Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin giao dịch sàn HASTC ngày 24/07
[24/07/2008 11:38:56]

HASTC index đóng cửa còn 141.34 điểm sau khi để mất -2.14 điểm tương đương -1.49% với Khối lượng giao dịch khớp lệnh rất cao 12,630,800 CP Giá trị 427,625,220,000, Khối lượng kể cả giao dịch thỏa thuận là 12,920,600 Giá trị 438,154,760,000 đồng - một điểm xác nhận quá tốt. Trong phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 690.600 CP, bán ra 369.200CP chênh lệch 321.400CP. 12 cổ phiếu mất thanh khoản trong phiên này. Chitiết ....


TICKER  23/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME Buy Sell OI
ACB     62.80 60.3 64 60.3 60.3 -2.50 -4% 1,934,600 0 0 0
B82     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 2,300 0 0 0
BBS     12.20 11.8 11.8 11.8 11.8 -0.40 -3% 2,400 0 0 0
BCC     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6 -0.50 -4% 76,800 0 6000 -6000
BHV     23.60 22.7 22.7 22.7 22.7 -0.90 -4% 5,900 0 0 0
BLF     17.50 16.8 16.8 16.8 16.8 -0.70 -4% 18,100 0 0 0
BTH     14.40 13.9 13.9 13.9 13.9 -0.50 -3% 5,900 0 3500 -3500
BTS     13.30 12.8 12.8 12.8 12.8 -0.50 -4% 44,000 0 0 0
BVS     42.80 41.1 41.1 41.1 41.1 -1.70 -4% 11,000 9000 0 9000
C92     16.10 15.5 15.5 15.5 15.5 -0.60 -4% 700 0 0 0
CAP     20.00 19.2 19.2 19.2 19.2 -0.80 -4% 1,200 0 0 0
CDC     39.00 37.5 40 37.5 37.5 -1.50 -4% 101,800 0 0 0
CIC     13.80 13.3 13.3 13.3 13.3 -0.50 -4% 500 0 0 0
CID     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 1,000 0 0 0
CJC     21.70 20.9 21 20.9 20.9 -0.80 -4% 1,900 0 0 0
CMC     21.10 20.3 20.3 20.3 20.3 -0.80 -4% 1,200 0 0 0
CSG     14.40 13.9 13.9 13.9 13.9 -0.50 -3% 48,700 0 14800 -14800
CTB     16.30 15.7 15.7 15.7 15.7 -0.60 -4% 1,800 0 0 0
CTC     22.80 21.9 22.8 21.9 22.8 0.00 0% 600 0 0 0
CTN     18.40 17.7 17.7 17.7 17.7 -0.70 -4% 11,900 0 0 0
DAC     28.50 27.4 29.6 27.4 28 -0.50 -2% 31,900 0 0 0
DAE     16.20 15.6 15.6 15.6 15.6 -0.60 -4% 7,300 0 0 0
DBC     21.30 20.5 22.1 20.5 20.6 -0.70 -3% 453,000 0 0 0
DCS     11.30 10.9 10.9 10.9 10.9 -0.40 -4% 9,300 0 0 0
DHI     16.30 15.7 15.7 15.7 15.7 -0.60 -4% 27,500 0 0 0
DST     12.40 12 12 12 12 -0.40 -3% 1,000 0 0 0
DTC     57.60 59.9 59.9 59.9 59.9 2.30 4% 900 200 0 200
EBS     22.20 21.4 21.4 21.4 21.4 -0.80 -4% 17,500 0 0 0
GHA     25.70 24.7 26.7 24.7 24.7 -1.00 -4% 28,300 0 0 0
HAI     33.20 31.9 34 31.9 31.9 -1.30 -4% 32,100 0 0 0
HBE     12.60 12.1 12.1 12.1 12.1 -0.50 -4% 400 0 0 0
HCC     13.50 13 13.2 13 13 -0.50 -4% 17,000 100 0 100
HCT     17.50 16.8 16.8 16.8 16.8 -0.70 -4% 1,000 0 0 0
HEV     18.00 17.3 17.3 17.3 17.3 -0.70 -4% 100 0 0 0
HHC     24.20 23.3 23.3 23.3 23.3 -0.90 -4% 8,900 0 0 0
HJS     13.40 12.9 12.9 12.9 12.9 -0.50 -4% 2,000 0 0 0
HLY     40.50 39 42.1 39 40 -0.50 -1% 6,600 1900 0 1900
HNM     19.10 18.4 18.4 18.4 18.4 -0.70 -4% 9,500 0 0 0
HPC     23.80 22.9 22.9 22.9 22.9 -0.90 -4% 23,000 100 0 100
HPS     16.30 16.3 16.3 16.3 16.3 0.00 0% 0 0 0 0
HSC   183.40 183.4 183.4 183.4 183.4 0.00 0% 0 0 0 0
HTP     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6 -0.50 -4% 400 0 0 0
HUT     12.90 12.4 12.4 12.4 12.4 -0.50 -4% 100 0 0 0
ILC     25.40 24.4 24.4 24.4 24.4 -1.00 -4% 18,200 0 0 0
KBC   132.60 137.9 137.9 137.9 137.9 5.30 4% 106,100 97200 0 97200
KLS     13.50 13 13.5 13 13 -0.50 -4% 1,371,200 100 76800 -76700
KMF     13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 0.00 0% 0 0 0 0
L18     14.40 13.9 14.3 13.9 13.9 -0.50 -3% 26,800 0 0 0
L43     19.10 18.4 18.4 18.4 18.4 -0.70 -4% 800 0 0 0
L62     27.30 26.3 26.3 26.3 26.3 -1.00 -4% 100 0 0 0
LBE     17.20 17.2 17.2 17.2 17.2 0.00 0% 0 0 0 0
LTC     14.20 13.7 13.7 13.7 13.7 -0.50 -4% 2,100 0 0 0
LUT     15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 0.00 0% 0 0 0 0
MCO     12.60 12.1 12.1 12.1 12.1 -0.50 -4% 6,100 0 0 0
MEC     20.80 20 21.6 20 20.8 0.00 0% 78,300 0 0 0
MIC     89.90 86.4 91 86.4 86.4 -3.50 -4% 50,200 0 0 0
NBC     36.90 35.5 35.5 35.5 35.5 -1.40 -4% 15,700 0 0 0
NGC     16.20 15.6 16.8 15.6 16.8 0.60 4% 15,700 0 0 0
NLC     16.40 15.8 15.8 15.8 15.8 -0.60 -4% 51,700 0 0 0
NPS     28.40 28.4 28.4 28.4 28.4 0.00 0% 0 0 0 0
NST     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 15,000 0 0 0
NTP     41.60 40 41 40 40 -1.60 -4% 508,900 700 15000 -14300
NVC     28.70 27.6 29.4 27.6 27.6 -1.10 -4% 217,400 0 0 0
ONE     20.10 19.3 19.3 19.3 19.3 -0.80 -4% 3,200 0 0 0
PAN     39.80 41.3 41.3 38.3 39.7 -0.10 0% 411,300 10300 800 9500
PGS     16.50 15.9 17.1 15.9 15.9 -0.60 -4% 247,800 0 0 0
PJC     16.50 15.9 15.9 15.9 15.9 -0.60 -4% 12,000 0 0 0
PLC     22.70 21.8 21.9 21.8 21.8 -0.90 -4% 12,600 0 0 0
POT     14.40 13.9 13.9 13.9 13.9 -0.50 -3% 17,300 0 0 0
PPG     13.00 12.5 12.5 12.5 12.5 -0.50 -4% 8,700 0 0 0
PSC     21.90 21.1 21.1 21.1 21.1 -0.80 -4% 9,900 0 0 0
PTC     14.70 14.2 14.5 14.2 14.2 -0.50 -3% 38,000 0 3500 -3500
PTS     22.00 21.2 22.8 21.2 21.2 -0.80 -4% 78,800 0 3300 -3300
PVC     34.20 32.9 35.5 32.9 32.9 -1.30 -4% 179,000 0 5800 -5800
PVE     23.10 22.2 22.2 22.2 22.2 -0.90 -4% 10,000 0 0 0
PVI     28.20 27.1 28.9 27.1 27.1 -1.10 -4% 1,312,300 487800 32000 455800
PVS     41.60 42 43.2 40.5 42.5 0.90 2% 1,153,000 51500 0 51500
QNC     30.50 29.3 31.7 29.3 29.3 -1.20 -4% 247,300 0 29200 -29200
RCL     60.00 57.6 62.4 57.6 57.6 -2.40 -4% 29,400 10000 0 10000
S12     18.70 18 18 18 18 -0.70 -4% 200 0 0 0
S55     26.10 25.1 26.8 25.1 25.1 -1.00 -4% 62,100 300 0 300
S64     23.70 23.7 24.6 22.8 23 -0.70 -3% 61,600 0 0 0
S91     18.40 17.7 18.9 17.7 17.7 -0.70 -4% 15,800 0 0 0
S96     20.80 20 20 20 20 -0.80 -4% 300 0 0 0
S99     54.40 52.4 56.5 52.4 56.5 2.10 4% 84,800 3000 0 3000
SAP     13.70 13.2 13.2 13.2 13.2 -0.50 -4% 100 0 0 0
SCC     18.40 17.7 17.7 17.7 17.7 -0.70 -4% 1,400 0 0 0
SCJ     62.90 65.4 65.4 62.9 64.5 1.60 3% 116,700 7000 0 7000
SD2     34.70 33.4 33.4 33.4 33.4 -1.30 -4% 3,000 0 0 0
SD3     23.00 22.1 22.1 22.1 22.1 -0.90 -4% 6,800 0 0 0
SD4     19.50 18.8 18.8 18.8 18.8 -0.70 -4% 3,300 0 0 0
SD5     28.30 27.2 29.4 27.2 27.2 -1.10 -4% 29,200 0 5200 -5200
SD6     26.10 25.1 27.1 25.1 26 -0.10 0% 149,200 2000 9000 -7000
SD7     27.00 26 27.8 26 26 -1.00 -4% 520,900 0 0 0
SD9     22.50 21.6 22.5 21.6 21.6 -0.90 -4% 297,100 0 50900 -50900
SDA     34.60 33.3 35.9 33.3 34.5 -0.10 0% 204,000 0 6000 -6000
SDC     42.90 41.2 41.3 41.2 41.2 -1.70 -4% 4,700 0 0 0
SDD     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 63,300 0 0 0
SDJ     23.60 24 24.5 23.5 24.4 0.80 3% 20,300 3600 0 3600
SDS     21.80 22.6 22.6 22.6 22.6 0.80 4% 200 0 0 0
SDT     26.60 25.6 25.6 25.6 25.6 -1.00 -4% 22,500 0 0 0
SDY     18.30 17.6 18.2 17.6 17.6 -0.70 -4% 29,600 0 0 0
SGD     16.50 15.9 15.9 15.9 15.9 -0.60 -4% 1,500 0 0 0
SIC     19.00 18.3 18.3 18.3 18.3 -0.70 -4% 2,000 0 0 0
SJC     27.20 27.2 27.2 27.2 27.2 0.00 0% 0 0 0 0
SJE     21.30 20.5 22.1 20.5 20.6 -0.70 -3% 290,900 0 20000 -20000
SJM     17.30 16.7 17.7 16.7 16.7 -0.60 -3% 15,400 0 0 0
SNG     34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 0.00 0% 0 0 0 0
SRA     13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 0.00 0% 0 0 0 0
SRB       9.80 9.5 9.5 9.5 9.5 -0.30 -3% 10,100 0 0 0
SSS     21.20 20.4 22 20.4 20.4 -0.80 -4% 86,000 0 0 0
STC     14.30 14.3 14.3 14.3 14.3 0.00 0% 0 0 0 0
STP     19.20 18.5 19.5 18.5 18.5 -0.70 -4% 118,300 0 4700 -4700
SVC     26.10 25.1 25.1 25.1 25.1 -1.00 -4% 3,300 0 0 0
TBC     13.70 13.2 13.2 13.2 13.2 -0.50 -4% 258,600 100 41400 -41300
TC6     37.50 36 36 36 36 -1.50 -4% 2,000 100 0 100
TJC     18.20 18.9 18.9 18.9 18.9 0.70 4% 7,200 0 0 0
TKU     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6 -0.50 -4% 8,100 0 0 0
TLC     10.90 10.5 10.5 10.5 10.5 -0.40 -4% 6,000 0 0 0
TLT     17.00 16.4 16.4 16.4 16.4 -0.60 -4% 32,700 0 0 0
TNG     14.30 13.8 13.8 13.8 13.8 -0.50 -3% 300 0 0 0
TPH     12.00 11.6 11.6 11.6 11.6 -0.40 -3% 1,400 0 0 0
TST     16.50 15.9 15.9 15.9 15.9 -0.60 -4% 30,900 0 0 0
TV4     15.90 16.5 16.5 16.5 16.5 0.60 4% 400 0 0 0
TXM     13.50 13 13 13 13 -0.50 -4% 7,900 0 0 0
VBH     14.60 15.1 15.1 14.1 14.2 -0.40 -3% 2,200 0 0 0
VC2     39.70 38.2 41 38.2 38.2 -1.50 -4% 45,000 0 0 0
VC3     17.20 16.6 16.6 16.6 16.6 -0.60 -3% 10,900 0 0 0
VC5     14.00 13.5 14.5 13.5 13.5 -0.50 -4% 153,300 2000 0 2000
VC6     18.00 17.3 17.3 17.3 17.3 -0.70 -4% 1,500 0 0 0
VC7     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1 -0.50 -4% 6,900 2500 0 2500
VCS     39.30 40.8 40.8 39.4 40.8 1.50 4% 141,500 0 0 0
VDL     39.20 37.7 40.7 37.7 37.7 -1.50 -4% 2,100 0 0 0
VE9     15.90 15.9 15.9 15.9 15.9 0.00 0% 0 0 0 0
VFR     17.30 16.7 16.7 16.7 16.7 -0.60 -3% 4,200 0 0 0
VMC     21.60 20.8 22.4 20.8 20.8 -0.80 -4% 62,000 400 0 400
VNC     17.90 17.2 17.5 17.2 17.2 -0.70 -4% 114,200 0 0 0
VNR     27.90 26.8 26.8 26.8 26.8 -1.10 -4% 500 0 0 0
VSP     78.00 81.1 81.1 78 81.1 3.10 4% 117,200 700 0 700
VTL     22.00 22 22 22 22 0.00 0% 0 0 0 0
VTS     34.90 33.6 36.2 33.6 36.2 1.30 4% 92,600 0 1500 -1500
VTV     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1 -0.70 -4% 7,600 0 0 0
XMC     14.30 13.8 14.8 13.8 13.8 -0.50 -3% 77,100 0 38000 -38000
YBC     18.50 17.8 17.8 17.8 17.8 -0.70 -4% 4,400 0 0 0
YSC     32.70 34 34 34 34 1.30 4% 2,500 0 1800 -1800
Adwin
Tin bài liên quan: Thông tin giao dịch sàn HOSE ngày 24/07
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.