 20250
MAFPF1 43 73,590 1,711 25 48,260 1,930 25,330       1.13 23,380 84% 27860
MCP 41 56,820 1,386 21 25,050 1,193 31,770       0.86 6,250 33% 18750
MCV 48 48,320 1,007 16 23,210 1,451 25,110       1.44 8,990 92% 9740
MHC 18 26,930 1,496 17 23,650 1,391 3,280       0.93 11,220 73% 15320
MPC 34 109,540 3,222 50 80,580 1,612 28,960       0.50 13,350 91% 14700
MTG 4 170 43 11 11,270 1,025 -11,100     23.84 100 59% 170
NAV 22 15,320 696 14 13,440 960 1,880       1.38 8,610 88% 9790
NBB 40 139,130 3,478 41 127,150 3,101 11,980       0.89 40,500 82% 49400
NHC 31 11,890 384 14 4,720 337 7,170       0.88 1,530 60% 2560
NKD 55 79,000 1,436 37 53,850 1,455 25,150       1.01 35,050 91% 38410
NSC 17 15,730 925 12 10,830 903 4,900       0.98 5,620 85% 6630
NTL 76 55,750 734 42 26,160 623 29,590       0.85 11,450 79% 14550
OPC 22 27,280 1,240 21 17,350 826 9,930       0.67 8,550 81% 10550
PAC 13 37,080 2,852 12 22,050 1,838 15,030       0.64 10,000 60% 16600
PET 89 75,130 844 51 52,580 1,031 22,550       1.22 13,740 75% 18290
PGC 28 34,400 1,229 32 40,400 1,263 -6,000       1.03 7,490 71% 10500
PIT 18 33,730 1,874 20 19,390 970 14,340       0.52 7,900 75% 10600
PJT 15 11,920 795 12 6,840 570 5,080       0.72 3,850 91% 4250
PMS 3 1,580 527 2 90 45 1,490       0.09 20 100% 20
PNC 9 6,660 740 8 4,560 570 2,100       0.77 500 91% 550
PPC 103 277,000 2,689 173 369,590 2,136 -92,590       0.79 63,300 56% 112630
PRUBF1 54 120,380 2,229 65 177,350 2,728 -56,970       1.22 11,080 51% 21700
PTC 10 3,570 357 7 5,750 821 -2,180       2.30 2,000 74% 2690
PVD 79 110,970 1,405 94 131,580 1,400 -20,610       1.00 35,010 61% 57650
PVF 124 262,310 2,115 110 222,390 2,022 39,920       0.96 78,030 65% 120530
PVT 171 190,600 1,115 66 129,240 1,958 61,360       1.76 57,030 70% 81090
RAL 44 63,630 1,446 41 38,770 946 24,860       0.65 16,270 72% 22670
REE 227 361,060 1,591 137 255,020 1,861 106,040       1.17 97,910 68% 143520
RHC 7 10,920 1,560 4 8,520 2,130 2,400       1.37 500 25% 1980
RIC 19 12,880 678 14 7,510 536 5,370       0.79 2,270 33% 6900
SAF 3 1,570 523 4 2,540 635 -970       1.21 10 100% 10
SAM 217 398,120 1,835 224 565,930 2,526 -167,810       1.38 185,230 81% 229680
SAV 4 1,780 445 11 6,280 571 -4,500       1.28 100 9% 1100
SBT 72 152,090 2,112 54 104,910 1,943 47,180       0.92 52,650 81% 65210
SC5 35 60,020 1,715 28 38,460 1,374 21,560       0.80 10,040 91% 11040
SCD 4 1,320 330 6 2,660 443 -1,340       1.34 310 55% 560
SDN 5 250 50 11 7,050 641 -6,800     12.82 130 52% 250
SFC 13 11,520 886 9 6,420 713 5,100       0.80 6,220 97% 6410
SFI 159 182,340 1,147 64 98,980 1,547 83,360       1.35 74,940 76% 98980
SFN 5 6,180 1,236 13 14,100 1,085 -7,920       0.88 3,170 61% 5180
SGC 6 5,290 882 10 10,050 1,005 -4,760       1.14 990 45% 2190
SGH 6 730 122 5 1,150 230 -420       1.89 500 98% 510
SGT 34 34,360 1,011 33 50,130 1,519 -15,770       1.50 4,920 50% 9820
SHC 19 2,760 145 7 1,950 279 810       1.92 240 19% 1270
SJ1 6 6,170 1,028 8 2,940 368 3,230       0.36 2,070 93% 2220
SJD 21 15,330 730 15 12,780 852 2,550       1.17 4,580 81% 5630
SJS 133 171,340 1,288 103 173,800 1,687 -2,460       1.31 64,210 77% 83690
SMC 34 33,690 991 33 25,000 758 8,690       0.76 8,310 57% 14650
SSC 10 10,060 1,006 7 4,040 577 6,020       0.57 1,620 93% 1750
SSI 654 804,070 1,229 270 524,460 1,942 279,610       1.58 206,870 68% 305430
ST8 7 4,930 704 4 3,550 888 1,380       1.26 0 0% 10
STB 1,528 4,124,530 2,699 746 3,852,870 5,165 271,660       1.91 1,593,280 78% 2032500
SZL 4 430 108 4 2,120 530 -1,690       4.91 0 0% 30
TAC 226 478,730 2,118 170 258,920 1,523 219,810       0.72 203,170 89% 228170
TCM 142 298,640 2,103 82 145,490 1,774 153,150       0.84 108,150 80% 134450
TCR 6 1,880 313 6 14,040 2,340 -12,160       7.48 100 50% 200
TCT 27 8,590 318 15 6,900 460 1,690       1.45 1,010 83% 1210
TDH 83 85,270 1,027 56 44,550 796 40,720       0.78 21,450 77% 28010
TMC 8 7,050 881 13 10,740 826 -3,690       0.94 1,000 33% 3050
TMS 25 10,500 420 15 9,650 643 850       1.53 2,650 27% 9650
TNA 9 2,230 248 6 4,310 718 -2,080       2.90 90 17% 530
TNC 21 20,480 975 15 12,780 852 7,700       0.87 5,120 98% 5220
TPC 39 47,780 1,225 25 62,770 2,511 -14,990       2.05 6,020 54% 11080
TRA 13 48,240 3,711 4 5,390 1,348 42,850       0.36 0 0% 140
TRC 29 51,240 1,767 57 96,830 1,699 -45,590       0.96 26,050 72% 36330
TRI 48 106,970 2,229 33 40,390 1,224 66,580       0.55 17,630 45% 39290
TS4 28 49,040 1,751 29 52,310 1,804 -3,270       1.03 6,700 46% 14590
TSC 57 34,030 597 55 28,840 524 5,190       0.88 3,970 42% 9440
TTC 16 26,140 1,634 40 63,010 1,575 -36,870       0.96 1,330 6% 22650
TTF 31 18,620 601 17 22,470 1,322 -3,850       2.20 6,180 65% 9450
TTP 44 129,760 2,949 61 83,820 1,374 45,940       0.47 61,280 75% 82080
TYA 35 79,640 2,275 21 48,280 2,299 31,360       1.01 17,070 71% 24030
UIC 12 15,660 1,305 7 1,250 179 14,410       0.14 40 80% 50
UNI 24 46,990 1,958 14 8,350 596 38,640       0.30 4,600 55% 8350
VFC 47 66,030 1,405 26 35,020 1,347 31,010       0.96 12,470 78% 16070
VFMVF1 97 292,550 3,016 54 221,520 4,102 71,030       1.36 77,270 92% 84370
VFMVF4 72 267,240 3,712 34 163,980 4,823 103,260       1.30 43,960 74% 59670
VGP 6 2,620 437 10 3,380 338 -760       0.77 100 8% 1260
VHC 6 10,240 1,707 3 1,560 520 8,680       0.30 0 0% 180
VHG 145 506,550 3,493 56 282,850 5,051 223,700       1.45 99,420 46% 213850
VIC 403 206,820 513 37 205,150 5,545 1,670     10.81 132,280 80% 165080
VID 34 70,850 2,084 45 81,680 1,815 -10,830       0.87 20,100 53% 37680
VIP 257 601,860 2,342 221 590,880 2,674 10,980       1.14 252,930 57% 440870
VIS 24 12,140 506 30 30,730 1,024 -18,590       2.02 5,190 78% 6690
VKP 14 16,110 1,151 7 10,910 1,559 5,200       1.35 4,150 93% 4460
VNA 41 33,210 810 31 32,450 1,047 760       1.29 8,210 70% 11810
VNE 48 66,040 1,376 31 70,990 2,290 -4,950       1.66 8,550 81% 10600
VNM 53 67,630 1,276 102 73,430 720 -5,800       0.56 19,980 62% 32380
VNS 34 31,280 920 18 30,980 1,721 300       1.87 10,400 58% 17900
VPK 21 45,760 2,179 10 17,890 1,789 27,870       0.82 16,630 93% 17890
VPL 102 96,390 945 19 8,090 426 88,300       0.45 6,050 75% 8090
VSC 19 17,730 933 21 6,240 297 11,490       0.32 920 61% 1520
VSG 1 5,000 5,000 6 5,530 922 -530       0.18 0 #DIV/0! 0
VSH 57 83,670 1,468 80 82,230 1,028 1,440       0.70 36,850 72% 51370
VST 5 1,130 226 34 189,100 5,562 -187,970     24.61 1,110 98% 1130
VTA 13 10,920 840 12 7,370 614 3,550       0.73 1,770 75% 2360
VTB 15 4,780 319 7 21,050 3,007 -16,270       9.43 960 99% 970
VTC 7 3,520 503 10 5,460 546 -1,940       1.09 10 1% 1690
VTO 129 454,720 3,525 103 149,050 1,447 305,670       0.41 103,090 85% 121740


Dữ liệu ngày 04/03, UBCK đến ngày 05/03 mới cung cấp.
Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (
Data source: SSC, processing statistics: Adwin
)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.