Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 29/07
[29/07/2008 14:07:37]

Mở cửa ở mức 144.98 điểm, lúc cao trào đã lên đến 146.96 điểm nhưng đóng cửa lại rớt xuống 143.1 điểm so với hôm qua giảm -1.49 điểm tương đương -1.03%,HaSTC-Index có một phiên giao dịch trái ý ”người tình” Vn-Index. Khối lượng giao dịch phiên này khá cao với 7,836,700 CP được khớp lệnh, kể cả giao dịch thỏa thuận là 8,003,500 CP, giá trị hơn 208 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư NN mua vào 200,900CP, bán ra 312,300 CP, Chênh lệch -111,400CP. Chi tiết....


TICKER  28/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME Buy Sell OI
ACB     59.10 61.4 61.4 61.1 61.4 2.30 4% 282,900 0 0 0
B82     12.00 12.4 12.4 12.4 12.4 0.40 3% 1,200 0 0 0
BBS     11.00 11.4 11.4 11.1 11.1 0.10 1% 11,300 0 0 0
BCC     12.20 12.6 12.6 12.2 12.6 0.40 3% 61,200 0 0 0
BHV     22.40 23.2 23.2 23.2 23.2 0.80 4% 100 0 0 0
BLF     15.60 15 15 15 15 -0.60 -4% 21,000 0 0 0
BTH     13.10 13.6 13.6 13.4 13.4 0.30 2% 400 0 0 0
BTS     12.00 12.4 12.4 12 12 0.00 0% 21,200 0 0 0
BVS     38.00 36.5 36.5 36.5 36.5 -1.50 -4% 19,700 100 0 100
C92     14.40 13.9 14 13.9 13.9 -0.50 -3% 16,200 0 0 0
CAP     17.80 17.8 18.5 17.8 18.5 0.70 4% 1,800 0 0 0
CDC     37.00 38.4 38.4 38.3 38.4 1.40 4% 28,500 0 0 0
CIC     12.30 11.9 12.7 11.9 11.9 -0.40 -3% 13,100 0 0 0
CID     12.30 12.7 12.7 12.3 12.3 0.00 0% 1,400 0 0 0
CJC     20.50     20.50     20.50     20.50     20.50 0.00 0% 0 0 0 0
CMC     18.80 18.1 19 18.1 18.1 -0.70 -4% 24,600 0 0 0
CSG     12.90 12.4 13.4 12.4 12.8 -0.10 -1% 369,100 0 5200 -5200
CTB     14.50 15 15 14.7 15 0.50 3% 3,400 0 0 0
CTC     21.80 22.6 22.6 22.6 22.6 0.80 4% 700 0 0 0
CTN     16.40 15.8 17 15.8 16.5 0.10 1% 48,200 0 0 0
DAC     30.00 31.2 31.2 31.2 31.2 1.20 4% 300 0 0 0
DAE     14.40 14.9 14.9 14.4 14.4 0.00 0% 13,700 0 0 0
DBC     21.50 22.3 22.3 21.6 22.3 0.80 4% 152,100 0 0 0
DCS     10.10 9.7 10.5 9.7 9.9 -0.20 -2% 216,000 0 0 0
DHI     14.80 14.5 14.7 14.3 14.3 -0.50 -3% 5,500 0 0 0
DST     11.20 10.8 11.6 10.8 11.2 0.00 0% 10,300 0 0 0
DTC     64.60 67.1 67.1 67.1 67.1 2.50 4% 1,000 0 0 0
EBS     19.90 19.2 20.6 19.2 20 0.10 1% 67,500 0 0 0
GHA     24.40 25.3 25.3 25.3 25.3 0.90 4% 500 0 0 0
HAI     30.80 31 32 31 32 1.20 4% 8,400 0 0 0
HBE     11.30 10.9 10.9 10.9 10.9 -0.40 -4% 6,300 0 0 0
HCC     12.90 13.4 13.4 13.4 13.4 0.50 4% 300 0 0 0
HCT     15.60 16.2 16.2 16 16 0.40 3% 9,200 0 0 0
HEV     15.80 16.4 16.4 16.4 16.4 0.60 4% 500 0 0 0
HHC     21.60 21.6 22.4 20.8 22 0.40 2% 23,600 0 0 0
HJS     12.10 12.3 12.5 12.1 12.2 0.10 1% 20,800 0 0 0
HLY     44.90 46.6 46.6 46.6 46.6 1.70 4% 100 0 0 0
HNM     17.00 17 17.6 16.4 17 0.00 0% 205,000 0 0 0
HPC     21.20 20.4 21.8 20.4 20.4 -0.80 -4% 511,900 0 53800 -53800
HPS     15.10 14.5 14.5 14.5 14.5 -0.60 -4% 1,300 0 0 0
HSC   183.40   183.40   183.40   183.40   183.40 0.00 0% 0 0 0 0
HTP     11.80 11.4 11.9 11.4 11.4 -0.40 -3% 14,200 0 0 0
HUT     11.60 11.2 11.5 11.2 11.5 -0.10 -1% 38,600 0 0 0
ILC     22.60 23.5 23.5 21.8 23 0.40 2% 59,100 0 0 0
KBC   149.10 155 155 143.2 143.2 -5.90 -4% 77,200 58600 0 58600
KLS     12.20 12.6 12.6 12.2 12.6 0.40 3% 547,500 0 0 0
KMF     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 1,000 0 0 0
L18     12.90 12.5 13.4 12.4 12.4 -0.50 -4% 27,800 0 0 0
L43     17.00 16.4 17.6 16.4 16.5 -0.50 -3% 26,300 0 0 0
L62     25.30 24.3 24.3 24.3 24.3 -1.00 -4% 300 0 0 0
LBE     16.60     16.60     16.60     16.60     16.60 0.00 0% 0 0 0 0
LTC     12.80 13.1 13.1 12.3 12.8 0.00 0% 5,900 0 0 0
LUT     14.90     14.90     14.90     14.90     14.90 0.00 0% 0 0 0 0
MCO     11.30 11.3 11.7 11 11.7 0.40 4% 3,200 0 0 0
MEC     21.00 21.8 21.8 21.8 21.8 0.80 4% 23,400 0 0 0
MIC     85.60 89 89 89 89 3.40 4% 20,600 0 0 0
MMC     59.60 61.9 61.9 61.9 61.9 2.30 4% 69,600 0 0 0
NBC     32.80 31.5 34.1 31.5 34 1.20 4% 200,000 11300 39600 -28300
NGC     17.40 18 18 18 18 0.60 3% 3,200 0 0 0
NLC     15.00 15.6 15.6 14.4 15.6 0.60 4% 36,900 0 0 0
NPS     28.40 27.3 27.3 27.3 27.3 -1.10 -4% 200 0 0 0
NST     12.90 13.4 13.4 13.4 13.4 0.50 4% 4,600 0 0 0
NTP     38.70 40.2 40.2 40.2 40.2 1.50 4% 57,600 0 0 0
NVC     28.10 29.2 29.2 29.2 29.2 1.10 4% 500 0 0 0
ONE     17.90 17.2 17.4 17.2 17.2 -0.70 -4% 18,100 1800 0 1800
PAN     39.60 41 41.1 39.7 40.7 1.10 3% 594,000 6200 0 6200
PGS     15.80 16.4 16.4 16.4 16.4 0.60 4% 19,900 100 100 0
PJC     15.50 16.1 16.1 16.1 16.1 0.60 4% 2,400 0 0 0
PLC     20.90 21.7 21.7 21.7 21.7 0.80 4% 1,100 0 0 0
POT     12.90 12.4 13.4 12.4 12.4 -0.50 -4% 282,100 20000 45000 -25000
PPG     11.60 11.2 11.9 11.2 11.5 -0.10 -1% 27,000 500 0 500
PSC     19.60 19 20.3 19 20.2 0.60 3% 8,600 0 0 0
PTC     13.40 13.4 13.9 13.2 13.8 0.40 3% 31,300 0 0 0
PTS     20.80 21.6 21.6 21.4 21.6 0.80 4% 32,600 0 0 0
PVC     32.40 33.6 33.6 33.6 33.6 1.20 4% 5,300 0 0 0
PVE     22.20 23 23 23 23 0.80 4% 5,100 0 0 0
PVI     27.10 28.1 28.1 28.1 28.1 1.00 4% 91,900 38000 100 37900
PVS     43.90 45.6 45.6 45.6 45.6 1.70 4% 130,000 5000 0 5000
QNC     28.80 29.9 29.9 28.9 29.9 1.10 4% 93,600 0 0 0
RCL     56.60 58.8 58.8 58.8 58.8 2.20 4% 4,000 0 0 0
S12     16.70 16.1 17.3 16.1 16.1 -0.60 -4% 26,700 0 0 0
S55     23.50 24.4 24.4 24 24.4 0.90 4% 57,400 0 0 0
S64     23.90 24.8 24.8 24.8 24.8 0.90 4% 20,000 0 0 0
S91     16.80 17.4 17.4 17 17.4 0.60 4% 12,900 0 0 0
S96     18.50 17.8 19.2 17.8 17.8 -0.70 -4% 78,600 600 0 600
S99     57.90 60.2 60.2 58 60.2 2.30 4% 92,600 2000 0 2000
SAP     12.20 12.6 12.6 11.8 11.8 -0.40 -3% 13,900 0 0 0
SCC     16.40 15.8 17 15.8 16 -0.40 -2% 17,000 0 0 0
SCJ     68.70 71.4 71.4 71.4 71.4 2.70 4% 19,700 0 0 0
SD2     30.90 29.7 31.8 29.7 29.7 -1.20 -4% 22,500 0 0 0
SD3     20.50 21.2 21.3 19.7 20.5 0.00 0% 8,500 0 0 0
SD4     17.40 16.8 17.1 16.8 16.8 -0.60 -3% 89,600 0 0 0
SD5     29.30 30.4 30.4 30.4 30.4 1.10 4% 2,000 0 0 0
SD6     26.70 27.7 27.7 26.1 27.7 1.00 4% 81,400 0 0 0
SD7     25.20 26 26.2 25.2 26.2 1.00 4% 139,200 0 0 0
SD9     20.80 21.6 21.6 21 21.4 0.60 3% 83,300 100 0 100
SDA     36.60 38 38 38 38 1.40 4% 24,000 0 0 0
SDC     39.60 38.1 41.1 38.1 38.6 -1.00 -3% 8,500 0 0 0
SDD     12.20 12.6 12.6 12 12.2 0.00 0% 48,400 0 0 0
SDJ     24.20 25.1 25.1 24.8 25 0.80 3% 8,800 3400 0 3400
SDS     24.40 25.3 25.3 25.3 25.3 0.90 4% 9,500 200 0 200
SDT     23.70 22.8 24.6 22.8 23.8 0.10 0% 272,700 0 45000 -45000
SDY     17.40 18 18 17.8 18 0.60 3% 8,400 0 0 0
SGD     14.80 15.3 15.3 14.7 14.7 -0.10 -1% 10,200 0 0 0
SIC     16.90 16.3 17.5 16.3 16.5 -0.40 -2% 62,900 0 0 0
SJC     25.20 24.2 26.1 24.2 24.2 -1.00 -4% 15,800 0 0 0
SJE     21.10 21.9 21.9 21.1 21.9 0.80 4% 62,400 0 0 0
SJM     15.70 16.3 16.3 15.7 16.3 0.60 4% 15,100 0 0 0
SNG     31.90 30.7 30.8 30.7 30.7 -1.20 -4% 7,400 0 0 0
SRA     12.50 12 12.5 12 12 -0.50 -4% 11,900 0 0 0
SRB       8.90 8.6 9.2 8.6 8.8 -0.10 -1% 88,100 0 0 0
SSS     19.40 19 20.1 19 20.1 0.70 4% 40,500 0 7000 -7000
STC     14.30 13.8 13.8 13.8 13.8 -0.50 -3% 300 0 0 0
STP     17.40 18 18 16.8 17.7 0.30 2% 80,900 0 0 0
SVC     24.10 23.2 23.2 23.2 23.2 -0.90 -4% 11,900 0 0 0
TBC     12.50 13 13 12.5 13 0.50 4% 218,300 40000 0 40000
TC6     33.30 33.5 34.4 32.7 33.2 -0.10 0% 12,900 0 0 0
TJC     20.30 21.1 21.1 21.1 21.1 0.80 4% 2,000 0 0 0
TKU     11.70 11.3 12 11.3 11.7 0.00 0% 19,900 0 0 0
TLC       9.70 9.4 9.8 9.4 9.4 -0.30 -3% 262,200 0 40000 -40000
TLT     15.20 14.6 15.8 14.6 15.4 0.20 1% 129,300 0 0 0
TNG     12.80 12.3 13.2 12.3 12.5 -0.30 -2% 112,200 0 27000 -27000
TPH     10.90 11.3 11.3 10.6 11 0.10 1% 4,300 0 0 0
TST     14.70 14.2 15 14.2 14.6 -0.10 -1% 62,900 0 0 0
TV4     17.70 18.4 18.4 18.4 18.4 0.70 4% 100 0 0 0
TXM     12.00 11.6 12.3 11.6 11.6 -0.40 -3% 123,400 0 10500 -10500
VBH     14.40 14.9 14.9 13.9 13.9 -0.50 -3% 200 0 0 0
VC2     36.00 37.4 37.4 36 37.4 1.40 4% 39,100 0 0 0
VC3     15.50 14.9 16.1 14.9 16.1 0.60 4% 17,300 0 0 0
VC5     13.50 14 14 14 14 0.50 4% 10,200 5000 0 5000
VC6     16.20 16.8 16.8 16.8 16.8 0.60 4% 200 0 0 0
VC7     12.30 12.7 12.7 12.3 12.7 0.40 3% 24,400 2000 0 2000
VCS     43.10 44.8 44.8 43.2 44.8 1.70 4% 120,200 0 0 0
VDL     36.00 37.4 37.4 37 37 1.00 3% 2,900 0 0 0
VE9     15.90 15.3 15.3 15.3 15.3 -0.60 -4% 8,200 0 0 0
VFR     15.50 14.9 16 14.9 14.9 -0.60 -4% 101,100 6000 25000 -19000
VMC     21.00 21.8 21.8 21.8 21.8 0.80 4% 22,200 0 0 0
VNC     16.60 17.2 17.2 17 17.2 0.60 4% 47,100 0 0 0
VNR     25.00 26 26 24.5 24.5 -0.50 -2% 12,000 0 0 0
VSP     87.00 90.4 90.4 90.4 90.4 3.40 4% 92,500 0 0 0
VTL     20.40 19.6 20.4 19.6 20.4 0.00 0% 12,800 0 0 0
VTS     31.10 32.3 32.3 32.3 32.3 1.20 4% 800 0 0 0
VTV     16.40 17 17 17 17 0.60 4% 1,700 0 0 0
XMC     13.40 13.9 13.9 13 13.5 0.10 1% 59,800 0 14000 -14000
YBC     16.80 17.4 17.4 17.3 17.4 0.60 4% 16,700 0 0 0
YSC     36.70 38.1 38.1 38.1 38.1 1.40 4% 1,800 0 0 0
Adwin
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.