Thứ hai - 20.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Bất động sản
Phân tích giá Vàng thời điểm 8h00 sáng ngày 05/06/2008 giờ VN
[05/06/2008 7:26:30]
Phân tích giá Vàng thời điểm 8h00 sáng ngày 05/06/2008 giờ VN
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Phân tích giá Vàng thời điểm 8h00 sáng ngày 05/06/2008 giờ VN
Đồ thị theo giờ. Click xem hình phóng lớn.

Đồ thị giá Vàng online 24/24 và data cho phân tích kỹ thuật được cung cấp trên www.adwin.com.vn và diễn đàn của trang này ( http://adwin.com.vn/diendan/index.php?showtopic=18 )

Đồ thị giá Vàng tính theo 10 phút (10 min) thời điểm 8h00 sáng ngày 05/06/2008 giờ VN

  Hình mẩu cái nêm hướng xuống đang thiết lập. Nên chờ hết phiên giao dịch châu Á, hoặc có thể cả châu âu để vào phiên giao dịch của thị trường Mỹ.  (xem thêm đồ thị tính giờ ở trên)

Adwin