Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HaSTC ngày 04/08
[04/08/2008 10:40:53]

Đóng cửa 136.5 điểm giảm: -3.95 điểm tương đương -2.81% Khối Lượng Giao Dịch: 4,548,100 CP, Tổng Giá Trị Giao Dịch: 147,801,410,000 HASTC cùng Vn-Index vào giai đoạn điều chỉnh. Khối ngoại phiên này mua vào 559,400 CP, bán ra 237,100CP chênh lệch 322,300CP. Chi tiết ...

Mã  01/08 Cao Thấp Đóng  +/-  %+/-  Buy   Sell   K.Lượng 
ACB 61.6 61 59.2 59.2 -2.4 -4%              -                -      460,100
B82 13.8 14.3 14.3 14.3 0.5 4%              -                -          2,200
BBS 10.6 10.4 10.2 10.2 -0.4 -4%              -                -          3,000
BCC 12 11.8 11.6 11.6 -0.4 -3%              -       10,700      69,300
BHV 26 27 27 27 1 4%              -                -          4,500
BLF 13.4 12.9 12.9 12.9 -0.5 -4%              -                -              100
BTH 13.2 13.2 13.2 13.2 0 0%              -                -          1,000
BTS 12 12.2 11.6 11.6 -0.4 -3%       5,000              -        18,100
BVS 32.4 31.2 31.2 31.2 -1.2 -4%              -                -          3,100
C92 12.4 12 12 12 -0.4 -3%              -                -              100
CAP 18.9 19.6 19.6 19.6 0.7 4%              -                -              600
CDC 41.5 43.1 43 43.1 1.6 4%              -         2,000      35,600
CIC 10.9 11.3 10.5 11 0.1 1%              -                -          6,600
CID 12 0 0 0 -12 -100%              -                -                 -  
CJC 20.7 20.5 20.5 20.5 -0.2 -1%              -                -              100
CMC 16.9 16.3 16.3 16.3 -0.6 -4%              -                -              100
CSG 11.7 11.5 11.3 11.3 -0.4 -3%              -                -        61,000
CTB 16 16.1 15.9 15.9 -0.1 -1%              -                -          1,600
CTC 22.6 0 0 0 -22.6 -100%              -                -                 -  
CTN 14.9 15.4 14.4 15.4 0.5 3%              -                -        69,200
DAC 34.9 36.2 36.2 36.2 1.3 4%              -                -          1,700
DAE 13.3 12.8 12.8 12.8 -0.5 -4%              -                -              500
DBC 21.4 21 20.6 20.6 -0.8 -4%              -                -        80,100
DCS 9.3 9.5 9 9.3 0 0%              -                -        48,100
DHI 13.2 12.7 12.7 12.7 -0.5 -4%              -                -          2,600
DST 10.2 9.8 9.8 9.8 -0.4 -4%              -                -          2,600
DTC 75.2 78.2 78.2 78.2 3 4%              -                -          1,100
EBS 18.4 17.7 17.7 17.7 -0.7 -4%              -                -              500
GHA 26.3 27 25.5 27 0.7 3%              -                -        13,800
HAI 31.7 32.9 32.6 32.9 1.2 4%              -                -        31,400
HBE 9.7 9.4 9.4 9.4 -0.3 -3%              -                -          1,100
HCC 14.9 15.4 15.4 15.4 0.5 3%              -                -        12,200
HCT 14.8 14.5 14.3 14.4 -0.4 -3%              -                -        12,000
HEV 16.6 0 0 0 -16.6 -100%              -                -                 -  
HHC 19.7 20.4 20 20.1 0.4 2%              -                -        13,400
HJS 11.2 11 10.8 11 -0.2 -2%              -                -          8,100
HLY 52.3 54.3 54.2 54.3 2 4%       1,000       1,400      34,300
HNM 15.3 14.7 14.7 14.7 -0.6 -4%              -                -          4,900
HPC 18.4 17.7 17.7 17.7 -0.7 -4%              -                -          5,800
HPS 14.5 0 0 0 -14.5 -100%              -                -                 -  
HSC 183.4 0 0 0 -183.4 -100%              -                -                 -  
HTP 10.5 10.2 10.1 10.1 -0.4 -4%              -                -        16,600
HUT 10.3 10.7 10.7 10.7 0.4 4%              -                -        14,600
ILC 22 22.8 22.8 22.8 0.8 4%              -                -        14,200
KBC 135.4 130 130 130 -5.4 -4%              -                -              100
KLS 11.7 11.3 11.3 11.3 -0.4 -3%              -                -      103,300
KMF 12.5 0 0 0 -12.5 -100%              -                -                 -  
L18 12 11.6 11.6 11.6 -0.4 -3%              -                -        36,900
L43 14.9 15.4 14.4 15.4 0.5 3%              -                -        27,800
L62 25.2 0 0 0 -25.2 -100%              -                -                 -  
LBE 16.6 16 16 16 -0.6 -4%              -                -              100
LTC 12.3 12 11.9 11.9 -0.4 -3%              -                -          2,300
LUT 14.9 0 0 0 -14.9 -100%              -                -                 -  
MCO 10.8 11 10.4 10.4 -0.4 -4%              -                -          8,500
MEC 22.8 23.7 21.9 23.1 0.3 1%              -                -        37,600
MIC 84.4 83 81.1 81.5 -2.9 -3%              -                -        13,000
MMC 68.8 71.5 71.5 71.5 2.7 4%              -                -          9,200
NBC 36.6 38 36 38 1.4 4%       1,000              -      169,800
NGC 20 20.8 20.8 20.8 0.8 4%              -                -          3,300
NLC 14.3 14 13.8 14 -0.3 -2%              -                -        39,700
NPS 25.3 24.3 24.3 24.3 -1 -4%              -                -              100
NST 14.3 14.8 14.8 14.8 0.5 3%              -                -        12,400
NTP 45.1 46.9 46.9 46.9 1.8 4%              -         1,000      99,400
NVC 32.7 34 34 34 1.3 4%              -                -      118,800
ONE 15.5 16.1 15.5 16.1 0.6 4%              -                -        16,100
PAN 36.5 35.1 35.1 35.1 -1.4 -4%              -                -          3,700
PGS 15.4 14.8 14.8 14.8 -0.6 -4%              -                -        17,400
PJC 17.9 18.6 18.6 18.6 0.7 4%              -                -        13,800
PLC 24.3 25.2 25.2 25.2 0.9 4%              -                -        26,400
POT 11.3 10.9 10.9 10.9 -0.4 -4%              -                -        67,400
PPG 10.5 10.7 10.1 10.1 -0.4 -4%              -                -          4,700
PSC 20.2 21 19.5 19.6 -0.6 -3%              -                -          1,600
PTC 12.7 12.3 12.2 12.2 -0.5 -4%              -                -        14,200
PTS 19.9 19.2 19.2 19.2 -0.7 -4%              -                -          4,000
PVC 37.4 38.8 36.2 38.8 1.4 4%              -                -      124,500
PVE 21.9 21.1 21.1 21.1 -0.8 -4%              -                -              300
PVI 27.3 26.8 26.3 26.3 -1 -4%              -            500    135,000
PVS 47.7 49.3 45.8 45.8 -1.9 -4%   225,000   200,000    636,000
QNC 27.8 27.2 26.7 26.8 -1 -4%              -                -        85,300
RCL 66 68.6 68.6 68.6 2.6 4%              -         1,000      12,700
S12 14.6 14.1 14.1 14.1 -0.5 -3%              -                -          1,500
S55 22.3 21.6 21.5 21.5 -0.8 -4%              -                -          7,700
S64 26.6 26.6 25.6 25.6 -1 -4%              -                -        34,400
S91 15.8 15.2 15.2 15.2 -0.6 -4%              -                -              300
S96 16.7 16.1 16.1 16.1 -0.6 -4%              -                -              600
S99 65.7 68.3 67.9 68.3 2.6 4%              -         1,500      77,500
SAP 10.8 10.4 10.4 10.4 -0.4 -4%              -                -              600
SCC 15.5 16.1 14.9 15.2 -0.3 -2%              -                -        13,100
SCJ 79.1 82.2 82.2 82.2 3.1 4%              -                -          8,400
SD2 29 30.1 30.1 30.1 1.1 4%              -                -          8,700
SD3 19 19.7 19.7 19.7 0.7 4%              -                -          3,000
SD4 15 14.4 14.4 14.4 -0.6 -4%              -                -              200
SD5 34.1 35.4 35.4 35.4 1.3 4%              -                -              600
SD6 27 26 26 26 -1 -4%              -                -          9,900
SD7 24 23.1 23.1 23.1 -0.9 -4%              -                -        22,500
SD9 20 19.3 19.2 19.2 -0.8 -4%              -                -        21,000
SDA 42.2 43.8 43.8 43.8 1.6 4%              -                -        10,800
SDC 35.9 34.5 34.5 34.5 -1.4 -4%              -                -          1,000
SDD 11.2 10.8 10.8 10.8 -0.4 -4%              -                -          1,200
SDJ 23.2 22.3 22.3 22.3 -0.9 -4%              -         5,000        7,300
SDS 27.8 28.9 28.9 28.9 1.1 4%              -                -          6,900
SDT 21.3 20.5 20.5 20.5 -0.8 -4%              -                -        17,700
SDY 19.1 19.8 19.8 19.8 0.7 4%              -                -        18,600
SGD 13.5 13 13 13 -0.5 -4%              -                -          2,700
SIC 14.9 14.6 14.4 14.4 -0.5 -3%              -                -          6,700
SJC 22.8 21.9 21.9 21.9 -0.9 -4%              -                -          1,200
SJE 20.9 20.1 20.1 20.1 -0.8 -4%              -                -        20,300
SJM 16.1 15.5 15.5 15.5 -0.6 -4%              -                -          1,300
SNG 27.3 26.3 26.3 26.3 -1 -4%              -                -          2,100
SRA 11.2 10.8 10.8 10.8 -0.4 -4%              -                -              400
SRB 7.9 7.6 7.6 7.6 -0.3 -4%              -                -          4,200
SSS 18.4 17.7 17.7 17.7 -0.7 -4%              -                -          1,100
STC 12.4 12 12 12 -0.4 -3%              -                -          1,100
STP 16.3 15.7 15.7 15.7 -0.6 -4%              -                -          6,200
SVC 20.7 19.9 19.9 19.9 -0.8 -4%              -                -              100
TBC 12.4 12.5 12 12 -0.4 -3%              -         1,000    266,100
TC6 31.9 33.1 33 33.1 1.2 4%              -                -        24,100
TJC 23.5 24.4 22.6 23.3 -0.2 -1%              -                -        38,500
TKU 10.4 10.1 10 10 -0.4 -4%              -                -          4,600
TLC 8.6 8.3 8.3 8.3 -0.3 -3%              -                -          4,800
TLT 15.1 15.7 15.7 15.7 0.6 4%              -                -        26,700
TNG 13.8 14.3 13.3 13.3 -0.5 -4%              -                -        29,800
TPH 10.7 11.1 10.6 10.7 0 0%              -                -          6,000
TST 13 12.5 12.5 12.5 -0.5 -4%              -                -        10,300
TV4 20.5 21.3 21.3 21.3 0.8 4%              -                -              600
TXM 10.8 10.4 10.4 10.4 -0.4 -4%              -                -              800
VBH 14.1 13.6 13.6 13.6 -0.5 -4%              -                -              600
VC2 33.7 34.2 32.4 32.4 -1.3 -4%              -                -        25,400
VC3 17.5 18.2 17.6 17.8 0.3 2%              -                -        40,500
VC5 13.8 13.8 13.3 13.3 -0.5 -4%              -                -        51,800
VC6 16.5 17.1 17.1 17.1 0.6 4%              -                -              100
VC7 11.5 11.3 11.1 11.1 -0.4 -3%              -         8,000      17,100
VCS 41 42.6 39.5 40 -1 -2%              -                -      112,300
VDL 36.7 38.1 35.6 35.8 -0.9 -2%              -                -          7,300
VE9 13.7 0 0 0 -13.7 -100%              -                -                 -  
VFR 14.6 14.5 14.1 14.1 -0.5 -3%              -                -        15,000
VMC 21.6 20.9 20.8 20.8 -0.8 -4%              -                -          8,000
VNC 16 15.5 15.4 15.4 -0.6 -4%              -                -        24,800
VNR 25 25 24 25 0 0%   322,900       5,000      11,000
VSP 101.6 105.6 105.6 105.6 4 4%              -                -          1,000
VTL 19.6 20 18.9 18.9 -0.7 -4%       4,500              -          4,900
VTS 36 37.4 36.5 37.4 1.4 4%              -                -        53,200
VTV 16.7 17.3 17.3 17.3 0.6 4%              -                -          5,300
XMC 13.7 13.9 13.2 13.3 -0.4 -3%              -                -        22,000
YBC 19.4 20.1 20.1 20.1 0.7 4%              -                -          5,900
YSC 41.8 43.4 43.3 43.4 1.6 4%              -                -          6,400
Adwin
Thông tin liên quan:

Phân tích cổ phiếu ACB, KLS, PVS, PVI, KBC

Phân tích HaSTC-Index tuần từ 04-08/08: Ai lại thế !

Phân tích các CP dẫn dắt sàn HOSE : DPM, STB, FPT, SGT, VTO, VFMVF1

Phân tích kỹ thuật tuần từ 04 – 8/08/2008: già nua trong góa bụa xăng dầu

Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 01/08

Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 31/07

Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 30/07

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.