Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 06/08
[06/08/2008 10:41:29]

Tăng nhẹ 1.18 điểm tương đương 0.88%, HASTC-INDEX đạt 134.71 điểm với khối lượng vọt lên 11,301,600 CP. Trong đó nhà đầu tư NN mua vào 43,500 CP, bán ra 463,700CP. Chi tiết ...


Mã Cp  05/08 Cao Thấp Đóng  +/-  %+/-  Buy   Sell   Volume 
ACB 57 59.2 54.8 59.2 2.2 4%            -                -     1,339,800
B82 13.8 14.3 14.3 14.3 0.5 4%            -                -          18,900
BBS 9.9 10.2 9.6 10.2 0.3 3%            -                -            8,600
BCC 11.3 11.7 10.9 11.7 0.4 4%            -         1,100        24,400
BHV 28 29.1 28 29.1 1.1 4%            -                -            7,700
BLF 12.4 12 12 12 -0.4 -3%            -                -            1,800
BTH 13 13.5 12.9 13.5 0.5 4%            -                -                600
BTS 11.3 11.7 10.9 11.7 0.4 4%            -       27,400        39,200
BVS 30 28.8 28.8 28.8 -1.2 -4%     4,700     15,300        20,500
C92 11.6 12 11.2 11.6 0 0%            -                -          11,200
CAP 19.7 20.4 19 20.3 0.6 3%            -                -            6,800
CDC 42.7 44.4 41 44.4 1.7 4%            -            300        78,600
CIC 10.7 11.1 10.3 10.3 -0.4 -4%            -                -            5,900
CID 11.6 0 0 0 -12 0%            -                -                   -  
CJC 20.5 21.3 21.1 21.1 0.6 3%            -                -            1,000
CMC 15.7 16.1 15.1 15.1 -0.6 -4%     1,000              -          27,000
CSG 10.9 11.3 10.5 11.2 0.3 3%            -                -        230,300
CTB 15.4 15.8 15.5 15.5 0.1 1%            -                -            3,500
CTC 22.6 0 0 0 -23 0%            -                -                   -  
CTN 14.6 15.1 14.1 15 0.4 3%            -                -          24,300
DAC 37.4 38.8 37 38.8 1.4 4%            -                -          13,400
DAE 12.3 12.7 11.9 12.7 0.4 3%            -                -            9,100
DBC 19.9 20.6 19.2 20.6 0.7 4%            -                -        254,600
DCS 9.4 9.7 9.1 9.7 0.3 3%            -         3,000        10,200
DHI 12.2 12.6 11.8 12.1 -0.1 -1%            -                -            6,500
DST 9.5 9.8 9.2 9.2 -0.3 -3%            -                -            7,600
DTC 81.2 84.4 84.4 84.4 3.2 4%            -                -            5,900
EBS 17.7 17 17 17 -0.7 -4%            -                -          13,300
GHA 25.5 26.5 24.5 26.4 0.9 4%            -            300          4,200
HAI 31.7 32.9 31 32.8 1.1 3%            -                -            6,200
HBE 9.1 8.8 8.8 8.8 -0.3 -3%            -                -                500
HCC 15.6 16.2 15.6 16.2 0.6 4%            -                -          16,400
HCT 13.8 13.9 13.3 13.3 -0.5 -4%            -         1,400          8,300
HEV 16.6 0 0 0 -17 0%            -                -                   -  
HHC 19.9 20.6 19.3 20.6 0.7 4%            -                -          14,500
HJS 11 11.4 11.2 11.4 0.4 4%            -                -            6,400
HLY 53.8 55.9 52 55.9 2.1 4%     1,500              -          11,800
HNM 14.2 14.7 13.7 14.6 0.4 3%     3,000              -        182,300
HPC 17 17.5 16.4 16.4 -0.6 -4%     2,300     30,100      331,900
HPS 14.5 14 14 14 -0.5 -3%            -                -                100
HSC 183.4 0 0 0 0 0%            -                -                   -  
HTP 9.2 9.5 9.3 9.5 0.3 3%            -                -            2,400
HUT 11 11.3 11 11.2 0.2 2%            -                -          18,800
ILC 22.1 22.9 21.3 22.9 0.8 4%            -                -          54,900
KBC 130 125 125 125 -5.2 -4%     1,100              -            2,500
KLS 10.9 11.3 10.5 11.3 0.4 4%            -                -        785,300
KMF 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0%            -                -                   -  
L18 11.2 11.6 11.2 11.6 0.4 4%            -                -          16,900
L43 14.9 15.4 14.4 15.4 0.5 3%            -                -          14,100
L62 24.2 23.3 23.3 23.3 -0.9 -4%            -                -                100
LBE 16.5 15.9 15.9 15.9 -0.6 -4%            -                -                100
LTC 11.5 11.9 11.1 11.9 0.4 3%            -                -            3,100
LUT 14.9 14.4 14.4 14.4 -0.5 -3%            -                -                300
MCO 11 11.4 11.4 11.4 0.4 4%            -                -            5,900
MEC 22.3 23.1 21.5 22.9 0.6 3%            -            500      108,800
MIC 80 83.2 80 83.2 3.2 4%            -                -            7,700
MMC 68.9 66.2 66.2 66.2 -2.7 -4%            -                -          16,300
NBC 36.5 37.9 37.9 37.9 1.4 4%            -         3,100        25,500
NGC 21.4 22.2 20.6 22.2 0.8 4%            -                -          18,400
NLC 13.3 13.8 13.3 13.8 0.5 4%            -                -          12,000
NPS 23.4 22.5 22.5 22.5 -0.9 -4%            -                -                100
NST 14.3 14.3 13.8 14 -0.3 -2%            -                -            5,800
NTP 45.8 47.6 44.2 47.6 1.8 4%   20,000              -        151,700
NVC 33.7 35 32.4 33.8 0.1 0%            -                -        311,400
ONE 16.4 17 17 17 0.6 4%            -                -            5,200
PAN 33.7 32.4 32.4 32.4 -1.3 -4%        200              -          94,800
PGS 14.3 14.7 13.8 14.5 0.2 1%            -                -        108,200
PJC 18.7 19.4 18 19.4 0.7 4%            -                -            9,400
PLC 25.1 26.1 24.1 26.1 1 4%            -                -          36,900
POT 10.5 10.9 10.1 10.9 0.4 4%            -       20,000        75,500
PPG 9.9 10.2 9.9 10.2 0.3 3%            -                -          18,700
PSC 18 18.7 17.3 18.7 0.7 4%        500              -            1,700
PTC 11.9 12.3 12 12.3 0.4 3%            -                -            5,500
PTS 18.5 18.8 17.8 17.9 -0.6 -3%            -            500        69,100
PVC 37.5 39 36 38 0.5 1%            -                -        146,500
PVE 20.3 20.3 19.5 19.5 -0.8 -4%            -                -          12,100
PVI 25.3 26.3 24.3 26.3 1 4%            -     121,400      442,300
PVS 44.3 45.8 42.6 44.4 0.1 0%     2,000     62,900   1,578,400
QNC 25.8 26.8 24.8 26.8 1 4%            -                -          63,100
RCL 68.9 71.6 67 71.6 2.7 4%            -         5,000        33,500
S12 13.6 14.1 13.1 14.1 0.5 4%            -                -            9,700
S55 20.7 21.5 19.9 20.1 -0.6 -3%            -                -        107,100
S64 24.8 25.5 23.9 24.5 -0.3 -1%            -         3,000        69,200
S91 14.6 15.1 14.1 14.5 -0.1 -1%            -                -          10,100
S96 15.5 15.3 14.9 14.9 -0.6 -4%            -                -          38,000
S99 67.7 70.4 65 69 1.3 2%            -         4,500      207,000
SAP 10 10 9.6 10 0 0%            -                -            4,900
SCC 14.6 15.1 14.1 15.1 0.5 3%            -                -            6,800
SCJ 82.2 85 79 82 -0.2 0%            -         1,800      250,700
SD2 30.2 31.4 31 31.4 1.2 4%            -                -          11,200
SD3 20.1 20.9 19.3 20.5 0.4 2%            -                -            2,800
SD4 13.9 13.9 13.4 13.4 -0.5 -4%            -                -          32,000
SD5 35.3 36.7 33.9 36.7 1.4 4%            -                -          98,600
SD6 25 25.9 24 24.8 -0.2 -1%            -                -          83,300
SD7 22.2 22.9 21.4 22.2 0 0%            -                -        245,100
SD9 18.5 19.2 17.8 18.9 0.4 2%            -                -        141,300
SDA 44.2 45.8 42.5 44.5 0.3 1%            -                -        344,800
SDC 33.2 34.5 31.9 34.4 1.2 4%            -                -            1,000
SDD 10.4 10.8 10 10.4 0 0%            -                -          78,600
SDJ 22.3 21.5 21.5 21.5 -0.8 -4%            -                -          15,300
SDS 29.7 30 28.6 28.9 -0.8 -3%            -                -            6,000
SDT 19.7 20.4 19 19.1 -0.6 -3%            -       99,900      352,900
SDY 19.9 20.6 19.2 20.5 0.6 3%            -                -          51,100
SGD 12.5 12.8 12 12.8 0.3 2%            -                -            2,900
SIC 13.9 13.9 13.4 13.5 -0.4 -3%            -                -          30,800
SJC 21.1 21.1 20.3 20.3 -0.8 -4%            -                -          24,200
SJE 19.3 20 18.6 19.2 -0.1 -1%            -                -        171,600
SJM 14.9 15 14.4 14.4 -0.5 -3%            -                -          31,700
SNG 25.3 24.6 24.3 24.3 -1 -4%            -                -          17,100
SRA 10.4 10 10 10 -0.4 -4%            -                -            3,700
SRB 7.3 7.5 7.1 7.5 0.2 3%            -                -        108,200
SSS 17 17 16.4 16.4 -0.6 -4%            -                -          50,400
STC 11.6 11.6 11.6 11.6 0 0%            -                -                200
STP 15.1 15.7 14.5 15.5 0.4 3%            -                -        126,200
SVC 19.2 19.9 18.5 19.9 0.7 4%            -       14,000        95,700
TBC 11.8 12.2 11.6 12.2 0.4 3%            -         2,000        47,800
TC6 32.4 33.6 32.4 33.6 1.2 4%            -         5,000        10,100
TJC 22.8 22 21.9 21.9 -0.9 -4%            -                -          53,800
TKU 9.7 10 9.6 10 0.3 3%            -                -            7,100
TLC 8 8.3 7.7 8 0 0%            -                -        105,400
TLT 16 16.6 15.8 16.6 0.6 4%            -                -        229,200
TNG 13.4 13.5 12.9 13.3 -0.1 -1%            -                -          89,400
TPH 10.5 10.5 10.1 10.5 0 0%            -                -            1,000
TST 12 12.4 11.6 12 0 0%            -                -          46,300
TV4 21.8 22.6 22.6 22.6 0.8 4%            -                -                200
TXM 10 10.3 9.6 10 0 0%            -       30,500        99,800
VBH 14.1 14.6 14.6 14.6 0.5 4%            -                -                100
VC2 31.3 32.5 30.1 32.5 1.2 4%            -                -          36,500
VC3 17.5 18.2 16.8 18 0.5 3%            -                -          49,200
VC5 12.8 13.3 12.3 13.3 0.5 4%        200       8,700        86,500
VC6 17.4 18 16.8 18 0.6 3%            -                -                400
VC7 10.7 11.1 10.4 11.1 0.4 4%            -                -            4,600
VCS 39.2 40.7 37.7 40.7 1.5 4%            -                -        197,000
VDL 35.1 36.5 36.5 36.5 1.4 4%            -                -                500
VE9 13.2 12.7 12.7 12.7 -0.5 -4%            -                -            1,600
VFR 13.6 14.1 13.1 14.1 0.5 4%            -                -          55,500
VMC 20.1 20.9 19.3 20.5 0.4 2%            -                -          47,100
VNC 14.8 15.3 14.4 15.3 0.5 3%            -                -          23,300
VNR 25.1 26.1 26.1 26.1 1 4%        100              -                100
VSP 109.8 114 114 114 4.3 4%     1,000              -          48,500
VTL 18.3 19 17.6 18 -0.3 -2%     1,500              -            1,600
VTS 36 37.4 34.6 37.4 1.4 4%     4,400       2,000        39,600
VTV 15.7 16 15.1 15.1 -0.6 -4%            -                -            8,100
XMC 13.1 13.6 12.6 13.6 0.5 4%            -                -          42,100
YBC 20.8 21.6 21.5 21.6 0.8 4%            -                -          23,800
YSC 44.2 45.7 42.5 45.5 1.3 3%            -                -            4,100
Adwin


Tin liên quan:

Thông tin giao dịch sàn HOSE ngày 06/08

Phân tích giao dịch sàn HOSE ngày 05/08

Thông tin giao dịch sàn HOSE ngày 05/08

Phân tích giao dịch sàn HOSE ngày 04/08

Thông tin giao dịch sàn HOSE ngày 04/08

Phân tích cổ phiếu ACB, KLS, PVS, PVI, KBC

Phân tích HaSTC-Index tuần từ 04-08/08: Ai lại thế !

Phân tích các CP dẫn dắt sàn HOSE : DPM, STB, FPT, SGT, VTO, VFMVF1

Phân tích kỹ thuật tuần từ 04 – 8/08/2008: già nua trong góa bụa xăng dầu

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.