Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 31/07
[31/07/2008 10:54:19]

Ngược chiều sàn HOSE, HaSTC đóng cửa ở 143.32 điểm, giảm -2.14 tương đương -1.47 % với 6,238,600 cổ phiếu sang tên đổi chủ trong đó nhà đầu tư NN mua vào 434,700 CP, bán ra 120,900CP, chênh lệch 313,800 CP. Chi tiết ...


TICKER  30/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME Buy Sell OI
ACB     62.9 64 65 61.5 62.9 0.00 0% 989,900 0 0 0
B82     12.8 13.3 13.3 13.3 13.3 0.50 4% 700 0 0 0
BBS     11.4 11 11.4 11 11.4 0.00 0% 2,800 0 0 0
BCC     12.7 12.5 12.5 12.2 12.4 -0.30 -2% 63,200 5000 10500 -5500
BHV     24.1 25 25 25 25 0.90 4% 600 0 0 0
BLF     14.4 13.9 13.9 13.9 13.9 -0.50 -3% 1,100 0 0 0
BTH     13.2 12.8 13.2 12.8 13.2 0.00 0% 1,200 0 0 0
BTS     12.2 11.8 12 11.8 11.9 -0.30 -2% 5,700 0 0 0
BVS     35.1 33.7 33.7 33.7 33.7 -1.40 -4% 6,500 200 0 200
C92     13.4 12.9 12.9 12.9 12.9 -0.50 -4% 100 0 0 0
CAP     18.9 19.4 19.4 19.4 19.4 0.50 3% 500 0 0 0
CDC     39.3 40.8 40.8 38 40.8 1.50 4% 82,500 0 0 0
CIC     11.6 11.2 11.2 11.2 11.2 -0.40 -3% 11,700 0 0 0
CID     12.0 12 12.4 11.6 12.4 0.40 3% 1,200 0 0 0
CJC     21.0 21 21 20.5 21 0.00 0% 4,300 0 0 0
CMC     18.3 17.6 17.6 17.6 17.6 -0.70 -4% 100 0 0 0
CSG     12.4 12 12 12 12 -0.40 -3% 1,300 0 0 0
CTB     15.5 16 16 16 16 0.50 3% 100 0 0 0
CTC     22.6     22.6     22.6     22.6      22.6 0.00 0% 0 0 0 0
CTN     16.1 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.60 -4% 3,200 0 0 0
DAC     32.4 33.6 33.6 33.6 33.6 1.20 4% 2,600 0 0 0
DAE     14.3 13.8 13.8 13.8 13.8 -0.50 -3% 100 0 0 0
DBC     22.4 22.6 22.9 21.6 22.1 -0.30 -1% 170,800 0 0 0
DCS       9.9 9.6 9.7 9.6 9.6 -0.30 -3% 32,700 200 0 200
DHI     14.2 13.7 13.7 13.7 13.7 -0.50 -4% 1,800 0 0 0
DST     10.9 10.5 10.5 10.5 10.5 -0.40 -4% 2,500 0 0 0
DTC     69.7 72.4 72.4 72.4 72.4 2.70 4% 100 0 0 0
EBS     19.8 19.1 19.1 19.1 19.1 -0.70 -4% 200 0 0 0
GHA     26.3 27.3 27.3 26.4 27.2 0.90 3% 12,400 0 0 0
HAI     32.1 33.2 33.2 31 31.5 -0.60 -2% 11,000 0 0 0
HBE     10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 -0.40 -4% 300 0 0 0
HCC     13.9 14.4 14.4 14.4 14.4 0.50 4% 2,400 0 0 0
HCT     16.0 15.4 15.7 15.4 15.4 -0.60 -4% 6,100 0 0 0
HEV     16.6     16.6     16.6     16.6      16.6 0.00 0% 0 0 0 0
HHC     21.1 20.5 20.5 20.3 20.3 -0.80 -4% 12,200 0 0 0
HJS     12.0 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 6,700 0 0 0
HLY     48.4 50.3 50.3 50.3 50.3 1.90 4% 9,100 0 0 0
HNM     16.5 15.9 16 15.9 15.9 -0.60 -4% 27,900 0 0 0
HPC     19.8 19.1 19.1 19.1 19.1 -0.70 -4% 9,400 300 0 300
HPS     14.5     14.5     14.5     14.5      14.5 0.00 0% 0 0 0 0
HSC   183.4   183.4   183.4   183.4    183.4 0.00 0% 0 0 0 0
HTP     11.3 10.9 11 10.9 10.9 -0.40 -4% 14,300 0 0 0
HUT     10.8 10.4 10.4 10.4 10.4 -0.40 -4% 4,500 0 0 0
ILC     22.2 21.4 22 21.4 21.4 -0.80 -4% 33,600 0 0 0
KBC   146.8 141 141 141 141 -5.80 -4% 100 0 0 0
KLS     12.4 12.4 12.5 12 12.1 -0.30 -2% 490,500 50000 0 50000
KMF     12.5     12.5     12.5     12.5      12.5 0.00 0% 0 0 0 0
L18     12.8 12.3 12.4 12.3 12.3 -0.50 -4% 59,500 0 0 0
L43     16.1 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.60 -4% 1,600 0 0 0
L62     25.2     25.2     25.2     25.2      25.2 0.00 0% 0 0 0 0
LBE     16.6     16.6     16.6     16.6      16.6 0.00 0% 0 0 0 0
LTC     12.8 12.3 12.6 12.3 12.5 -0.30 -2% 4,800 0 0 0
LUT     14.9     14.9     14.9     14.9      14.9 0.00 0% 0 0 0 0
MCO     11.1 11.5 11.5 10.7 11.2 0.10 1% 9,600 0 0 0
MEC     22.5 23 23.3 21.6 23.2 0.70 3% 76,500 1000 0 1000
MIC     87.7 85 90 84.2 86 -1.70 -2% 30,900 0 0 0
MMC     63.7 66.2 66.2 66.2 66.2 2.50 4% 37,400 0 0 0
NBC     34.3 35.6 35.6 33.5 35.6 1.30 4% 61,200 2400 3000 -600
NGC     18.7 19.4 19.4 19 19.4 0.70 4% 5,600 0 0 0
NLC     15.2 14.7 15 14.6 14.6 -0.60 -4% 33,500 0 0 0
NPS     26.3 25.3 25.3 25.3 25.3 -1.00 -4% 500 0 0 0
NST     13.9 14.2 14.4 13.7 14.2 0.30 2% 12,800 0 0 0
NTP     41.8 43.4 43.4 43.4 43.4 1.60 4% 15,900 0 100000 -100000
NVC     30.3 31.5 31.5 30.5 31.5 1.20 4% 295,400 0 0 0
ONE     16.6 16 16 16 16 -0.60 -4% 200 0 0 0
PAN     39.5 38 38 38 38 -1.50 -4% 15,100 0 0 0
PGS     16.5 16.5 16.5 15.9 15.9 -0.60 -4% 47,400 0 0 0
PJC     16.7 17.3 17.3 17.3 17.3 0.60 4% 9,400 0 0 0
PLC     22.5 23.4 23.4 23.4 23.4 0.90 4% 8,600 0 0 0
POT     12.1 11.7 12 11.7 11.7 -0.40 -3% 66,000 10000 0 10000
PPG     11.1 10.7 11.5 10.7 10.8 -0.30 -3% 6,400 500 0 500
PSC     20.7 21 21 20.2 20.2 -0.50 -2% 900 0 0 0
PTC     13.6 13.2 13.6 13.1 13.1 -0.50 -4% 37,300 0 0 0
PTS     21.5 21.9 21.9 20.7 20.7 -0.80 -4% 14,000 100 0 100
PVC     34.7 36 36 35.7 36 1.30 4% 161,200 0 0 0
PVE     23.7 22.8 22.8 22.8 22.8 -0.90 -4% 1,100 0 0 0
PVI     28.5 28.5 29 27.5 28.1 -0.40 -1% 281,800 13200 0 13200
PVS     46.2 47 48 45.1 47.4 1.20 3% 988,300 335200 100 335100
QNC     29.6 28.5 28.8 28.5 28.5 -1.10 -4% 37,800 0 0 0
RCL     61.1 63.5 63.5 62.5 63.5 2.40 4% 11,200 0 0 0
S12     15.7 15.7 15.7 15.1 15.1 -0.60 -4% 2,600 0 0 0
S55     24.1 23.5 23.5 23.2 23.2 -0.90 -4% 16,500 0 0 0
S64     25.6 24.7 26.6 24.6 26.4 0.80 3% 80,800 0 0 0
S91     16.9 16.3 16.7 16.3 16.3 -0.60 -4% 4,900 0 0 0
S96     18.0 17.3 17.3 17.3 17.3 -0.70 -4% 1,700 0 0 0
S99     61.5 63.9 63.9 61 63.9 2.40 4% 83,100 500 0 500
SAP     11.6 11.2 11.2 11.2 11.2 -0.40 -3% 200 0 0 0
SCC     16.0 15.4 15.4 15.4 15.4 -0.60 -4% 900 0 0 0
SCJ     74.0 76.9 76.9 74 76.9 2.90 4% 109,300 0 0 0
SD2     28.8 27.7 29.9 27.7 29.9 1.10 4% 26,400 0 3200 -3200
SD3     20.3 19.5 19.5 19.5 19.5 -0.80 -4% 1,500 0 0 0
SD4     16.2 15.6 15.6 15.6 15.6 -0.60 -4% 100 0 0 0
SD5     31.6 32.8 32.8 32.8 32.8 1.20 4% 18,600 0 0 0
SD6     28.0 29.1 29.1 26.9 27.8 -0.20 -1% 61,200 9300 0 9300
SD7     24.8 25.5 25.7 23.9 25.3 0.50 2% 224,700 0 0 0
SD9     21.1 21.1 21.2 20.3 20.4 -0.70 -3% 73,500 0 0 0
SDA     39.4 40.9 40.9 39.5 40.9 1.50 4% 101,000 200 0 200
SDC     37.3 35.9 35.9 35.9 35.9 -1.40 -4% 1,700 0 0 0
SDD     12.0 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 11,800 0 0 0
SDJ     24.4 24.4 24.6 23.5 24.6 0.20 1% 17,100 0 0 0
SDS     25.9 26.4 26.9 25.3 26.9 1.00 4% 34,500 0 0 0
SDT     23.0 22.1 22.1 22.1 22.1 -0.90 -4% 3,300 0 0 0
SDY     18.2 18.2 18.9 17.5 18.9 0.70 4% 34,100 0 0 0
SGD     14.5 14.2 14.2 14 14 -0.50 -3% 6,100 0 0 0
SIC     16.1 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.60 -4% 1,400 0 0 0
SJC     23.7 22.8 22.8 22.8 22.8 -0.90 -4% 1,000 0 0 0
SJE     22.5 22.2 22.5 21.6 21.7 -0.80 -4% 77,900 0 0 0
SJM     16.6 16.6 16.6 16 16 -0.60 -4% 6,400 0 0 0
SNG     29.5 28.4 28.4 28.4 28.4 -1.10 -4% 100 0 0 0
SRA     11.6     11.6     11.6     11.6      11.6 0.00 0% 0 0 0 0
SRB       8.5 8.2 8.2 8.2 8.2 -0.30 -4% 1,800 0 0 0
SSS     19.7 19 19.8 19 19 -0.70 -4% 40,400 0 0 0
STC     13.3 12.8 12.8 12.8 12.8 -0.50 -4% 1,000 0 0 0
STP     17.5 17 17.1 16.8 16.8 -0.70 -4% 41,200 0 0 0
SVC     22.3 21.5 21.5 21.5 21.5 -0.80 -4% 2,000 0 0 0
TBC     13.0 12.8 13 12.5 12.8 -0.20 -2% 177,400 0 0 0
TC6     32.5 32 32.3 31.2 32 -0.50 -2% 11,100 0 0 0
TJC     21.9 22.7 22.7 22 22.7 0.80 4% 64,000 0 0 0
TKU     11.2 10.8 10.9 10.8 10.8 -0.40 -4% 6,600 0 0 0
TLC       9.2 8.9 8.9 8.9 8.9 -0.30 -3% 6,000 0 0 0
TLT     15.3 15.9 15.9 14.7 14.7 -0.60 -4% 68,900 0 0 0
TNG     12.9 13.4 13.4 12.9 13.4 0.50 4% 58,500 0 0 0
TPH     10.8 10.4 11.2 10.4 11.1 0.30 3% 5,300 0 0 0
TST     14.0 13.5 13.5 13.5 13.5 -0.50 -4% 200 0 0 0
TV4     19.1 19.8 19.8 19.8 19.8 0.70 4% 4,200 0 0 0
TXM     11.6 11.2 11.2 11.2 11.2 -0.40 -3% 700 0 0 0
VBH     14.5 14.9 14.9 14.5 14.5 0.00 0% 1,600 0 0 0
VC2     36.4 35 35.5 35 35.1 -1.30 -4% 13,000 0 0 0
VC3     16.6 16.6 17.2 16 17.2 0.60 4% 52,500 0 0 0
VC5     14.3 14.8 14.8 13.8 14.5 0.20 1% 55,200 0 0 0
VC6     16.3 15.7 16 15.7 16 -0.30 -2% 1,100 0 0 0
VC7     12.3 11.9 12 11.9 11.9 -0.40 -3% 11,600 100 2000 -1900
VCS     43.2 41.5 41.5 41.5 41.5 -1.70 -4% 9,600 0 0 0
VDL     38.7 37.3 39.7 37.2 39.7 1.00 3% 4,300 0 0 0
VE9     14.7 14.2 14.2 14.2 14.2 -0.50 -3% 100 100 0 100
VFR     14.8 14.3 14.7 14.3 14.5 -0.30 -2% 58,000 0 1500 -1500
VMC     21.9 22.7 22.7 21.1 22 0.10 0% 15,100 0 0 0
VNC     17.3 17.9 17.9 16.7 16.7 -0.60 -3% 48,200 0 0 0
VNR     24.4 23.5 25.3 23.5 25.3 0.90 4% 23,500 0 0 0
VSP     94.0 97.7 97.7 97.7 97.7 3.70 4% 4,000 0 0 0
VTL     19.8 19.8 19.8 19.1 19.8 0.00 0% 8,500 5600 600 5000
VTS     33.4 34.7 34.7 34 34.7 1.30 4% 28,500 0 0 0
VTV     17.4 17 17 16.8 17 -0.40 -2% 5,300 0 0 0
XMC     13.7 14 14 13.2 13.9 0.20 1% 38,400 0 0 0
YBC     18.0 18.7 18.7 18.7 18.7 0.70 4% 1,300 0 0 0
YSC     39.6 41.1 41.1 40 41.1 1.50 4% 7,200 800 0 800
Adwin
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.