Chủ nhật - 24.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 02/03/2009 (Analysis the transaction 02 Mar 2009 HOSE market)
[03/03/2009 17:04:29]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 9.607 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 17.327.810 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -6,74%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.918 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 13.760.600 đơn vị, so với phiên trước giảm -10,91%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) là +3.567.210 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là +3.135.140 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 48,359 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 9,671 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 829,171 tỷ đồng, bình quân 165,834 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

10,249,580

2,049,916

144,761

SSI

5

2,958,410

591,682

63,809

VFMVF1

5

1,978,050

395,610

13,572

SAM

5

1,830,710

366,142

22,391

DPM

5

1,638,350

327,670

45,374


Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

415,510

5.66%

14,358,519.00

11.24%

Bán:

835,970

11.38%

15,501,747.00

12.13%

Chênh lệch:

-420,460

 

-1,143,228.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

0

0.00%

0.00

0.00%

Bán:

1,500,000

92.59%

30,000,000.00

92.28%

Chênh lệch:

-1,500,000

 

-30,000,000.00

 

Tổng cộng:

Mua:

415,510

4.63%

14,358,519.00

8.96%

Bán:

2,335,970

26.05%

45,501,747.00

28.39%

Chênh lệch:

-1,920,460

 

-31,143,228.00

 

             

 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 7 2,700 386 11 4,450 405 -1,750       1.05 500 71% 700
ACL 37 21,300 576 13 14,360 1,105 6,940       1.92 5,160 49% 10,500
AGF 25 23,410 936 18 8,490 472 14,920       0.50 6,080 72% 8,490
ALP 21 32,840 1,564 26 23,740 913 9,100       0.58 5,170 82% 6,280
ALT 4 2,300 575 3 450 150 1,850       0.26 0 0% 260
ANV 87 93,400 1,074 61 89,250 1,463 4,150       1.36 36,010 68% 53,320
ASP 22 8,640 393 38 28,980 763 -20,340       1.94 2,700 52% 5,180
BAS 8 90 11 1 60 60 30       5.45 0 0% 20
BBC 40 45,760 1,144 37 44,610 1,206 1,150       1.05 19,430 91% 21,280
BBT 15 52,050 3,470 14 52,570 3,755 -520       1.08 0 0% 41,540
BHS 3 7,100 2,367 11 2,840 258 4,260       0.11 300 15% 2,020
BMC 192 161,870 843 129 60,560 469 101,310       0.56 43,710 74% 59,460
BMI 47 73,480 1,563 13 14,130 1,087 59,350       0.70 11,270 80% 14,130
BMP 33 41,920 1,270 18 34,640 1,924 7,280       1.51 20,800 69% 30,300
BPC 10 3,920 392 11 7,760 705 -3,840       1.80 1,040 100% 1,040
BT6 42 9,380 223 9 7,040 782 2,340       3.51 5,530 79% 7,030
BTC 3 3,050 1,017 5 560 112 2,490       0.11 550 98% 560
CAD 11 9,100 827 9 15,410 1,712 -6,310       2.07 1,000 100% 1,000
CAN 13 27,810 2,139 14 3,940 281 23,870       0.13 1,760 99% 1,770
CII 73 138,570 1,898 105 104,380 994 34,190       0.52 66,440 72% 91,800
CLC 11 8,190 745 13 13,140 1,011 -4,950       1.36 3,990 80% 5,000
CNT 25 22,310 892 27 23,680 877 -1,370       0.98 7,080 70% 10,180
COM 3 910 303 14 7,730 552 -6,820       1.82 270 30% 910
CYC 14 9,180 656 8 8,620 1,078 560       1.64 5,020 92% 5,430
DCC 10 5,920 592 7 8,400 1,200 -2,480       2.03 50 2% 2,060
DCL 19 29,330 1,544 39 23,580 605 5,750       0.39 6,390 83% 7,740
DCT 20 30,240 1,512 18 27,050 1,503 3,190       0.99 3,280 45% 7,290
DDM 34 45,060 1,325 30 30,130 1,004 14,930       0.76 7,950 60% 13,280
DHA 21 18,210 867 27 14,630 542 3,580       0.63 5,110 64% 8,030
DHG 12 15,710 1,309 21 14,410 686 1,300       0.52 5,100 100% 5,110
DIC 13 6,820 525 12 6,400 533 420       1.02 0 0% 1,030
DMC 22 40,870 1,858 13 3,000 231 37,870       0.12 360 55% 660
DNP 22 12,870 585 10 12,330 1,233 540       2.11 8,340 95% 8,750
DPC 10 5,860 586 5 6,350 1,270 -490       2.17 2,100 64% 3,290
DPM 267 386,000 1,446 155 297,280 1,918 88,720       1.33 167,810 82% 205,350
DPR 15 25,090 1,673 7 49,900 7,129 -24,810       4.26 10,550 92% 11,450
DQC 51 43,030 844 40 42,350 1,059 680       1.25 10,470 53% 19,780
DRC 37 32,660 883 25 10,410 416 22,250       0.47 4,090 69% 5,930
DTT 4 450 113 5 3,520 704 -3,070       6.23 0 0% 150
DXP 14 7,160 511 21 8,980 428 -1,820       0.84 1,060 51% 2,060
DXV 30 46,280 1,543 19 48,210 2,537 -1,930       1.64 27,810 100% 27,830
FBT 11 500 45 7 410 59 90       1.31 200 54% 370
FMC 14 17,490 1,249 16 34,580 2,161 -17,090       1.73 3,480 94% 3,690
FPC 1 10 10 5 26,680 5,336 -26,670   533.60 10 100% 10
FPT 315 453,580 1,440 492 626,830 1,274 -173,250       0.88 199,360 82% 242,220
GIL 24 28,680 1,195 24 37,180 1,549 -8,500       1.30 11,170 58% 19,220
GMC 7 3,960 566 7 3,210 459 750       0.81 1,480 94% 1,580
GMD 55 162,420 2,953 57 55,660 976 106,760       0.33 52,500 94% 55,610
GTA 18 26,030 1,446 14 12,510 894 13,520       0.62 8,310 80% 10,410
HAG 65 27,970 430 44 46,350 1,053 -18,380       2.45 15,670 62% 25,100
HAP 114 292,610 2,567 91 178,940 1,966 113,670       0.77 128,730 81% 158,580
HAS 8 7,900 988 13 10,960 843 -3,060       0.85 3,000 50% 6,000
HAX 9 3,350 372 12 5,770 481 -2,420       1.29 1,000 72% 1,380
HBC 29 21,680 748 27 12,290 455 9,390       0.61 5,340 58% 9,190
HBD 3 3,600 1,200 8 5,010 626 -1,410       0.52 1,000 91% 1,100
HDC 3 1,600 533 3 1,890 630 -290       1.18 0 0% 500
HLA 14 61,800 4,414 19 44,540 2,344 17,260       0.53 4,970 26% 18,970
HMC 10 3,730 373 17 7,720 454 -3,990       1.22 1,120 50% 2,230
HPG 180 255,890 1,422 172 199,350 1,159 56,540       0.82 69,850 76% 91,560
HRC 21 18,930 901 17 9,660 568 9,270       0.63 1,670 32% 5,170
HSG 192 479,050 2,495 60 298,090 4,968 180,960       1.99 133,240 65% 204,840
HSI 6 3,700 617 10 9,320 932 -5,620       1.51 560 35% 1,620
HT1 20 30,960 1,548 54 72,810 1,348 -41,850       0.87 7,300 91% 8,000
HTV 16 18,040 1,128 17 13,460 792 4,580       0.70 5,000 96% 5,220
ICF 36 27,420 762 22 26,000 1,182 1,420       1.55 9,400 70% 13,470
IFS 2 30 15 8 4,600 575 -4,570     38.33 0 0% 10
IMP 80 51,310 641 17 32,450 1,909 18,860       2.98 22,530 89% 25,230
ITA 499 910,290 1,824 75 190,880 2,545 719,410       1.40 103,410 54% 189,880
KDC 45 22,640 503 43 35,760 832 -13,120       1.65 6,390 52% 12,380
KHA 30 48,600 1,620 37 46,400 1,254 2,200       0.77 10,400 61% 17,050
KHP 34 43,240 1,272 22 28,540 1,297 14,700       1.02 11,710 79% 14,810
KMR 44 86,690 1,970 45 70,400 1,564 16,290       0.79 19,390 65% 29,960
KSH 5 13,850 2,770 13 5,460 420 8,390       0.15 0 0% 650
L10 16 15,330 958 18 15,880 882 -550       0.92 9,980 100% 10,000
LAF 26 38,090 1,465 22 28,240 1,284 9,850       0.88 18,130 70% 25,780
LBM 47 59,390 1,264 50 47,440 949 11,950       0.75 8,560 70% 12,220
LCG 38 37,100 976 32 23,430 732 13,670       0.75 13,610 87% 15,610
LGC 18 36,380 2,021 25 15,410 616 20,970       0.30 5,970 66% 9,110
LSS 31 27,660 892 10 5,530 553 22,130       0.62 900 16% 5,530
MAFPF1 34 32,410 953 24 78,690 3,279 -46,280       3.44 3,840 28% 13,950
MCP 21 28,570 1,360 14 16,700 1,193 11,870       0.88 9,300 99% 9,400
MCV 38 50,820 1,337 28 44,910 1,604 5,910       1.20 19,240 72% 26,570
MHC 17 27,810 1,636 26 34,270 1,318 -6,460       0.81 4,520 28% 16,200
MPC 38 83,220 2,190 58 207,270 3,574 -124,050       1.63 37,290 66% 56,290
MTG 3 100 33 10 8,440 844 -8,340     25.58 40 40% 100
NAV 27 18,610 689 9 12,220 1,358 6,390       1.97 7,500 83% 9,030
NBB 36 61,580 1,711 42 119,980 2,857 -58,400       1.67 23,000 82% 28,060
NHC 18 17,440 969 18 8,720 484 8,720       0.50 3,230 84% 3,840
NKD 55 56,490 1,027 40 48,870 1,222 7,620       1.19 21,870 81% 27,110
NSC 10 21,180 2,118 17 12,020 707 9,160       0.33 4,000 45% 8,950
NTL 64 71,120 1,111 75 50,630 675 20,490       0.61 13,940 63% 22,140
OPC 11 16,610 1,510 22 17,310 787 -700       0.52 4,500 88% 5,100
PAC 15 14,140 943 13 12,390 953 1,750       1.01 1,320 68% 1,940
PET 94 80,320 854 75 87,760 1,170 -7,440       1.37 24,900 74% 33,830
PGC 23 47,970 2,086 32 36,920 1,154 11,050       0.55 18,960 92% 20,540
PIT 12 22,700 1,892 10 9,770 977 12,930       0.52 2,270 23% 9,770
PJT 12 6,100 508 20 25,330 1,267 -19,230       2.49 5,310 87% 6,100
PMS 5 2,750 550 7 2,520 360 230       0.65 150 60% 250
PNC 7 1,490 213 9 6,610 734 -5,120       3.45 20 6% 320
PPC 102 221,040 2,167 122 234,340 1,921 -13,300       0.89 88,450 91% 97,350
PRUBF1 54 184,910 3,424 69 224,020 3,247 -39,110       0.95 42,040 54% 77,450
PTC 3 240 80 5 1,470 294 -1,230       3.68 240 100% 240
PVD 87 104,350 1,199 88 141,110 1,604 -36,760       1.34 70,630 88% 80,600
PVF 153 391,490 2,559 230 535,210 2,327 -143,720       0.91 124,900 59% 211,170
PVT 155 261,110 1,685 91 149,090 1,638 112,020       0.97 49,060 61% 80,300
RAL 52 74,530 1,433 52 28,790 554 45,740       0.39 26,570 94% 28,390
REE 291 388,410 1,335 133 241,890 1,819 146,520       1.36 78,850 62% 128,040
RHC 10 7,950 795 2 3,490 1,745 4,460       2.19 490 32% 1,510
RIC 8 2,950 369 11 5,520 502 -2,570       1.36 1,150 70% 1,650
SAF 5 1,550 310 1 1,950 1,950 -400       6.29 410 100% 410
SAM 312 537,700 1,723 177 467,620 2,642 70,080       1.53 219,360 84% 260,470
SAV 9 4,900 544 13 10,690 822 -5,790       1.51 600 23% 2,600
SBT 71 155,260 2,187 34 115,830 3,407 39,430       1.56 51,890 57% 91,140
SC5 40 69,450 1,736 28 41,110 1,468 28,340       0.85 17,630 81% 21,680
SCD 6 2,840 473 4 2,900 725 -60       1.53 1,300 72% 1,800
SDN 3 70 23 1 20 20 50       0.87 10 100% 10
SFC 6 3,820 637 5 4,300 860 -480       1.35 3,700 100% 3,710
SFI 88 198,990 2,261 36 25,440 707 173,550       0.31 5,840 23% 25,440
SFN 5 3,510 702 6 4,710 785 -1,200       1.12 10 1% 1,010
SGC 10 8,730 873 11 9,580 871 -850       1.00 2,510 95% 2,630
SGH 13 17,490 1,345 2 5,000 2,500 12,490       1.86 1,240 30% 4,080
SGT 198 338,580 1,710 68 190,670 2,804 147,910       1.64 134,730 79% 170,260
SHC 12 7,650 638 7 1,940 277 5,710       0.43 350 88% 400
SJ1 7 7,510 1,073 2 780 390 6,730       0.36 0 0% 510
SJD 8 4,730 591 15 9,020 601 -4,290       1.02 2,530 81% 3,130
SJS 140 170,130 1,215 174 203,070 1,167 -32,940       0.96 66,790 81% 82,470
SMC 36 33,560 932 28 28,350 1,013 5,210       1.09 11,970 79% 15,070
SSC 10 12,080 1,208 15 8,470 565 3,610       0.47 2,710 90% 3,000
SSI 627 1,061,630 1,693 310 673,720 2,173 387,910       1.28 295,740 64% 462,230
ST8 12 5,300 442 8 5,330 666 -30       1.51 560 16% 3,600
STB 1,215 4,469,540 3,679 1,310 3,129,060 2,389 1,340,480       0.65 1,364,320 78% 1,759,870
SZL 2 220 110 11 10,720 975 -10,500       8.86 0 0% 220
TAC 122 159,350 1,306 114 112,360 986 46,990       0.75 58,060 65% 89,420
TCM 97 203,580 2,099 27 122,650 4,543 80,930       2.16 60,650 71% 85,500
TCR 21 10,550 502 21 17,360 827 -6,810       1.65 6,220 66% 9,470
TCT 64 16,260 254 31 15,150 489 1,110       1.93 8,780 96% 9,120
TDH 104 105,580 1,015 108 106,160 983 -580       0.97 45,720 70% 64,880
TMC 7 6,710 959 10 4,380 438 2,330       0.46 1,510 49% 3,060
TMS 11 3,610 328 10 4,160 416 -550       1.27 310 12% 2,510
TNA 9 10,430 1,159 8 7,500 938 2,930       0.81 3,100 61% 5,110
TNC 26 9,200 354 14 11,840 846 -2,640       2.39 1,000 22% 4,520
TPC 22 71,640 3,256 48 80,260 1,672 -8,620       0.51 21,940 75% 29,290
TRA 24 26,950 1,123 13 17,490 1,345 9,460       1.20 6,000 57% 10,500
TRC 31 40,790 1,316 31 56,430 1,820 -15,640       1.38 5,400 20% 26,640
TRI 38 70,520 1,856 29 24,480 844 46,040       0.45 10,420 62% 16,730
TS4 26 68,300 2,627 35 41,450 1,184 26,850       0.45 27,470 81% 34,070
TSC 45 26,110 580 33 34,890 1,057 -8,780       1.82 5,180 45% 11,630
TTC 23 41,120 1,788 53 70,440 1,329 -29,320       0.74 22,780 63% 36,000
TTF 26 13,590 523 25 17,340 694 -3,750       1.33 5,360 73% 7,340
TTP 39 43,460 1,114 37 38,130 1,031 5,330       0.93 12,660 82% 15,490
TYA 42 60,420 1,439 41 49,840 1,216 10,580       0.85 17,370 49% 35,130
UIC 16 15,970 998 12 9,710 809 6,260       0.81 5,630 79% 7,160
UNI 29 59,300 2,045 25 17,960 718 41,340       0.35 10,500 58% 17,960
VFC 45 51,370 1,142 34 51,310 1,509 60       1.32 16,970 79% 21,470
VFMVF1 105 298,280 2,841 67 326,570 4,874 -28,290       1.72 109,430 73% 149,430
VFMVF4 85 376,870 4,434 57 360,200 6,319 16,670       1.43 89,080 49% 181,150
VGP 5 650 130 7 2,790 399 -2,140       3.07 500 91% 550
VHC 3 2,230 743 4 620 155 1,610       0.21 30 75% 40
VHG 109 253,160 2,323 46 239,170 5,199 13,990       2.24 144,690 83% 174,750
VIC 70 16,900 241 22 31,720 1,442 -14,820       5.98 5,970 49% 12,190
VID 36 57,510 1,598 50 94,120 1,882 -36,610       1.18 15,630 37% 42,230
VIP 99 190,530 1,925 71 159,090 2,241 31,440       1.16 49,270 76% 64,510
VIS 19 9,360 493 24 18,970 790 -9,610       1.60 1,040 25% 4,190
VKP 5 10,640 2,128 9 13,140 1,460 -2,500       0.69 3,450 41% 8,490
VNA 35 33,750 964 20 32,380 1,619 1,370       1.68 9,500 57% 16,750
VNE 59 116,270 1,971 60 120,920 2,015 -4,650       1.02 15,300 33% 46,750
VNM 76 144,030 1,895 95 75,330 793 68,700       0.42 62,330 94% 66,360
VNS 20 17,780 889 19 28,590 1,505 -10,810       1.69 6,170 51% 12,170
VPK 12 7,160 597 13 8,200 631 -1,040       1.06 2,360 75% 3,160
VPL 27 15,130 560 45 14,450 321 680       0.57 4,570 77% 5,960
VSC 21 16,600 790 29 9,760 337 6,840       0.43 1,460 48% 3,020
VSG 8 21,020 2,628 7 2,470 353 18,550       0.13 520 29% 1,820
VSH 109 161,300 1,480 53 59,590 1,124 101,710       0.76 52,970 94% 56,590
VST 2 50 25 38 250,860 6,602 -250,810   264.08 10 20% 50
VTA 14 8,780 627 11 6,250 568 2,530       0.91 1,020 29% 3,540
VTB 10 850 85 16 32,390 2,024 -31,540     23.81 780 92% 850
VTC 5 3,820 764 4 2,870 718 950       0.94 380 97% 390
VTO 83 144,340 1,739 87 134,360 1,544 9,980       0.89 48,120 74% 65,220

Dữ liệu ngày 02/03/2009 không hiểu lý do UBCK cung cấp trể.
Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.