Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 03/03/2009 (Analysis the transaction 03 Mar 2009 HOSE market)
[03/03/2009 17:13:14]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.411 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 16.938.210 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -2,25%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.157 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 15.217.700 đơn vị, so với phiên trước tăng 10,59%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.720.510 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 3.567.210 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 46,889 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 9,377 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 803,191 tỷ đồng, bình quân 160,638 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

10,110,600

2,022,120

145,532

SSI

5

3,660,890

732,178

78,250

SAM

5

1,988,060

397,612

24,352

ITA

5

1,582,980

316,596

24,248

FPT

5

1,497,880

299,576

61,457


Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

346.340

3,87%

9.178.739.00

6,15%

Bán:

1.325.750

14,83%

25.890.744.00

17,36%

Chênh lệch:

-979.410

 

-16.712.005.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

0

0,00%

0.00

0,00%

Bán:

357.880

30,75%

3.793.528.00

4,89%

Chênh lệch:

-357.880

 

-3.793.528.00

 

Tổng cộng:

Mua:

346.340

3,43%

9.178.739.00

4,05%

Bán:

1.683.630

16,66%

29.684.272.00

13,09%

Chênh lệch:

-1.337.290

 

-20.505.533.00

 

             

Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 24 63,130 2,630 17 29,470 1,734 33,660       0.66 20,210 94% 21,520
ACL 37 17,660 477 21 28,750 1,369 -11,090       2.87 9,320 68% 13,800
AGF 37 57,580 1,556 42 48,640 1,158 8,940       0.74 35,620 81% 44,240
ALP 12 27,090 2,258 24 19,330 805 7,760       0.36 800 15% 5,380
ALT 5 10,130 2,026 8 24,460 3,058 -14,330       1.51 10,130 100% 10,130
ANV 97 103,600 1,068 54 84,960 1,573 18,640       1.47 18,340 59% 30,890
ASP 33 27,280 827 36 41,990 1,166 -14,710       1.41 12,770 68% 18,710
BAS 0 0 #DIV/0! 3 660 220 -660 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
BBC 42 69,450 1,654 41 61,830 1,508 7,620       0.91 16,020 37% 43,340
BBT 35 71,720 2,049 12 49,300 4,108 22,420       2.00 0 0% 33,500
BHS 8 20,600 2,575 30 22,570 752 -1,970       0.29 12,530 65% 19,290
BMC 254 162,080 638 176 119,050 676 43,030       1.06 78,970 72% 109,810
BMI 52 54,830 1,054 33 22,530 683 32,300       0.65 10,550 55% 19,150
BMP 37 50,250 1,358 21 37,990 1,809 12,260       1.33 9,000 30% 30,100
BPC 9 16,130 1,792 15 22,740 1,516 -6,610       0.85 11,420 100% 11,430
BT6 30 6,060 202 8 2,870 359 3,190       1.78 2,180 81% 2,680
BTC 6 640 107 5 1,520 304 -880       2.84 0 0% 30
CAD 28 67,000 2,393 15 35,030 2,335 31,970       0.98 20,000 63% 31,800
CAN 13 8,680 668 18 10,680 593 -2,000       0.89 1,840 72% 2,540
CII 64 125,400 1,959 100 97,910 979 27,490       0.50 49,700 68% 73,080
CLC 9 10,990 1,221 9 5,780 642 5,210       0.53 400 17% 2,290
CNT 45 34,500 767 24 19,850 827 14,650       1.08 11,870 88% 13,460
COM 4 710 178 10 2,400 240 -1,690       1.35 650 98% 660
CYC 24 15,810 659 14 39,310 2,808 -23,500       4.26 2,280 15% 15,180
DCC 11 5,290 481 11 4,610 419 680       0.87 1,950 87% 2,250
DCL 29 52,720 1,818 23 20,790 904 31,930       0.50 5,700 50% 11,320
DCT 15 30,170 2,011 26 38,800 1,492 -8,630       0.74 8,610 77% 11,220
DDM 25 23,270 931 33 36,270 1,099 -13,000       1.18 10,610 50% 21,420
DHA 22 26,250 1,193 23 18,690 813 7,560       0.68 7,420 60% 12,420
DHG 28 9,910 354 29 37,220 1,283 -27,310       3.62 4,900 69% 7,110
DIC 38 52,280 1,376 33 62,480 1,893 -10,200       1.38 49,620 95% 52,280
DMC 17 35,110 2,065 44 36,470 829 -1,360       0.40 16,440 57% 28,790
DNP 19 9,290 489 18 13,550 753 -4,260       1.54 4,710 57% 8,210
DPC 3 1,650 550 7 4,910 701 -3,260       1.27 0 0% 100
DPM 409 571,410 1,397 132 353,320 2,677 218,090       1.92 204,780 79% 258,610
DPR 15 36,630 2,442 16 44,730 2,796 -8,100       1.14 21,710 71% 30,620
DQC 158 164,440 1,041 39 164,580 4,220 -140       4.05 118,480 79% 150,880
DRC 33 36,770 1,114 43 29,220 680 7,550       0.61 9,280 56% 16,440
DTT 4 1,360 340 4 1,960 490 -600       1.44 10 1% 1,060
DXP 25 12,620 505 15 9,610 641 3,010       1.27 1,350 57% 2,350
DXV 17 24,100 1,418 22 45,020 2,046 -20,920       1.44 6,000 95% 6,310
FBT 6 490 82 11 4,010 365 -3,520       4.45 160 44% 360
FMC 6 6,730 1,122 7 30,910 4,416 -24,180       3.94 2,640 100% 2,650
FPC 2 110 55 8 26,930 3,366 -26,820     61.20 0 0% 110
FPT 271 312,180 1,152 330 517,300 1,568 -205,120       1.36 157,470 66% 236,910
GIL 22 26,790 1,218 22 27,630 1,256 -840       1.03 7,900 74% 10,740
GMC 5 950 190 10 4,670 467 -3,720       2.46 0 0% 400
GMD 77 179,640 2,333 99 88,350 892 91,290       0.38 46,660 73% 63,710
GTA 13 16,410 1,262 8 7,480 935 8,930       0.74 6,250 92% 6,760
HAG 44 21,000 477 36 25,330 704 -4,330       1.48 9,940 75% 13,320
HAP 89 165,230 1,857 106 146,970 1,387 18,260       0.75 46,880 71% 66,050
HAS 32 38,150 1,192 25 28,270 1,131 9,880       0.95 14,970 61% 24,370
HAX 7 2,080 297 13 5,640 434 -3,560       1.46 20 5% 430
HBC 45 51,390 1,142 58 48,250 832 3,140       0.73 20,760 65% 31,700
HBD 3 1,510 503 4 7,160 1,790 -5,650       3.56 0 0% 10
HDC 12 5,340 445 11 6,050 550 -710       1.24 960 39% 2,470
HLA 19 92,180 4,852 41 120,920 2,949 -28,740       0.61 32,000 51% 63,300
HMC 7 790 113 12 7,550 629 -6,760       5.57 300 38% 780
HPG 293 340,560 1,162 137 208,330 1,521 132,230       1.31 116,490 80% 145,370
HRC 20 19,310 966 26 12,420 478 6,890       0.49 3,020 56% 5,370
HSG 193 370,650 1,920 98 478,220 4,880 -107,570       2.54 282,120 82% 345,960
HSI 12 9,880 823 11 12,830 1,166 -2,950       1.42 4,000 56% 7,100
HT1 28 23,070 824 37 40,060 1,083 -16,990       1.31 2,980 97% 3,080
HTV 13 15,510 1,193 16 14,390 899 1,120       0.75 1,500 30% 5,010
ICF 41 29,300 715 17 23,000 1,353 6,300       1.89 10,400 77% 13,560
IFS 7 1,930 276 14 8,360 597 -6,430       2.16 1,320 81% 1,620
IMP 30 32,280 1,076 16 26,340 1,646 5,940       1.53 8,050 86% 9,350
ITA 440 667,740 1,518 236 493,030 2,089 174,710       1.38 254,170 63% 403,590
KDC 91 217,630 2,392 116 226,830 1,955 -9,200       0.82 122,510 76% 160,700
KHA 32 49,770 1,555 36 33,950 943 15,820       0.61 9,490 62% 15,390
KHP 34 92,350 2,716 40 77,320 1,933 15,030       0.71 23,860 50% 47,750
KMR 26 32,810 1,262 37 51,000 1,378 -18,190       1.09 17,780 96% 18,500
KSH 8 1,570 196 12 15,440 1,287 -13,870       6.57 1,570 100% 1,570
L10 10 6,180 618 10 2,720 272 3,460       0.44 800 36% 2,220
LAF 26 32,070 1,233 32 30,590 956 1,480       0.78 12,750 69% 18,410
LBM 59 60,880 1,032 33 57,490 1,742 3,390       1.69 26,750 72% 36,950
LCG 50 30,430 609 40 37,430 936 -7,000       1.54 15,900 93% 17,130
LGC 18 35,660 1,981 28 34,280 1,224 1,380       0.62 11,190 68% 16,410
LSS 37 20,750 561 31 25,110 810 -4,360       1.44 8,410 54% 15,560
MAFPF1 40 80,020 2,001 24 45,300 1,888 34,720       0.94 16,670 61% 27,450
MCP 19 28,300 1,489 16 26,780 1,674 1,520       1.12 2,100 13% 16,520
MCV 43 31,070 723 19 20,130 1,059 10,940       1.46 6,910 72% 9,560
MHC 16 24,400 1,525 35 38,890 1,111 -14,490       0.73 17,590 81% 21,830
MPC 40 180,030 4,501 52 115,450 2,220 64,580       0.49 48,850 86% 56,510
MTG 2 60 30 12 13,280 1,107 -13,220     36.90 0 0% 60
NAV 23 44,550 1,937 10 5,720 572 38,830       0.30 0 0% 3,740
NBB 29 102,750 3,543 46 151,280 3,289 -48,530       0.93 42,100 69% 60,960
NHC 23 16,290 708 10 7,330 733 8,960       1.04 1,100 42% 2,600
NKD 53 112,090 2,115 50 81,820 1,636 30,270       0.77 44,440 66% 67,740
NSC 9 8,380 931 19 10,710 564 -2,330       0.61 5,990 86% 7,000
NTL 61 59,680 978 36 45,760 1,271 13,920       1.30 14,030 45% 30,960
OPC 20 20,930 1,047 9 4,040 449 16,890       0.43 300 17% 1,810
PAC 18 29,010 1,612 14 32,510 2,322 -3,500       1.44 14,750 92% 15,950
PET 100 114,670 1,147 43 85,120 1,980 29,550       1.73 34,670 55% 63,090
PGC 28 32,880 1,174 42 63,800 1,519 -30,920       1.29 11,650 53% 21,960
PIT 12 27,700 2,308 17 27,800 1,635 -100       0.71 3,400 24% 14,000
PJT 15 5,350 357 16 13,780 861 -8,430       2.41 2,790 58% 4,800
PMS 6 3,370 562 11 2,810 255 560       0.45 110 15% 720
PNC 9 5,010 557 11 5,800 527 -790       0.95 1,090 67% 1,630
PPC 162 246,260 1,520 99 225,980 2,283 20,280       1.50 31,700 38% 82,890
PRUBF1 78 243,130 3,117 70 389,350 5,562 -146,220       1.78 141,160 96% 146,470
PTC 6 6,530 1,088 11 11,630 1,057 -5,100       0.97 5,530 85% 6,530
PVD 72 57,210 795 66 159,200 2,412 -101,990       3.03 24,370 43% 57,210
PVF 134 368,620 2,751 190 346,900 1,826 21,720       0.66 153,610 76% 201,170
PVT 147 161,130 1,096 81 136,130 1,681 25,000       1.53 32,990 51% 64,340
RAL 47 89,060 1,895 50 69,930 1,399 19,130       0.74 41,900 81% 51,710
REE 207 326,250 1,576 118 191,960 1,627 134,290       1.03 81,150 70% 115,820
RHC 8 25,260 3,158 11 20,890 1,899 4,370       0.60 15,000 98% 15,250
RIC 19 12,110 637 17 13,270 781 -1,160       1.23 6,050 66% 9,100
SAF 2 200 100 3 2,010 670 -1,810       6.70 100 50% 200
SAM 368 858,650 2,333 183 522,550 2,855 336,100       1.22 243,820 63% 388,180
SAV 6 3,850 642 12 6,450 538 -2,600       0.84 350 13% 2,700
SBT 66 75,340 1,142 34 87,870 2,584 -12,530       2.26 44,570 79% 56,170
SC5 40 67,760 1,694 36 83,940 2,332 -16,180       1.38 32,180 86% 37,430
SCD 4 1,910 478 4 2,230 558 -320       1.17 10 2% 420
SDN 3 70 23 6 210 35 -140       1.52 10 14% 70
SFC 5 4,120 824 5 1,600 320 2,520       0.39 100 9% 1,110
SFI 153 160,200 1,047 136 124,740 917 35,460       0.88 59,610 58% 102,160
SFN 4 1,640 410 6 4,530 755 -2,890       1.84 0 0% 1,100
SGC 7 14,710 2,101 14 22,070 1,576 -7,360       0.75 10 0% 8,760
SGH 5 6,330 1,266 7 6,940 991 -610       0.78 3,100 100% 3,100
SGT 95 82,940 873 48 109,790 2,287 -26,850       2.62 39,830 52% 76,240
SHC 18 23,400 1,300 12 11,350 946 12,050       0.73 9,100 97% 9,370
SJ1 8 9,000 1,125 5 1,530 306 7,470       0.27 0 0% 210
SJD 12 8,400 700 16 13,340 834 -4,940       1.19 1,200 47% 2,550
SJS 130 92,060 708 118 175,000 1,483 -82,940       2.09 35,000 72% 48,790
SMC 29 22,280 768 36 24,490 680 -2,210       0.89 6,290 51% 12,360
SSC 10 22,000 2,200 23 21,720 944 280       0.43 9,040 68% 13,320
SSI 736 1,094,520 1,487 352 1,084,570 3,081 9,950       2.07 528,020 64% 827,080
ST8 6 3,210 535 6 6,810 1,135 -3,600       2.12 0 0% 10
STB 1,095 3,017,400 2,756 1,168 2,889,060 2,474 128,340       0.90 1,030,510 63% 1,623,270
SZL 11 1,700 155 15 3,590 239 -1,890       1.54 720 72% 1,000
TAC 127 271,160 2,135 157 167,870 1,069 103,290       0.50 71,590 60% 119,830
TCM 88 186,220 2,116 39 68,770 1,763 117,450       0.83 30,710 81% 37,710
TCR 17 15,380 905 21 15,780 751 -400       0.83 5,030 36% 13,920
TCT 26 6,970 268 18 5,180 288 1,790       1.07 250 31% 800
TDH 172 181,330 1,054 84 131,880 1,570 49,450       1.49 41,720 59% 70,470
TMC 10 17,910 1,791 5 1,720 344 16,190       0.19 710 99% 720
TMS 17 3,000 176 14 7,740 553 -4,740       3.14 560 23% 2,390
TNA 7 2,830 404 5 3,230 646 -400       1.60 90 69% 130
TNC 16 8,770 548 22 23,770 1,080 -15,000       1.97 4,200 51% 8,290
TPC 27 32,480 1,203 38 64,120 1,687 -31,640       1.40 20 0% 16,160
TRA 20 28,140 1,407 7 6,090 870 22,050       0.62 280 20% 1,400
TRC 40 40,400 1,010 17 43,740 2,573 -3,340       2.55 1,400 14% 10,140
TRI 69 110,640 1,603 52 47,010 904 63,630       0.56 26,750 68% 39,420
TS4 53 92,440 1,744 54 68,150 1,262 24,290       0.72 29,140 57% 51,330
TSC 61 38,680 634 39 40,600 1,041 -1,920       1.64 10,750 57% 18,800
TTC 15 12,860 857 58 70,720 1,219 -57,860       1.42 5,330 41% 12,860
TTF 17 7,750 456 19 13,750 724 -6,000       1.59 1,020 27% 3,820
TTP 34 43,090 1,267 36 33,190 922 9,900       0.73 12,300 57% 21,750
TYA 27 29,760 1,102 33 47,200 1,430 -17,440       1.30 7,630 36% 21,280
UIC 15 16,790 1,119 9 6,720 747 10,070       0.67 3,680 97% 3,800
UNI 51 86,190 1,690 45 53,240 1,183 32,950       0.70 34,230 82% 41,640
VFC 37 46,200 1,249 24 20,520 855 25,680       0.68 5,320 76% 7,030
VFMVF1 113 287,240 2,542 65 268,660 4,133 18,580       1.63 60,690 48% 126,720
VFMVF4 106 384,650 3,629 63 402,050 6,382 -17,400       1.76 130,920 52% 250,520
VGP 7 2,930 419 7 2,080 297 850       0.71 1,530 81% 1,880
VHC 7 24,310 3,473 1 240 240 24,070       0.07 240 100% 240
VHG 130 391,900 3,015 50 244,550 4,891 147,350       1.62 134,360 74% 182,170
VIC 49 11,850 242 25 34,830 1,393 -22,980       5.76 3,530 43% 8,130
VID 25 38,140 1,526 38 57,070 1,502 -18,930       0.98 14,120 44% 32,150
VIP 262 588,690 2,247 110 256,580 2,333 332,110       1.04 101,740 56% 180,820
VIS 22 18,640 847 30 17,870 596 770       0.70 3,000 28% 10,530
VKP 8 12,800 1,600 6 6,330 1,055 6,470       0.66 0 0% 4,000
VNA 39 40,110 1,028 30 36,480 1,216 3,630       1.18 7,800 57% 13,700
VNE 54 104,460 1,934 70 117,570 1,680 -13,110       0.87 29,160 63% 46,560
VNM 118 107,680 913 63 56,150 891 51,530       0.98 23,350 64% 36,620
VNS 17 33,780 1,987 24 28,560 1,190 5,220       0.60 5,490 41% 13,290
VPK 20 61,740 3,087 12 16,760 1,397 44,980       0.45 15,960 96% 16,700
VPL 22 14,150 643 39 10,530 270 3,620       0.42 4,520 64% 7,050
VSC 14 5,550 396 25 8,550 342 -3,000       0.86 1,710 77% 2,220
VSG 6 5,730 955 3 1,050 350 4,680       0.37 0 0% 30
VSH 171 218,860 1,280 44 61,630 1,401 157,230       1.09 8,340 21% 38,990
VST 2 100 50 34 156,930 4,616 -156,830     92.32 20 20% 100
VTA 12 4,410 368 13 7,920 609 -3,510       1.65 3,170 96% 3,300
VTB 9 16,160 1,796 10 31,000 3,100 -14,840       1.73 14,410 100% 14,410
VTC 3 1,660 553 7 3,470 496 -1,810       0.90 500 98% 510
VTO 89 124,000 1,393 64 115,700 1,808 8,300       1.30 46,170 75% 61,270

 

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.