Thứ ba - 21.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Bất động sản
Giá đất ”bán nhà 61” mặt phố Hà Nội tăng 1,5 lần
[24/01/2009 3:51:33]
Giá đất ”bán nhà 61” mặt phố Hà Nội tăng 1,5 lần
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Giá đất ”bán nhà 61” mặt phố Hà Nội tăng 1,5 lần
Nhà mặt phố thuận tiện kinh doanh tại Thủ đô khi ”bán 61” đất sẽ được tính tăng thêm 50% so với qui định cũ! (Chỉ mang tính minh họa - Ảnh: H.H)

UBND TP Hà Nội vừa qui định giá bán nhà ở riêng lẻ có vị trí mặt đường, mặt phố (khả năng sinh lời cao) và giá bán đối với nhà có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên toàn địa bàn Thủ đô mở rộng...

Theo đó, giá nhà vẫn thực hiện theo qui định hiện hành của Chính phủ và Thành phố về bán nhà sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP (giá tại thời điểm 31/12/2004). Tại địa bàn Hà Nội cũ, giá nhà chiểu theo Quyết định 28/QĐ-UB ngày 6/1/1995 của UBND TP Hà Nội về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới. Tại địa bàn Hà Tây cũ, giá nhà được bán theo Hướng dẫn số 1609/HD-TC ngày 29/5/2006 của Sở Tài chính tỉnh Hà Tây.

Riêng giá đất đối với nhà ở riêng lẻ có vị trí mặt đường, mặt phố, khả năng sinh lời cao sẽ "chiếu" theo giá đất thời điểm 31/12/2004 (kể trên) nhân với hệ số Ksl= 1,5 (tức tăng thêm 50%).

Cụ thể: Trên địa bàn Hà Nội cũ, giá đất thực hiện theo Quyết định 3519/QĐ-UB ngày 12/09/1997 và Quyết định 35/2004/QĐ-UB ngày 12/3/2004 của UBND TP, nhân với hệ số điều chỉnh K=1,8 (đối với khu vực nội thành, từ vành đai 2 vào trung tâm) và K=1,5 (với khu vực ngoại thành) theo Quyết định 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND TP, sau đó nhân với Ksl = 1,5 (hệ số K sinh lời).

Các đường, phố đã được HĐND TP đặt tên đến thời điểm bán, nhưng chưa có tên trong Quyết định 35/2004/QĐ-UB thì áp dụng nguyên tắc "chiếu" theo giá đất tại đường phố liền kề có giá đất cao nhất theo Quyết định 3519/QĐ-UB, nhân với hệ số điều chỉnh K=1,8 (khu vực nội thành) và K=1,5 (khu vực ngoại thành) theo Quyết định 119/2004/QĐ-UB, rồi nhân với Ksl = 1,5.

Giá đất trên địa bàn Hà Tây cũ cũng thực hiện theo Quyết định 03/QĐ-UB ngày 2/1/1997 của UBND tỉnh Hà Tây về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh này nhân với hệ số Ksl =1,5.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành hạn mức đất ở khi bán "nhà 61" trên địa bàn Thủ đô: 120m2 đối với các khu vực từ vành đai 2 trở vào trung tâm Hà Nội cũ; khu vực Thành phố Hà Đông và Thành phố Sơn Tây; 180m2 cho các khu vực từ vành đai 2 trở ra và còn lại.

Hạn mức đất ở đối với các trường hợp là người có công với cách mạng vẫn được thực hiện theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan...


VNN