Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 01/08
[01/08/2008 11:06:48]

Theo chân người tình Vn-Index, Hastc-Index Để lại ”một chút sự đời” sau lưng. Đóng cửa ở 140.45 điểm với ”cục nợ đời bỏ rơi” -2.87 điểm tương đương -2.00%. Khối lượng gồng gánh 5,145,800CP(báo giá) - 5,266,300CP(Thỏa thuận), Giá trị giao dịch gần 169 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư NN mua vào 276,100 CP, bán ra 100,200 CP. Chi tiết ...

Mã  31/07 Cao Thấp Đóng  +/-  %+/-  Buy   Sell  Volume
ACB 62.8 62.7 60.6 61.2 -1.6 -3%              -              -   900,100
B82 13.3 13.8 13.8 13.8 0.5 4%              -              -   700
BBS 11 11 10.6 10.6 -0.4 -4%              -              -   4,600
BCC 12.3 12.4 11.9 11.9 -0.4 -3%              -     16,300 66,100
BHV 25 26 26 26 1 4%              -              -   200
BLF 13.9 13.4 13.4 13.4 -0.5 -4%              -              -   100
BTH 13 13.2 13.2 13.2 0.2 2%              -              -   600
BTS 11.8 12 11.8 12 0.2 2%              -              -   8,400
BVS 33.7 32.4 32.4 32.4 -1.3 -4%          800            -   2,300
C92 12.9 12.4 12.4 12.4 -0.5 -4%              -              -   300
CAP 19.4 20 18.7 18.7 -0.7 -4%              -              -   3,200
CDC 40 41.6 40.9 41.6 1.6 4%              -              -   64,300
CIC 11.2 11.2 10.8 11 -0.2 -2%              -              -   7,200
CID 12 12 12 12 0 0%              -              -   0
CJC 21 21 20.5 21 0 0%              -              -   300
CMC 17.6 16.9 16.9 16.9 -0.7 -4%              -              -   100
CSG 12 12.2 11.6 11.7 -0.3 -3%              -              -   137,100
CTB 16 16.3 15.6 15.6 -0.4 -3%              -              -   300
CTC 22.6 22.6 22.6 22.6 0 0%              -              -   0
CTN 15.5 14.9 14.9 14.9 -0.6 -4%              -              -   4,800
DAC 33.6 34.9 34.9 34.9 1.3 4%              -              -   3,300
DAE 13.8 13.3 13.3 13.3 -0.5 -4%              -              -   1,700
DBC 22 22.8 21.2 21.3 -0.7 -3%              -              -   159,300
DCS 9.6 9.6 9.3 9.6 0 0%              -       3,000 91,100
DHI 13.7 13.2 13.2 13.2 -0.5 -4%              -              -   1,900
DST 10.5 10.9 10.1 10.1 -0.4 -4%              -              -   1,400
DTC 72.4 75.2 75.2 75.2 2.8 4%              -              -   600
EBS 19.1 18.4 18.4 18.4 -0.7 -4%              -              -   700
GHA 27 27 26 26 -1 -4%              -              -   16,200
HAI 31.9 32 31.1 32 0.1 0%              -              -   6,500
HBE 10.1 9.7 9.7 9.7 -0.4 -4%              -              -   200
HCC 14.4 14.9 14.9 14.9 0.5 3%              -              -   5,200
HCT 15.4 14.8 14.8 14.8 -0.6 -4%              -              -   2,200
HEV 16.6 16.6 16.6 16.6 0 0%              -              -   0
HHC 20.4 20 19.6 19.9 -0.5 -2%              -              -   16,700
HJS 11.6 11.5 11.2 11.5 -0.1 -1%              -              -   27,700
HLY 50.3 52.3 52.3 52.3 2 4%              -              -   10,300
HNM 15.9 15.3 15.3 15.3 -0.6 -4%          100            -   20,200
HPC 19.1 18.4 18.4 18.4 -0.7 -4%       5,900            -   16,800
HPS 14.5 14.5 14.5 14.5 0 0%              -              -   0
HSC 183.4 183.4 183.4 183.4 0 0%              -              -   0
HTP 10.9 10.8 10.5 10.5 -0.4 -4%              -              -   21,200
HUT 10.4 10.8 10 10.8 0.4 4%              -              -   56,200
ILC 21.4 22.2 20.6 22.2 0.8 4%              -              -   14,500
KBC 141 135.4 135.4 135.4 -5.6 -4%              -              -   100
KLS 12.1 12.2 11.7 11.7 -0.4 -3%              -       4,000 292,000
KMF 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0%              -              -   0
L18 12.3 12.3 11.9 11.9 -0.4 -3%              -              -   12,400
L43 15.5 14.9 14.9 14.9 -0.6 -4%              -              -   1,900
L62 25.2 25.2 25.2 25.2 0 0%              -              -   0
LBE 16.6 16.6 16.6 16.6 0 0%              -              -   0
LTC 12.5 12.5 12 12.4 -0.1 -1%              -              -   7,000
LUT 14.9 14.9 14.9 14.9 0 0%              -              -   0
MCO 11.1 11 10.7 10.7 -0.4 -4%              -              -   9,400
MEC 22.4 23.2 21.7 23.2 0.8 4%              -              -   115,900
MIC 87.2 85 83.8 83.8 -3.4 -4%              -              -   22,900
MMC 66.2 68.8 68.8 68.8 2.6 4%              -              -   17,000
NBC 35.2 36.6 36.6 36.6 1.4 4%              -     23,700 39,200
NGC 19.3 20 20 20 0.7 4%              -              -   2,100
NLC 14.7 14.7 14.2 14.2 -0.5 -3%              -              -   43,300
NPS 25.3 25.3 25.3 25.3 0 0%              -              -   0
NST 14 14.5 13.5 14.5 0.5 4%              -              -   11,700
NTP 43.4 45.1 45.1 45.1 1.7 4%              -              -   8,800
NVC 31.5 32.7 32.7 32.7 1.2 4%              -              -   71,600
ONE 16 16.6 15.4 15.6 -0.4 -3%              -              -   34,500
PAN 38 36.5 36.5 36.5 -1.5 -4%              -              -   9,300
PGS 16 15.5 15.4 15.4 -0.6 -4%              -              -   19,700
PJC 17.3 17.9 17.9 17.9 0.6 3%              -              -   2,900
PLC 23.4 24.3 24.3 24.3 0.9 4%              -              -   7,300
POT 11.7 11.5 11.3 11.3 -0.4 -3%              -              -   39,500
PPG 10.9 11 10.5 10.5 -0.4 -4%          500            -   4,200
PSC 20.8 21 20 21 0.2 1%              -              -   3,400
PTC 13.2 12.9 12.7 12.7 -0.5 -4%              -              -   5,900
PTS 20.7 19.9 19.9 19.9 -0.8 -4%              -              -   7,000
PVC 36 37.4 37.4 37.4 1.4 4%              -              -   5,100
PVE 22.8 21.9 21.9 21.9 -0.9 -4%              -              -   700
PVI 28.1 27.9 27 27.2 -0.9 -3%              -              -   243,000
PVS 46.7 48.3 46.7 48.2 1.5 3%   254,300     2,000 592,600
QNC 28.5 28.9 27.4 27.6 -0.9 -3%              -              -   47,000
RCL 63.5 66 66 66 2.5 4%              -              -   200
S12 15.2 14.6 14.6 14.6 -0.6 -4%              -              -   1,500
S55 23.2 22.3 22.3 22.3 -0.9 -4%              -              -   26,000
S64 25.8 26.8 25.1 26.8 1 4%              -              -   47,900
S91 16.4 15.9 15.8 15.9 -0.5 -3%              -              -   4,600
S96 17.3 16.7 16.7 16.7 -0.6 -3%              -              -   4,500
S99 63.2 65.7 65 65.7 2.5 4%              -     37,700 93,500
SAP 11.2 10.8 10.8 10.8 -0.4 -4%              -              -   7,400
SCC 15.4 16 14.8 16 0.6 4%              -              -   18,100
SCJ 76.1 79.1 79.1 79.1 3 4%              -       1,000 21,700
SD2 27.9 29 29 29 1.1 4%              -              -   4,900
SD3 19.5 20.2 18.8 20.2 0.7 4%              -              -   12,700
SD4 15.6 15 15 15 -0.6 -4%              -              -   1,200
SD5 32.8 34.1 34.1 34.1 1.3 4%              -              -   1,400
SD6 27.6 27.6 26.6 26.7 -0.9 -3%     10,000            -   64,200
SD7 24.8 25 23.9 23.9 -0.9 -4%       3,200            -   240,400
SD9 20.5 20.6 19.7 19.8 -0.7 -3%              -              -   131,400
SDA 40.6 42.2 42 42.2 1.6 4%          300            -   77,200
SDC 35.9 35.9 35.9 35.9 0 0%              -              -   0
SDD 11.6 11.2 11.2 11.2 -0.4 -3%              -              -   1,400
SDJ 23.7 24.4 22.8 22.8 -0.9 -4%              -              -   8,000
SDS 26.8 27.8 27.8 27.8 1 4%              -              -   7,200
SDT 22.1 21.3 21.3 21.3 -0.8 -4%              -              -   9,100
SDY 18.4 19.1 19 19.1 0.7 4%              -              -   4,200
SGD 14 13.5 13.5 13.5 -0.5 -4%              -              -   8,100
SIC 15.5 14.9 14.9 14.9 -0.6 -4%              -              -   400
SJC 22.8 22.8 22.8 22.8 0 0%              -              -   0
SJE 21.7 21 20.9 20.9 -0.8 -4%              -              -   59,400
SJM 16.1 16.1 16.1 16.1 0 0%              -              -   0
SNG 28.4 27.3 27.3 27.3 -1.1 -4%              -              -   2,400
SRA 11.6 11.2 11.2 11.2 -0.4 -3%              -              -   1,000
SRB 8.2 7.9 7.9 7.9 -0.3 -4%              -              -   6,000
SSS 19.1 18.4 18.4 18.4 -0.7 -4%              -              -   21,200
STC 12.8 13.3 12.3 13.3 0.5 4%              -              -   1,400
STP 16.9 16.3 16.3 16.3 -0.6 -4%              -              -   7,500
SVC 21.5 20.7 20.7 20.7 -0.8 -4%              -              -   3,100
TBC 12.7 12.7 12.2 12.6 -0.1 -1%              -              -   265,400
TC6 31.4 32.6 30.5 32.6 1.2 4%              -              -   8,300
TJC 22.6 23.5 23.3 23.5 0.9 4%              -              -   24,800
TKU 10.8 10.4 10.4 10.4 -0.4 -4%              -              -   4,900
TLC 8.9 8.6 8.6 8.6 -0.3 -3%              -              -   29,800
TLT 14.9 15.4 14.4 15.4 0.5 3%              -              -   80,600
TNG 13.3 13.8 13.8 13.8 0.5 4%              -              -   42,300
TPH 10.7 10.7 10.7 10.7 0 0%              -              -   2,000
TST 13.5 13.1 13 13 -0.5 -4%              -              -   26,800
TV4 19.8 20.5 20.5 20.5 0.7 4%              -              -   1,000
TXM 11.2 10.8 10.8 10.8 -0.4 -4%              -              -   500
VBH 14.6 14.1 14.1 14.1 -0.5 -3%              -              -   300
VC2 35.1 33.7 33.7 33.7 -1.4 -4%              -              -   20,900
VC3 17 17.6 16.8 17.6 0.6 4%              -              -   33,700
VC5 14.2 14.1 13.7 13.8 -0.4 -3%              -              -   34,900
VC6 15.9 16.5 16.5 16.5 0.6 4%              -              -   1,100
VC7 11.9 11.8 11.5 11.5 -0.4 -3%              -              -   11,500
VCS 41.5 43.1 39.9 42.4 0.9 2%              -       2,000 117,900
VDL 37.5 38.5 36.2 38.5 1 3%              -              -   2,000
VE9 14.2 13.7 13.7 13.7 -0.5 -4%              -              -   100
VFR 14.3 14.8 13.8 14.5 0.2 1%              -     10,300 44,700
VMC 21.9 22.4 21.3 21.5 -0.4 -2%              -              -   17,300
VNC 16.3 16.3 15.7 15.7 -0.6 -4%              -              -   50,600
VNR 24.6 25.5 24.6 25.5 0.9 4%       1,000            -   19,300
VSP 97.7 101.6 101.6 101.6 3.9 4%              -          200 1,300
VTL 19.6 19.6 19.6 19.6 0 0%              -              -   0
VTS 34.7 36 36 36 1.3 4%              -              -   5,700
VTV 16.9 17.1 16.4 17.1 0.2 1%              -              -   4,900
XMC 13.5 14 13.5 13.5 0 0%              -              -   34,500
YBC 18.7 19.4 19.4 19.4 0.7 4%              -              -   4,000
YSC 40.9 42.5 40 42.5 1.6 4%              -              -   3,500
Adwin
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.