Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Thông tin kết quả giao dịch sàn HASTC ngày 22/07/2008
[22/07/2008 11:21:43]

Chịu không nổi ”sức công phá” của ”vụ nổ quả bom” tăng giá xăng 30%, theo chân ”người tình” Vn-Index, Chàng trai trẻ HaSTC-Index kiệt sức ngã quỵ trong ngày giao dịch buồn thảm trong lịch sử tồn tại khi có đến 36 mã mất thanh khoản tuyệt đối, toàn sàn có 314,500 cổ phiếu được ưu ái giao dịch với giá trị 13,6 tỷ. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài giao dịch 78,700CP. Đóng cửa ở mức 145.69 điểm sau khi mất -2.59 điểm tương đương -1.75%. Chi tiết ...


TICKER  21/07 OPEN HIGH LOW CLOSE  +/-  %+/- VOLUME  Buy   Sell   OI 
ACB     68.10 65.4 65.4 65.4 65.4   (2.70) -4% 3,100            -           -              -  
B82     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 100        100         -          100
BBS     13.20 12.7 12.7 12.7 12.7   (0.50) -4% 100            -           -              -  
BCC     14.10 13.6 13.6 13.6 13.6   (0.50) -4% 12,400   10,500         -     10,500
BHV     24.50 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
BLF     18.20 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
BTH     15.60 15 15 15 15   (0.60) -4% 100            -           -              -  
BTS     14.30 13.8 13.8 13.8 13.8   (0.50) -3% 1,000            -           -              -  
BVS     46.30 44.5 44.5 44.5 44.5   (1.80) -4% 1,800        400         -          400
C92     17.30 16.7 16.7 16.7 16.7   (0.60) -3% 100            -           -              -  
CAP     21.60 20.8 20.8 20.8 20.8   (0.80) -4% 4,300            -           -              -  
CDC     42.20 40.6 40.6 40.6 40.6   (1.60) -4% 400            -           -              -  
CIC     14.30 13.8 13.8 13.8 13.8   (0.50) -3% 1,000     1,000         -       1,000
CID     14.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
CJC     23.50 22.6 22.6 22.6 22.6   (0.90) -4% 900            -           -              -  
CMC     21.10 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
CSG     15.60 15 15 15 15   (0.60) -4% 400            -           -              -  
CTB     17.60 16.9 16.9 16.9 16.9   (0.70) -4% 100            -           -              -  
CTC     23.40 22.5 22.5 22.5 22.5   (0.90) -4% 200            -           -              -  
CTN     19.80 19.1 19.1 19.1 19.1   (0.70) -4% 100            -           -              -  
DAC     30.80 29.6 29.6 29.6 29.6   (1.20) -4% 100            -           -              -  
DAE     16.80 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
DBC     22.90 22 22 22 22   (0.90) -4% 600            -           -              -  
DCS     12.10 11.7 11.7 11.7 11.7   (0.40) -3% 1,200            -           -              -  
DHI     16.30 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
DST     12.90 12.4 12.4 12.4 12.4   (0.50) -4% 100            -           -              -  
DTC     60.40 58 58 58 58   (2.40) -4% 300        300         -          300
EBS     24.00 23.1 23.1 23.1 23.1   (0.90) -4% 400            -           -              -  
GHA     27.80 26.7 26.7 26.7 26.7   (1.10) -4% 200            -           -              -  
HAI     37.50 36 36 36 36   (1.50) -4% 2,000            -           -              -  
HBE     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1   (0.50) -4% 100            -           -              -  
HCC     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 1,100            -           -              -  
HCT     17.50 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
HEV     18.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
HHC     26.20 25.2 25.2 25.2 25.2   (1.00) -4% 100            -           -              -  
HJS     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4   (0.50) -4% 100            -           -              -  
HLY     43.80 42.1 42.1 42.1 42.1   (1.70) -4% 1,000     1,000         -       1,000
HNM     20.60 19.8 19.8 19.8 19.8   (0.80) -4% 100            -           -              -  
HPC     25.70 24.7 24.7 24.7 24.7   (1.00) -4% 1,000            -           -              -  
HPS     16.30 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
HSC   183.40 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
HTP     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1   (0.50) -4% 600            -           -              -  
HUT     13.90 13.4 13.4 13.4 13.4   (0.50) -4% 100        100         -          100
ILC     27.40 26.4 26.4 26.4 26.4   (1.00) -4% 200            -           -              -  
KBC   126.90 121.9 130 121.9 129     2.10 2% 65,400   45,500      800   44,700
KLS     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 6,500     2,000         -       2,000
KMF     13.50 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
L18     15.60 15 15 15 15   (0.60) -4% 100            -           -              -  
L43     19.80 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
L62     26.70 27.7 27.7 25.7 25.7   (1.00) -4% 500            -           -              -  
LBE     17.90 17.2 17.2 17.2 17.2   (0.70) -4% 100            -           -              -  
LTC     15.30 14.7 14.7 14.7 14.7   (0.60) -4% 200            -           -              -  
LUT     15.50 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
MCO     13.60 13.1 13.1 13.1 13.1   (0.50) -4% 100            -           -              -  
MEC     21.60 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
MIC     93.60 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
NBC     39.90 38.4 38.4 38.4 38.4   (1.50) -4% 100            -           -              -  
NGC     17.40 16.8 16.8 16.8 16.8   (0.60) -3% 100            -           -              -  
NLC     17.70 17 17 17 17   (0.70) -4% 200            -           -              -  
NPS     28.40 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
NST     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 1,500            -           -              -  
NTP     45.10 43.3 43.3 43.3 43.3   (1.80) -4% 100            -           -              -  
NVC     31.00 29.8 29.8 29.8 29.8   (1.20) -4% 300            -           -              -  
ONE     20.10 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
PAN     43.10 41.4 41.4 41.4 41.4   (1.70) -4% 6,000     2,200         -       2,200
PGS     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1   (0.70) -4% 1,600            -           -              -  
PJC     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1   (0.70) -4% 1,000            -           -              -  
PLC     24.50 23.6 23.6 23.6 23.6   (0.90) -4% 100            -           -              -  
POT     15.50 14.9 14.9 14.9 14.9   (0.60) -4% 800            -           -              -  
PPG     13.50 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
PSC     23.70 22.8 22.8 22.8 22.8   (0.90) -4% 600            -           -              -  
PTC     15.90 15.3 15.3 15.3 15.3   (0.60) -4% 100            -           -              -  
PTS     23.80 22.9 22.9 22.9 22.9   (0.90) -4% 900            -           -              -  
PVC     37.00 35.6 35.6 35.6 35.6   (1.40) -4% 100            -           -              -  
PVE     25.00 24 24 24 24   (1.00) -4% 400            -           -              -  
PVI     30.50 29.3 29.3 29.3 29.3   (1.20) -4% 5,100     5,000         -       5,000
PVS     44.50 42.8 42.8 42.8 42.8   (1.70) -4% 2,800        100         -          100
QNC     33.00 31.7 31.7 31.7 31.7   (1.30) -4% 500            -           -              -  
RCL     65.00 62.4 62.4 62.4 62.4   (2.60) -4% 100            -           -              -  
S12     20.20 19.4 19.4 19.4 19.4   (0.80) -4% 100            -           -              -  
S55     28.90 27.8 27.8 27.8 27.8   (1.10) -4% 1,300     1,100         -       1,100
S64     25.30 24.3 24.3 24.3 24.3   (1.00) -4% 2,500     1,000         -       1,000
S91     19.80 19.1 19.1 19.1 19.1   (0.70) -4% 1,900     1,900         -       1,900
S96     20.80 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
S99     57.30 55.1 55.1 55.1 55.1   (2.20) -4% 400            -           -              -  
SAP     14.70 14.2 14.2 14.2 14.2   (0.50) -3% 100        100         -          100
SCC     19.10 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SCJ     66.90 64.3 64.3 64.3 64.3   (2.60) -4% 700        700         -          700
SD2     37.60 36.1 36.1 36.1 36.1   (1.50) -4% 100            -           -              -  
SD3     23.90 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SD4     20.30 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SD5     29.40 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SD6     28.00 26.9 26.9 26.9 26.9   (1.10) -4% 100            -           -              -  
SD7     29.20 28.1 28.1 28.1 28.1   (1.10) -4% 100            -           -              -  
SD9     24.30 23.4 23.4 23.4 23.4   (0.90) -4% 100            -           -              -  
SDA     37.20 35.8 35.8 35.8 35.8   (1.40) -4% 300            -           -              -  
SDC     42.90 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SDD     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 100            -           -              -  
SDJ     25.20 24.2 24.2 24.2 24.2   (1.00) -4% 600        600         -          600
SDT     28.80 27.7 27.7 27.7 27.7   (1.10) -4% 2,700            -           -              -  
SDY     19.70 19 19 19 19   (0.70) -4% 100            -           -              -  
SGD     17.10 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SIC     19.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SJC     28.30 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SJE     23.00 22.1 22.1 22.1 22.1   (0.90) -4% 100            -           -              -  
SJM     18.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
SNG     35.90 34.5 34.5 34.5 34.5   (1.40) -4% 1,000            -           -              -  
SRA     14.50 14 14 14 14   (0.50) -3% 200            -           -              -  
SRB     10.60 10.2 10.2 10.2 10.2   (0.40) -4% 1,100            -           -              -  
SSS     22.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
STC     14.80 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
STP     20.70 19.9 19.9 19.9 19.9   (0.80) -4% 1,000            -           -              -  
SVC     28.20 27.1 27.1 27.1 27.1   (1.10) -4% 100            -           -              -  
TBC     14.70 14.2 14.2 14.2 14.2   (0.50) -3% 100            -           -              -  
TC6     39.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
TJC     18.40 19.1 19.1 17.7 18.4         -   0% 34,800            -           -              -  
TKU     13.60 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
TLC     11.70 11.3 11.3 11.3 11.3   (0.40) -3% 400            -           -              -  
TLT     18.40 17.7 17.7 17.7 17.7   (0.70) -4% 100            -           -              -  
TNG     14.80 14.3 14.3 14.3 14.3   (0.50) -3% 200            -           -              -  
TPH     12.90 12.4 12.4 12.4 12.4   (0.50) -4% 1,500            -           -              -  
TST     17.80 17.1 17.1 17.1 17.1   (0.70) -4% 100            -           -              -  
TV4            -   60 60 13.5 14   14.00 #DIV/0! 40,900            -     4,300   (4,300)
TXM     14.00 13.5 13.5 13.5 13.5   (0.50) -4% 100            -           -              -  
VBH     15.20 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
VC2     43.00 41.3 41.3 41.3 41.3   (1.70) -4% 600            -           -              -  
VC3     18.60 17.9 17.9 17.9 17.9   (0.70) -4% 1,000            -           -              -  
VC5     15.10 14.5 14.5 14.5 14.5   (0.60) -4% 100            -           -              -  
VC6     19.40 18.7 18.7 18.7 18.7   (0.70) -4% 100            -           -              -  
VC7     14.60 14.1 14.1 14.1 14.1   (0.50) -3% 1,300            -           -              -  
VCS     41.80 40.2 40.2 40.2 40.2   (1.60) -4% 700            -           -              -  
VDL     40.80 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
VE9     15.90 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
VFR     18.00 -- -- -- --         -   0% 0            -           -              -  
VMC     23.30 22.4 22.4 22.4 22.4   (0.90) -4% 2,000            -           -              -  
VNC     19.30 18.6 18.6 18.6 18.6   (0.70) -4% 300            -           -              -  
VNR     31.20 30 30 30 30   (1.20) -4% 100            -           -              -  
VSP     81.60 78.4 78.4 78.4 78.4   (3.20) -4% 300        200         -          200
VTL     22.90 22 22 22 22   (0.90) -4% 1,600            -           -              -  
VTS     37.40 36 36 36 36   (1.40) -4% 1,600            -           -              -  
VTV     19.20 18.5 18.5 18.5 18.5   (0.70) -4% 75,100            -           -              -  
XMC     15.40 14.8 14.8 14.8 14.8   (0.60) -4% 600            -           -              -  
YBC     19.90 19.2 19.2 19.2 19.2   (0.70) -4% 100            -           -              -  
YSC     35.10 33.7 33.7 33.7 33.7   (1.40) -4% 5,400     4,900         -       4,900
Adwin
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.