Thứ tư - 20.06.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Phân tích cung cầu (giao dịch) sàn HOSE ngày 26/02/2009 (Analysis the transaction 26 Feb 2009 HOSE market)
[26/02/2009 16:24:18]

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.199 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 20.192.050 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -20,84%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 10.722 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 23.542.220 đơn vị, so với phiên trước tăng 99,46%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -3.350.170 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 13.704.080 chứng khoán. Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 50,089 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 10,017 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 855,867 tỷ đồng, bình quân 171,173 tỷ đồng/phiên.

5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

 

Mã CK

Số phiên giao dịch

KLGD

Bình quân

GTGD (tr.đ)

STB

5

8,582,540

1,716,508

117,780

SSI

5

2,829,290

565,858

62,782

VFMVF1

5

2,751,030

550,206

19,092

SAM

5

2,397,560

479,512

29,257

DPM

5

1,813,040

362,608

50,676


Nhà đầu tư NN:

 

 

Khối lượng giao dịch
(ck)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giá trị giao dịch (1.000đ)

%/ giao dịch của toàn thị trường

Giao dịch khớp lệnh: 

Mua:

764.290

5,97%

19.897.155.00

9,26%

Bán:

2.076.690

16,22%

40.629.357.00

18,90%

Chênh lệch:

-1.312.400

 

-20.732.202.00

 

Giao dịch thỏa thuận:

Mua:

79.970

10,54%

2.894.914.00

15,38%

Bán:

379.970

50,06%

6.014.914.00

31,97%

Chênh lệch:

-300.000

 

-3.120.000.00

 

Tổng cộng:

Mua:

844.260

6,22%

22.792.069.00

9,75%

Bán:

2.456.660

18,11%

46.644.271.00

19,95%

Chênh lệch:

-1.612.400

 

-23.852.202.00

 

             

 Chi tiết giao dịch:

Mã CP L.Mua Kl.Mua Mua BQ L.Bán Kl.Bán Bán BQ Mua-Bán B/M P2 %P2/KL KL
Symbol Buy orders Buy volume Buy Mov Sell orders Sell volume Sell Mov B-S Volume S/B Mov S2 %S2/V Volume
ABT 7 35,860 5,123 20 11,230 562 24,630       0.11 1,000 60% 1,660
ACL 29 24,590 848 25 28,500 1,140 -3,910       1.34 9,970 50% 19,750
AGF 22 44,390 2,018 31 23,040 743 21,350       0.37 15,170 77% 19,750
ALP 28 50,770 1,813 28 34,280 1,224 16,490       0.68 9,780 55% 17,680
ALT 5 2,520 504 8 4,380 548 -1,860       1.09 2,250 95% 2,370
ANV 158 250,750 1,587 109 262,540 2,409 -11,790       1.52 92,790 56% 166,520
ASP 51 47,730 936 43 69,910 1,626 -22,180       1.74 23,250 62% 37,250
BAS 1 200 200 4 470 118 -270       0.59 200 100% 200
BBC 64 95,670 1,495 47 71,870 1,529 23,800       1.02 16,160 42% 38,850
BBT 25 51,040 2,042 44 103,810 2,359 -52,770       1.16 0 0% 30,770
BHS 4 17,000 4,250 16 9,730 608 7,270       0.14 2,780 29% 9,730
BMC 129 80,400 623 126 60,460 480 19,940       0.77 22,700 44% 51,560
BMI 37 57,970 1,567 16 46,590 2,912 11,380       1.86 22,570 60% 37,840
BMP 27 24,890 922 31 26,100 842 -1,210       0.91 16,220 87% 18,680
BPC 9 6,530 726 10 11,510 1,151 -4,980       1.59 1,060 51% 2,070
BT6 30 7,330 244 12 7,040 587 290       2.41 6,200 90% 6,900
BTC 9 540 60 6 2,890 482 -2,350       8.03 270 53% 510
CAD 12 11,920 993 9 21,880 2,431 -9,960       2.45 5,000 94% 5,310
CAN 20 34,340 1,717 22 23,000 1,045 11,340       0.61 16,640 82% 20,170
CII 91 169,400 1,862 59 53,740 911 115,660       0.49 22,890 52% 43,660
CLC 9 9,100 1,011 12 5,930 494 3,170       0.49 0 0% 1,010
CNT 21 23,460 1,117 20 22,860 1,143 600       1.02 10,560 92% 11,520
COM 3 1,030 343 4 820 205 210       0.60 0 0% 20
CYC 19 12,070 635 22 6,800 309 5,270       0.49 3,750 74% 5,080
DCC 4 620 155 12 6,450 538 -5,830       3.47 600 97% 620
DCL 23 39,510 1,718 25 19,890 796 19,620       0.46 7,140 85% 8,440
DCT 25 18,350 734 22 54,370 2,471 -36,020       3.37 14,970 82% 18,350
DDM 40 25,060 627 33 43,670 1,323 -18,610       2.11 13,290 56% 23,740
DHA 17 21,400 1,259 25 18,150 726 3,250       0.58 5,850 66% 8,850
DHG 28 26,140 934 41 40,460 987 -14,320       1.06 14,010 85% 16,490
DIC 20 30,340 1,517 17 30,400 1,788 -60       1.18 15,700 89% 17,740
DMC 38 37,850 996 21 12,430 592 25,420       0.59 8,520 81% 10,550
DNP 18 7,840 436 19 13,700 721 -5,860       1.65 750 30% 2,470
DPC 7 4,820 689 7 6,610 944 -1,790       1.37 2,210 69% 3,220
DPM 294 483,820 1,646 315 657,160 2,086 -173,340       1.27 213,410 64% 331,350
DPR 20 23,760 1,188 25 30,440 1,218 -6,680       1.03 14,830 94% 15,850
DQC 53 48,700 919 48 56,340 1,174 -7,640       1.28 16,830 68% 24,730
DRC 18 25,740 1,430 36 18,690 519 7,050       0.36 5,870 85% 6,900
DTT 2 210 105 5 550 110 -340       1.05 10 100% 10
DXP 19 9,330 491 21 9,070 432 260       0.88 1,060 61% 1,750
DXV 23 80,160 3,485 40 109,790 2,745 -29,630       0.79 22,000 29% 77,000
FBT 9 1,410 157 7 5,560 794 -4,150       5.06 520 68% 770
FMC 23 13,890 604 8 9,140 1,143 4,750       1.89 360 5% 6,660
FPC 3 320 107 11 14,840 1,349 -14,520     12.61 310 97% 320
FPT 414 868,590 2,098 482 741,920 1,539 126,670       0.73 238,290 54% 438,790
GIL 11 8,780 798 27 22,970 851 -14,190       1.07 5,100 82% 6,200
GMC 5 160 32 5 2,250 450 -2,090     14.06 100 63% 160
GMD 60 233,070 3,885 57 116,020 2,035 117,050       0.52 57,660 62% 93,520
GTA 7 2,510 359 7 9,110 1,301 -6,600       3.62 850 99% 860
HAG 34 21,340 628 54 37,780 700 -16,440       1.11 8,340 61% 13,640
HAP 73 231,070 3,165 87 149,910 1,723 81,160       0.54 56,400 51% 111,150
HAS 18 17,260 959 18 14,950 831 2,310       0.87 5,400 50% 10,850
HAX 1 170 170 11 6,620 602 -6,450       3.54 0 0% 170
HBC 24 11,570 482 31 18,560 599 -6,990       1.24 3,440 60% 5,740
HBD 4 7,030 1,758 15 12,700 847 -5,670       0.48 1,800 45% 3,990
HDC 11 15,650 1,423 22 15,860 721 -210       0.51 10,270 99% 10,420
HLA 11 39,600 3,600 18 53,460 2,970 -13,860       0.83 3,100 51% 6,100
HMC 10 6,650 665 10 5,880 588 770       0.88 1,800 100% 1,800
HPG 208 272,780 1,311 239 473,490 1,981 -200,710       1.51 82,970 62% 133,030
HRC 27 26,860 995 41 20,340 496 6,520       0.50 5,580 34% 16,460
HSG 152 316,540 2,083 145 479,530 3,307 -162,990       1.59 199,380 65% 308,440
HSI 8 5,780 723 13 5,980 460 -200       0.64 1,030 47% 2,180
HT1 40 32,950 824 37 27,560 745 5,390       0.90 12,230 74% 16,530
HTV 19 39,900 2,100 36 28,750 799 11,150       0.38 12,400 72% 17,200
ICF 33 24,790 751 22 30,870 1,403 -6,080       1.87 9,000 59% 15,340
IFS 9 4,270 474 30 18,450 615 -14,180       1.30 360 8% 4,270
IMP 40 43,420 1,086 27 59,820 2,216 -16,400       2.04 23,820 84% 28,510
ITA 250 304,670 1,219 117 431,170 3,685 -126,500       3.02 242,700 81% 300,240
KDC 79 195,430 2,474 78 171,540 2,199 23,890       0.89 117,020 84% 139,270
KHA 32 31,630 988 30 41,900 1,397 -10,270       1.41 12,580 71% 17,820
KHP 44 61,220 1,391 59 95,850 1,625 -34,630       1.17 25,890 76% 34,010
KMR 48 54,860 1,143 78 149,960 1,923 -95,100       1.68 31,980 65% 49,550
KSH 3 1,560 520 3 1,140 380 420       0.73 0 0% 10
L10 9 4,660 518 11 10,520 956 -5,860       1.85 2,210 85% 2,610
LAF 24 30,490 1,270 26 32,750 1,260 -2,260       0.99 13,730 65% 21,030
LBM 53 70,210 1,325 90 127,210 1,413 -57,000       1.07 17,480 41% 43,000
LCG 55 47,130 857 28 21,500 768 25,630       0.90 5,030 58% 8,710
LGC 17 22,160 1,304 30 25,800 860 -3,640       0.66 11,500 68% 17,010
LSS 30 31,100 1,037 20 21,250 1,063 9,850       1.03 10,390 70% 14,740
MAFPF1 38 36,460 959 22 49,490 2,250 -13,030       2.35 11,370 60% 18,830
MCP 20 21,180 1,059 10 19,580 1,958 1,600       1.85 11,100 87% 12,730
MCV 29 56,440 1,946 48 79,450 1,655 -23,010       0.85 8,440 36% 23,540
MHC 15 14,560 971 22 21,040 956 -6,480       0.98 7,200 83% 8,700
MPC 43 115,580 2,688 69 114,870 1,665 710       0.62 26,610 61% 43,280
MTG 2 20 10 13 11,240 865 -11,220     86.50 0 0% 20
NAV 15 10,200 680 9 5,050 561 5,150       0.83 1,310 56% 2,330
NBB 41 196,300 4,788 54 137,730 2,551 58,570       0.53 65,570 55% 119,680
NHC 14 4,050 289 18 11,280 627 -7,230       2.17 380 34% 1,110
NKD 54 82,770 1,533 75 183,900 2,452 -101,130       1.60 71,190 89% 80,420
NSC 7 7,580 1,083 10 3,690 369 3,890       0.34 0 0% 480
NTL 59 40,420 685 52 42,850 824 -2,430       1.20 14,720 68% 21,800
OPC 22 22,230 1,010 21 17,530 835 4,700       0.83 4,060 63% 6,470
PAC 16 28,310 1,769 17 31,100 1,829 -2,790       1.03 5,640 36% 15,740
PET 153 242,610 1,586 175 303,370 1,734 -60,760       1.09 82,710 51% 162,990
PGC 41 38,650 943 39 31,980 820 6,670       0.87 5,900 36% 16,350
PIT 19 20,920 1,101 29 25,390 876 -4,470       0.80 1,890 19% 9,880
PJT 16 8,540 534 17 15,660 921 -7,120       1.72 4,080 56% 7,280
PMS 9 5,440 604 5 3,560 712 1,880       1.18 2,510 71% 3,560
PNC 19 6,060 319 14 17,260 1,233 -11,200       3.87 3,890 65% 6,010
PPC 117 210,920 1,803 180 332,500 1,847 -121,580       1.02 73,870 65% 113,870
PRUBF1 57 273,940 4,806 98 346,530 3,536 -72,590       0.74 31,040 52% 59,440
PTC 6 1,160 193 10 4,150 415 -2,990       2.15 1,010 91% 1,110
PVD 100 91,510 915 92 125,400 1,363 -33,890       1.49 51,020 78% 65,240
PVF 181 407,720 2,253 230 497,190 2,162 -89,470       0.96 168,980 65% 260,510
PVT 148 276,570 1,869 145 267,460 1,845 9,110       0.99 72,820 54% 133,960
RAL 40 40,020 1,001 38 34,080 897 5,940       0.90 18,800 91% 20,730
REE 284 450,250 1,585 232 614,430 2,648 -164,180       1.67 218,500 70% 313,850
RHC 4 6,500 1,625 5 6,290 1,258 210       0.77 5,000 100% 5,010
RIC 21 17,310 824 21 16,760 798 550       0.97 5,210 54% 9,610
SAF 7 3,440 491 10 3,450 345 -10       0.70 1,830 86% 2,140
SAM 334 840,750 2,517 402 1,107,200 2,754 -266,450       1.09 310,910 62% 504,560
SAV 4 5,500 1,375 9 6,800 756 -1,300       0.55 0 0% 3,300
SBT 81 125,650 1,551 73 199,410 2,732 -73,760       1.76 72,680 58% 125,650
SC5 62 64,710 1,044 70 70,110 1,002 -5,400       0.96 21,870 64% 34,230
SCD 4 2,110 528 3 2,330 777 -220       1.47 1,010 100% 1,010
SDN 10 11,520 1,152 24 17,770 740 -6,250       0.64 8,310 72% 11,520
SFC 2 440 220 4 5,250 1,313 -4,810       5.97 400 100% 400
SFI 41 35,390 863 34 28,470 837 6,920       0.97 9,510 70% 13,610
SFN 1 5,480 5,480 9 5,200 578 280       0.11 0 #DIV/0! 0
SGC 10 34,490 3,449 16 27,890 1,743 6,600       0.51 16,130 94% 17,230
SGH 4 10,230 2,558 5 4,930 986 5,300       0.39 0 #DIV/0! 0
SGT 24 11,960 498 31 30,100 971 -18,140       1.95 9,250 78% 11,810
SHC 12 23,990 1,999 14 6,280 449 17,710       0.22 3,460 79% 4,390
SJ1 11 8,040 731 12 10,470 873 -2,430       1.19 4,540 82% 5,520
SJD 6 10,500 1,750 11 9,600 873 900       0.50 1,000 29% 3,500
SJS 154 235,220 1,527 206 201,880 980 33,340       0.64 102,820 73% 139,980
SMC 64 82,050 1,282 32 108,490 3,390 -26,440       2.64 50,410 73% 68,590
SSC 12 23,730 1,978 31 25,290 816 -1,560       0.41 15,090 83% 18,110
SSI 771 1,081,990 1,403 414 1,181,670 2,854 -99,680       2.03 446,610 53% 840,010
ST8 6 2,140 357 7 4,120 589 -1,980       1.65 0 0% 2,140
STB 1,711 6,244,000 3,649 1,690 5,484,000 3,245 760,000       0.89 2,850,780 68% 4,170,860
SZL 11 2,480 225 19 9,300 489 -6,820       2.17 1,100 52% 2,110
TAC 190 358,790 1,888 307 542,510 1,767 -183,720       0.94 132,630 47% 282,480
TCM 69 118,250 1,714 68 188,880 2,778 -70,630       1.62 70,940 62% 114,200
TCR 10 13,510 1,351 15 93,690 6,246 -80,180       4.62 6,250 46% 13,510
TCT 27 9,690 359 25 13,070 523 -3,380       1.46 2,610 61% 4,250
TDH 103 90,010 874 129 144,750 1,122 -54,740       1.28 19,460 36% 53,810
TMC 12 11,590 966 11 5,340 485 6,250       0.50 10 0% 2,620
TMS 13 2,760 212 40 39,010 975 -36,250       4.60 1,930 70% 2,760
TNA 8 1,610 201 6 13,020 2,170 -11,410     10.80 0 0% 1,100
TNC 21 37,240 1,773 24 11,020 459 26,220       0.26 4,110 70% 5,900
TPC 23 125,380 5,451 64 107,660 1,682 17,720       0.31 25,470 54% 47,260
TRA 16 8,940 559 10 7,040 704 1,900       1.26 1,410 32% 4,410
TRC 33 33,910 1,028 30 53,290 1,776 -19,380       1.73 16,700 72% 23,080
TRI 35 51,890 1,483 29 28,980 999 22,910       0.67 8,340 66% 12,580
TS4 22 47,610 2,164 33 44,210 1,340 3,400       0.62 28,770 84% 34,320
TSC 25 30,010 1,200 78 52,990 679 -22,980       0.57 4,620 31% 15,140
TTC 20 36,850 1,843 59 78,270 1,327 -41,420       0.72 2,410 8% 28,750
TTF 16 12,380 774 15 10,910 727 1,470       0.94 1,980 26% 7,710
TTP 49 74,900 1,529 38 42,550 1,120 32,350       0.73 17,140 65% 26,440
TYA 15 13,890 926 60 109,280 1,821 -95,390       1.97 4,890 35% 13,890
UIC 9 6,080 676 7 2,620 374 3,460       0.55 400 73% 550
UNI 7 5,100 729 23 15,560 677 -10,460       0.93 900 28% 3,270
VFC 40 63,050 1,576 40 58,170 1,454 4,880       0.92 18,960 52% 36,660
VFMVF1 147 543,570 3,698 126 704,770 5,593 -161,200       1.51 277,880 66% 419,790
VFMVF4 42 197,330 4,698 81 296,830 3,665 -99,500       0.78 21,750 66% 32,970
VGP 3 250 83 11 6,430 585 -6,180       7.05 220 88% 250
VHC 12 86,460 7,205 4 24,400 6,100 62,060       0.85 21,900 100% 21,900
VHG 79 199,680 2,528 51 221,990 4,353 -22,310       1.72 114,140 71% 161,240
VIC 15 2,600 173 30 79,340 2,645 -76,740     15.29 590 23% 2,600
VID 33 28,900 876 48 71,400 1,488 -42,500       1.70 12,800 77% 16,700
VIP 97 232,160 2,393 150 436,470 2,910 -204,310       1.22 116,120 82% 142,100
VIS 19 4,550 239 28 16,240 580 -11,690       2.43 1,500 51% 2,950
VKP 17 35,400 2,082 9 18,750 2,083 16,650       1.00 1,600 18% 8,660
VNA 43 42,320 984 38 43,170 1,136 -850       1.15 21,780 94% 23,190
VNE 72 122,240 1,698 66 125,970 1,909 -3,730       1.12 30,210 64% 47,030
VNM 112 138,610 1,238 126 330,540 2,623 -191,930       2.12 53,340 57% 93,720
VNS 31 39,240 1,266 29 35,030 1,208 4,210       0.95 6,210 21% 30,030
VPK 16 37,280 2,330 11 24,390 2,217 12,890       0.95 14,920 92% 16,180
VPL 42 22,680 540 55 22,840 415 -160       0.77 5,790 53% 11,000
VSC 20 10,680 534 37 25,850 699 -15,170       1.31 3,000 58% 5,150
VSG 2 5,300 2,650 15 21,390 1,426 -16,090       0.54 1,090 21% 5,300
VSH 227 465,360 2,050 85 470,250 5,532 -4,890       2.70 326,460 81% 403,290
VST 5 1,040 208 108 1,242,810 11,508 -1,241,770     55.33 0 0% 1,040
VTA 11 9,370 852 15 17,240 1,149 -7,870       1.35 7,270 78% 9,370
VTB 5 530 106 14 26,180 1,870 -25,650     17.64 20 67% 30
VTC 18 6,480 360 6 3,240 540 3,240       1.50 620 59% 1,050
VTO 79 161,920 2,050 106 142,600 1,345 19,320       0.66 40,880 58% 70,190

Nguồn dữ liệu: UBCKNN, xử lý số liệu thống kê: Adwin. (Data source: SSC, processing statistics: Adwin)
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.