Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 25/07
[25/07/2008 12:35:07]

Khối lượng giao dịch báo giá 4,361,100 CP kể cả giao dịch Thỏa thuận là 4,750,380 CP. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào 535,580 CP, bán ra 381,780CP. Chênh lệch Mua - bán = 153,800CP. HaSTC lại nối tiếp một ngày giảm điểm với nhiều nỗ lực giằng co. Đóng cửa ở mức 140.85 điểm, giảm nhẹ -0.49 điểm tương đương -0.35 %. Chi tiết...


TICKER  24/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME Buy Sell OI
ACB     61.60 59.2 61.5 59.2 59.2 -2.40 -4% 753,200 0 0 0
B82     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 1,500 0 0 0
BBS     11.80 11.4 11.4 11.4 11.4 -0.40 -3% 6,800 0 0 0
BCC     12.60 12.1 13.1 12.1 12.1 -0.50 -4% 83,400 100,380 152,680 -52,300
BHV     22.70 21.8 21.8 21.8 21.8 -0.90 -4% 2,900 0 0 0
BLF     16.80 16.2 16.2 16.2 16.2 -0.60 -4% 1,000 0 0 0
BTH     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 5,100 0 0 0
BTS     12.80 12.3 12.3 12.3 12.3 -0.50 -4% 37,200 0 0 0
BVS     41.10 39.5 39.5 39.5 39.5 -1.60 -4% 600 183,400 183,400 0
C92     15.50 14.9 14.9 14.9 14.9 -0.60 -4% 2,200 0 0 0
CAP     19.20 18.5 19.2 18.5 18.5 -0.70 -4% 12,200 0 0 0
CDC     38.40 36.9 37 36.9 36.9 -1.50 -4% 27,000 0 0 0
CIC     13.30 12.8 12.8 12.8 12.8 -0.50 -4% 1,700 100 0 100
CID     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 1,500 0 0 0
CJC     20.90 20.5 20.5 20.5 20.5 -0.40 -2% 100 0 0 0
CMC     20.30 19.5 19.5 19.5 19.5 -0.80 -4% 1,000 0 0 0
CSG     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 2,000 0 0 0
CTB     15.70 15.1 15.1 15.1 15.1 -0.60 -4% 300 0 0 0
CTC     22.70 21.8 21.8 21.8 21.8 -0.90 -4% 100 0 0 0
CTN     17.70 17 17 17 17 -0.70 -4% 100 0 0 0
DAC     28.10 27.1 29.2 27.1 29.2 1.10 4% 13,000 0 0 0
DAE     15.60 15 15 15 15 -0.60 -4% 1,300 0 0 0
DBC     21.40 20.7 22.1 20.6 20.6 -0.80 -4% 146,400 0 0 0
DCS     10.90 10.5 10.5 10.5 10.5 -0.40 -4% 1,100 0 0 0
DHI     15.70 15.1 16.3 15.1 15.1 -0.60 -4% 23,900 0 0 0
DST     12.00 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 100 0 0 0
DTC     59.90 62.2 62.2 62.2 62.2 2.30 4% 5,700 2,000 0 2,000
EBS     21.40 20.6 20.6 20.6 20.6 -0.80 -4% 1,500 0 0 0
GHA     25.30 24.3 25.3 24.3 25 -0.30 -1% 15,100 0 0 0
HAI     32.20 31 31 31 31 -1.20 -4% 8,200 0 0 0
HBE     12.10 11.7 11.7 11.7 11.7 -0.40 -3% 2,200 0 0 0
HCC     13.10 12.6 13 12.6 12.6 -0.50 -4% 2,500 400 500 -100
HCT     16.80 16.2 16.2 16.2 16.2 -0.60 -4% 100 0 0 0
HEV     17.30 16.7 16.7 16.7 16.7 -0.60 -3% 100 0 0 0
HHC     23.30 22.4 22.4 22.4 22.4 -0.90 -4% 10,600 0 0 0
HJS     12.90 12.4 12.4 12.4 12.4 -0.50 -4% 7,500 0 0 0
HLY     41.70 43.3 43.3 43 43.3 1.60 4% 5,500 900 0 900
HNM     18.40 17.7 17.7 17.7 17.7 -0.70 -4% 2,300 0 0 0
HPC     22.90 22 22 22 22 -0.90 -4% 800 0 0 0
HPS     16.30 15.7 15.7 15.7 15.7 -0.60 -4% 200 200 0 200
HSC   183.40 183.4 183.4 183 183.4 0.00 0% 0 0 0 0
HTP     12.60 12.1 12.1 12.1 12.1 -0.50 -4% 2,700 0 0 0
HUT     12.40 12 12 12 12 -0.40 -3% 7,200 0 0 0
ILC     24.40 23.5 23.5 23.5 23.5 -0.90 -4% 3,100 0 0 0
KBC   137.90 143.4 143.4 143 143.4 5.50 4% 100,400 80,000 0 80,000
KLS     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 59,700 1,000 0 1,000
KMF     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 100 0 0 0
L18     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 12,800 0 0 0
L43     18.40 17.7 17.7 17.7 17.7 -0.70 -4% 200 0 0 0
L62     26.30 26.3 26.3 26.3 26.3 0.00 0% 0 0 0 0
LBE     17.20 16.6 16.6 16.6 16.6 -0.60 -3% 100 0 0 0
LTC     13.70 13.2 13.2 13.2 13.2 -0.50 -4% 2,200 0 0 0
LUT     15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 0.00 0% 0 0 0 0
MCO     12.10 11.7 11.7 11.7 11.7 -0.40 -3% 1,300 0 0 0
MEC     20.80 20.9 21.5 20 20.5 -0.30 -1% 37,300 0 0 0
MIC     86.60 83.2 87 83.2 85 -1.60 -2% 49,500 0 0 0
NBC     35.50 34.1 34.1 34.1 34.1 -1.40 -4% 6,100 26,100 24,000 2,100
NGC     16.20 16.8 16.8 16.8 16.8 0.60 4% 700 0 0 0
NLC     15.80 15.2 15.2 15.2 15.2 -0.60 -4% 16,000 100 0 100
NPS     28.40 28.4 28.4 28.4 28.4 0.00 0% 0 0 0 0
NST     12.50 12.1 13 12 12.2 -0.30 -2% 5,800 0 0 0
NTP     40.20 38.6 38.6 38.6 38.6 -1.60 -4% 18,700 0 0 0
NVC     27.80 26.7 28.9 26.7 28.8 1.00 4% 137,100 0 0 0
ONE     19.30 18.6 18.6 18.6 18.6 -0.70 -4% 200 0 0 0
PAN     40.10 40.1 41 38.5 38.5 -1.60 -4% 172,200 1,300 0 1,300
PGS     16.20 15.6 15.7 15.6 15.6 -0.60 -4% 28,000 0 0 0
PJC     15.90 15.3 15.3 15.3 15.3 -0.60 -4% 2,400 0 0 0
PLC     21.80 21 21 21 21 -0.80 -4% 200 0 0 0
POT     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 900 0 0 0
PPG     12.50 12 12 12 12 -0.50 -4% 800 0 0 0
PSC     21.10 20.3 20.3 20.3 20.3 -0.80 -4% 18,400 0 0 0
PTC     14.20 13.7 13.7 13.7 13.7 -0.50 -4% 12,200 0 1,500 -1,500
PTS     21.40 20.6 20.6 20.6 20.6 -0.80 -4% 6,500 0 0 0
PVC     33.60 32.3 33 32.3 32.3 -1.30 -4% 34,900 0 0 0
PVE     22.20 21.4 21.4 21.4 21.4 -0.80 -4% 6,400 0 0 0
PVI     27.40 26.4 27.4 26.4 26.4 -1.00 -4% 235,300 92,200 0 92,200
PVS     42.80 42.8 43.9 41.1 42 -0.80 -2% 848,700 2,000 0 2,000
QNC     29.60 28.5 28.5 28.5 28.5 -1.10 -4% 89,000 0 0 0
RCL     58.60 56.4 57.6 56.3 57.6 -1.00 -2% 3,400 0 0 0
S12     18.00 17.3 17.3 17.3 17.3 -0.70 -4% 100 0 0 0
S55     25.30 24.3 24.3 24.3 24.3 -1.00 -4% 7,200 0 0 0
S64     24.20 23.3 24.5 23.3 23.8 -0.40 -2% 73,600 10,000 0 10,000
S91     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1 -0.70 -4% 1,500 0 0 0
S96     20.00 19.2 19.2 19.2 19.2 -0.80 -4% 300 0 0 0
S99     56.30 58.5 58.5 54.1 56.4 0.10 0% 107,700 0 0 0
SAP     13.20 12.7 12.7 12.7 12.7 -0.50 -4% 600 0 0 0
SCC     17.70 17 17 17 17 -0.70 -4% 2,200 0 0 0
SCJ     65.00 67.6 67.6 63.5 67.6 2.60 4% 117,200 8,600 0 8,600
SD2     33.40 32.1 32.1 32.1 32.1 -1.30 -4% 100 0 0 0
SD3     22.10 21.3 21.3 21.3 21.3 -0.80 -4% 100 0 0 0
SD4     18.80 18.1 18.1 18.1 18.1 -0.70 -4% 2,000 0 0 0
SD5     27.70 28.8 28.8 27.1 28.8 1.10 4% 51,000 0 15,800 -15,800
SD6     26.30 25.5 26.9 25.3 25.5 -0.80 -3% 38,800 10,000 0 10,000
SD7     26.50 25.5 25.6 25.5 25.5 -1.00 -4% 120,500 0 0 0
SD9     21.60 20.8 20.8 20.8 20.8 -0.80 -4% 8,700 0 0 0
SDA     35.20 35.2 36.6 33.8 35.2 0.00 0% 82,300 0 500 -500
SDC     41.20 41.2 41.2 41.2 41.2 0.00 0% 0 0 0 0
SDD     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 1,700 0 0 0
SDJ     24.30 24.3 24.5 23.4 23.4 -0.90 -4% 13,200 300 0 300
SDS     22.60 23.5 23.5 23.5 23.5 0.90 4% 100 0 0 0
SDT     25.60 24.6 24.6 24.6 24.6 -1.00 -4% 12,200 0 0 0
SDY     17.60 16.9 16.9 16.9 16.9 -0.70 -4% 12,000 0 0 0
SGD     15.90 15.3 15.3 15.3 15.3 -0.60 -4% 2,100 0 0 0
SIC     18.30 17.6 17.6 17.6 17.6 -0.70 -4% 200 0 0 0
SJC     27.20 26.2 26.2 26.2 26.2 -1.00 -4% 1,000 0 0 0
SJE     21.40 20.7 21.9 20.6 20.6 -0.80 -4% 78,200 0 0 0
SJM     16.70 16.1 16.1 16.1 16.1 -0.60 -4% 11,700 0 0 0
SNG     34.50 33.2 33.2 33.2 33.2 -1.30 -4% 700 0 0 0
SRA     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 3,500 0 0 0
SRB       9.50 9.2 9.2 9.2 9.2 -0.30 -3% 1,100 0 0 0
SSS     20.80 20 20.1 20 20 -0.80 -4% 6,800 0 0 0
STC     14.30 14.3 14.3 14.3 14.3 0.00 0% 0 0 0 0
STP     18.60 17.9 17.9 17.9 17.9 -0.70 -4% 2,800 0 0 0
SVC     25.10 25.1 25.1 25.1 25.1 0.00 0% 0 0 0 0
TBC     13.20 12.7 12.7 12.7 12.7 -0.50 -4% 114,600 0 0 0
TC6     36.00 34.6 34.6 34.6 34.6 -1.40 -4% 300 0 0 0
TJC     18.90 19.6 19.6 19.6 19.6 0.70 4% 4,200 0 0 0
TKU     12.60 12.1 12.1 12.1 12.1 -0.50 -4% 3,300 0 0 0
TLC     10.50 10.1 10.1 10.1 10.1 -0.40 -4% 1,200 0 0 0
TLT     16.40 15.8 15.8 15.8 15.8 -0.60 -4% 3,900 0 0 0
TNG     13.80 13.3 13.3 13.3 13.3 -0.50 -4% 1,200 0 0 0
TPH     11.60 11.2 11.2 11.2 11.2 -0.40 -3% 9,100 0 0 0
TST     15.90 15.3 15.3 15.3 15.3 -0.60 -4% 13,000 0 0 0
TV4     16.50 17.1 17.1 17.1 17.1 0.60 4% 100 0 0 0
TXM     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 100 0 0 0
VBH     14.40 14.9 14.9 14.4 14.4 0.00 0% 200 0 0 0
VC2     38.40 36.9 36.9 36.9 36.9 -1.50 -4% 6,800 0 0 0
VC3     16.60 16 16 16 16 -0.60 -4% 3,000 0 0 0
VC5     13.90 13.4 13.8 13.4 13.4 -0.50 -4% 42,500 0 0 0
VC6     17.30 16.7 17.3 16.7 17.3 0.00 0% 4,400 0 0 0
VC7     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6 -0.50 -4% 6,400 0 0 0
VCS     40.70 42.1 42.3 40 41.8 1.10 3% 83,400 0 0 0
VDL     37.80 36.3 36.3 36.3 36.3 -1.50 -4% 9,500 0 0 0
VE9     15.90 15.9 15.9 15.9 15.9 0.00 0% 0 0 0 0
VFR     16.70 16.1 16.1 16.1 16.1 -0.60 -4% 100 0 0 0
VMC     21.40 20.6 21.4 20.6 20.6 -0.80 -4% 12,300 0 0 0
VNC     17.20 16.6 16.8 16.6 16.6 -0.60 -3% 70,600 15,000 0 15,000
VNR     26.80 25.8 25.8 25.8 25.8 -1.00 -4% 2,000 1,000 0 1,000
VSP     80.50 83.7 83.7 83.7 83.7 3.20 4% 57,400 600 0 600
VTL     22.00 21.2 21.2 21.2 21.2 -0.80 -4% 200 0 0 0
VTS     36.00 37.4 37.4 36.5 37.4 1.40 4% 24,300 0 3,400 -3,400
VTV     17.10 16.5 16.5 16.5 16.5 -0.60 -4% 5,900 0 0 0
XMC     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4 -0.50 -4% 5,100 0 0 0
YBC     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1 -0.70 -4% 5,300 0 0 0
YSC     34.00 35.3 35.3 35.3 35.3 1.30 4% 1,000 0 0 0
Adwin
Tin bài liên quan: Thông tin giao dịch san HOSE ngày 25/07
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.