Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin kết quả giao dịch sàn HASTC ngày 23/07/2008
[23/07/2008 10:59:25]

Tuy giảm mạnh nhưng HASTC đã bỏ lại Vn-Index phía sau khi khối lượng giao dịch trên sàn này đạt 4,371,500 CP khớp lệnh trực tiếp và 76,400 CP giao dịch thông qua thỏa thuận, Nhà đầu tư NN mua 172,700CP,Bán ra 125,000CP, Chênh lệch 47,700CP. Đóng cửa ở mức 143.48 điểm sau khi giảm -2.21 điểm tương đương 1.52 %. Trong ngày có 26 cổ phiếu mất thanh khoản tuyệt đối. Chi tiết ...

TICKER  22/7 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME TT Buy Sell OI
ACB     65.40 62.8 62.8 62.8 62.8   (2.60) -4% 95,400 40,000 0 0 0
B82     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 100   0 0 0
BBS     12.70 12.2 12.2 12.2 12.2   (0.50) -4% 100   0 0 0
BCC     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1   (0.50) -4% 13,600   0 0 0
BHV     24.50 23.6 23.6 23.6 23.6   (0.90) -4% 100   0 0 0
BLF     18.20 17.5 17.5 17.5 17.5   (0.70) -4% 6,300 6,000 0 0 0
BTH     15.00 14.4 14.4 14.4 14.4   (0.60) -4% 700   0 0 0
BTS     13.80 13.3 13.3 13.3 13.3   (0.50) -4% 100   0 0 0
BVS     44.50 42.8 42.8 42.8 42.8   (1.70) -4% 700   100 0 100
C92     16.70 16.1 16.1 16.1 16.1   (0.60) -4% 200   0 0 0
CAP     20.80 20 20 20 20   (0.80) -4% 500   500 0 500
CDC     40.60 39 39 39 39   (1.60) -4% 300   0 0 0
CIC     13.80 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
CID     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 3,300   0 0 0
CJC     22.60 21.7 21.7 21.7 21.7   (0.90) -4% 100   0 0 0
CMC     21.10 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
CSG     15.00 14.4 14.4 14.4 14.4   (0.60) -4% 300   0 0 0
CTB     16.90 16.3 16.3 16.3 16.3   (0.60) -4% 200   0 0 0
CTC     22.50 23.4 23.4 21.6 21.6   (0.90) -4% 1,500   0 0 0
CTN     19.10 18.4 18.4 18.4 18.4   (0.70) -4% 500   0 0 0
DAC     29.60 28.5 28.5 28.5 28.5   (1.10) -4% 500   0 0 0
DAE     16.80 16.2 16.2 16.2 16.2   (0.60) -4% 200   0 0 0
DBC     22.00 21.2 22.5 21.2 22         -   0% 351,300   0 0 0
DCS     11.70 11.3 11.3 11.3 11.3   (0.40) -3% 200   0 0 0
DHI     16.30 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
DST     12.40 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
DTC     58.00 55.7 60.3 55.7 60.3     2.30 4% 4,600   1700 900 800
EBS     23.10 22.2 22.2 22.2 22.2   (0.90) -4% 400   0 0 0
GHA     26.70 25.7 25.7 25.7 25.7   (1.00) -4% 600   0 0 0
HAI     34.50 33.2 33.2 33.2 33.2   (1.30) -4% 2,400   0 0 0
HBE     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6   (0.50) -4% 400   0 0 0
HCC     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 500   0 0 0
HCT     17.50 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HEV     18.00 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HHC     25.20 24.2 24.2 24.2 24.2   (1.00) -4% 100   0 0 0
HJS     13.40 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HLY     42.10 40.5 40.5 40.5 40.5   (1.60) -4% 3,100   1800 0 1800
HNM     19.80 19.1 19.1 19.1 19.1   (0.70) -4% 2,200   0 0 0
HPC     24.70 23.8 23.8 23.8 23.8   (0.90) -4% 800   0 0 0
HPS     16.30 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HSC   183.40 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HTP     13.10 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
HUT     13.40 12.9 12.9 12.9 12.9   (0.50) -4% 100   0 0 0
ILC     26.40 25.4 25.4 25.4 25.4   (1.00) -4% 1,400   0 0 0
KBC   129.20 126 134.3 126 134     4.80 4% 109,400   87800 100 87700
KLS     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 28,400   0 0 0
KMF     13.50 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
L18     15.00 14.4 14.4 14.4 14.4   (0.60) -4% 100   0 0 0
L43     19.80 19.1 19.1 19.1 19.1   (0.70) -4% 100   0 0 0
L62     27.30 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
LBE     17.20 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
LTC     14.70 14.2 14.2 14.2 14.2   (0.50) -3% 2,700   0 0 0
LUT     15.50 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
MCO     13.10 12.6 12.6 12.6 12.6   (0.50) -4% 100 20,400 0 0 0
MEC     21.60 20.8 20.8 20.8 20.8   (0.80) -4% 2,900   0 0 0
MIC     93.60 89.9 89.9 89.9 89.9   (3.70) -4% 500   0 0 0
NBC     38.40 36.9 36.9 36.9 36.9   (1.50) -4% 200   0 0 0
NGC     16.80 16.2 16.2 16.2 16.2   (0.60) -4% 2,400   0 0 0
NLC     17.00 16.4 16.4 16.4 16.4   (0.60) -4% 900   0 0 0
NPS     28.40 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
NST     13.50 13 13 13 13   (0.50) -4% 1,000   0 0 0
NTP     43.30 41.6 41.6 41.6 41.6   (1.70) -4% 10,100   0 0 0
NVC     29.80 28.7 28.7 28.7 28.7   (1.10) -4% 17,000   0 0 0
ONE     20.10 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
PAN     41.40 39.8 41.4 39.8 41   (0.40) -1% 558,000 5,000 15300 87900 -72600
PGS     17.10 16.5 16.5 16.5 16.5   (0.60) -4% 2,600   0 0 0
PJC     17.10 16.5 16.5 16.5 16.5   (0.60) -4% 100   0 0 0
PLC     23.60 22.7 22.7 22.7 22.7   (0.90) -4% 1,000   0 0 0
POT     14.90 14.4 14.4 14.4 14.4   (0.50) -3% 1,300   0 0 0
PPG     13.50 13 13 13 13   (0.50) -4% 100   0 0 0
PSC     22.80 21.9 21.9 21.9 21.9   (0.90) -4% 500   0 0 0
PTC     15.30 14.7 14.7 14.7 14.7   (0.60) -4% 13,000   0 0 0
PTS     22.90 22 22 22 22   (0.90) -4% 5,000   0 0 0
PVC     35.60 34.2 34.2 34.2 34.2   (1.40) -4% 22,000   0 0 0
PVE     24.00 23.1 23.1 23.1 23.1   (0.90) -4% 500   0 300 -300
PVI     29.30 28.2 28.2 28.2 28.2   (1.10) -4% 8,100 5,000 5000 0 5000
PVS     42.80 41.1 44.5 41.1 41.7   (1.10) -3% 1,596,700   0 1000 -1000
QNC     31.70 30.5 30.5 30.5 30.5   (1.20) -4% 48,200   0 0 0
RCL     62.40 60 60 60 60   (2.40) -4% 600   0 0 0
S12     19.40 18.7 18.7 18.7 18.7   (0.70) -4% 100   0 0 0
S55     27.10 26.1 26.1 26.1 26.1   (1.00) -4% 2,800   1500 0 1500
S64     24.30 23.4 25 23.4 25     0.70 3% 76,800   0 2000 -2000
S91     19.10 18.4 18.4 18.4 18.4   (0.70) -4% 1,300   0 0 0
S96     20.80 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
S99     55.10 52.9 57.3 52.9 56.9     1.80 3% 142,100   37700 400 37300
SAP     14.20 13.7 13.7 13.7 13.7   (0.50) -4% 200   0 0 0
SCC     19.10 18.4 18.4 18.4 18.4   (0.70) -4% 100   0 0 0
SCJ     64.30 61.8 66.8 61.8 66.7     2.40 4% 225,600   13700 12800 900
SD2     36.10 34.7 34.7 34.7 34.7   (1.40) -4% 100   0 0 0
SD3     23.90 23 23 23 23   (0.90) -4% 100   0 0 0
SD4     20.30 19.5 19.5 19.5 19.5   (0.80) -4% 400   0 0 0
SD5     29.40 28.3 28.3 28.3 28.3   (1.10) -4% 600   0 0 0
SD6     26.90 25.9 27.9 25.9 26.8   (0.10) 0% 155,800   0 10000 -10000
SD7     28.10 27 27 27 27   (1.10) -4% 2,200   0 0 0
SD9     23.40 22.5 22.5 22.5 22.5   (0.90) -4% 300   0 0 0
SDA     35.80 34.4 37.2 34.4 35   (0.80) -2% 185,300   0 0 0
SDC     42.90 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
SDD     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 1,000   0 0 0
SDJ     24.20 23.3 25 23.3 25     0.80 3% 18,700   5000 3400 1600
SDS            -   38 38 12 20.2   20.20   11,300   0 0 0
SDT     27.70 26.6 26.6 26.6 26.6   (1.10) -4% 100   0 0 0
SDY     19.00 18.3 18.3 18.3 18.3   (0.70) -4% 100   0 0 0
SGD     17.10 16.5 16.5 16.5 16.5   (0.60) -4% 100   0 0 0
SIC     19.00 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
SJC     28.30 27.2 27.2 27.2 27.2   (1.10) -4% 100   0 0 0
SJE     22.10 21.3 21.3 21.3 21.3   (0.80) -4% 46,400   0 0 0
SJM     18.00 17.3 17.3 17.3 17.3   (0.70) -4% 700   0 0 0
SNG     34.50 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
SRA     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 200   0 0 0
SRB     10.20 9.8 9.8 9.8 9.8   (0.40) -4% 100   0 0 0
SSS     22.00 21.2 21.2 21.2 21.2   (0.80) -4% 700   0 0 0
STC     14.80 14.3 14.3 14.3 14.3   (0.50) -3% 1,100   0 0 0
STP     19.90 19.2 19.2 19.2 19.2   (0.70) -4% 1,000   0 0 0
SVC     27.10 26.1 26.1 26.1 26.1   (1.00) -4% 4,100   0 0 0
TBC     14.20 13.7 13.7 13.7 13.7   (0.50) -4% 3,600   0 0 0
TC6     39.00 37.5 37.5 37.5 37.5   (1.50) -4% 100   0 0 0
TJC     18.00 17.3 18.7 17.3 18.7     0.70 4% 51,700   0 0 0
TKU     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1   (0.50) -4% 100   0 0 0
TLC     11.30 10.9 10.9 10.9 10.9   (0.40) -4% 600   0 0 0
TLT     17.70 17 17 17 17   (0.70) -4% 100   0 0 0
TNG     14.30 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
TPH     12.40 12 12 12 12   (0.40) -3% 1,600   0 0 0
TST     17.10 16.5 16.5 16.5 16.5   (0.60) -4% 100   0 0 0
TV4     15.80 15.2 16.4 15.2 16.4     0.60 4% 27,500   0 700 -700
TXM     13.50 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
VBH     15.20 14.6 14.6 14.6 14.6   (0.60) -4% 1,500   0 0 0
VC2     41.30 39.7 39.7 39.7 39.7   (1.60) -4% 300   0 0 0
VC3     17.90 17.2 17.2 17.2 17.2   (0.70) -4% 100   0 0 0
VC5     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 600   500 0 500
VC6     18.70 18 18 18 18   (0.70) -4% 100   0 0 0
VC7     14.10 13.6 13.6 13.6 13.6   (0.50) -4% 100   0 0 0
VCS     40.20 38.6 41.8 38.6 41.7     1.50 4% 217,800   0 0 0
VDL     40.80 39.2 39.2 39.2 39.2   (1.60) -4% 200   0 0 0
VE9     15.90 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
VFR     18.00 17.3 17.3 17.3 17.3   (0.70) -4% 2,000   0 0 0
VMC     22.40 21.6 21.6 21.6 21.6   (0.80) -4% 100   0 0 0
VNC     18.60 17.9 17.9 17.9 17.9   (0.70) -4% 200   0 0 0
VNR     29.00 27.9 27.9 27.9 27.9   (1.10) -4% 200   0 0 0
VSP     78.40 75.3 81.5 75.3 81.5     3.10 4% 187,200   0 100 -100
VTL     22.00 -- -- -- --         -   0% 0   0 0 0
VTS     36.00 34.6 36.9 34.6 35.1   (0.90) -3% 52,600   2000 5000 -3000
VTV     18.50 17.8 17.8 17.8 17.8   (0.70) -4% 100   0 0 0
XMC     14.80 14.3 14.3 14.3 14.3   (0.50) -3% 200   0 0 0
YBC     19.20 18.5 18.5 18.5 18.5   (0.70) -4% 3,400   0 0 0
YSC     33.70 32.4 35 32.4 35     1.30 4% 13,600   100 400 -300
Adwin
Tin bài liên quan:
 - Thông tin chi tiết giao dịch sàn HOSE ngày 23/07
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.