Thứ bảy - 20.10.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Thị trường tiền tệ
Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10
[02/10/2018 16:24:00]
Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Ghi nhận thị trường tiền tệ mã hóa ngày 2/10
Adwin đã trở lại

Mọi thứ vẫn chưa thay đổi gì nhiều trừ XRP

 Chúng ta nhìn sơ bộ chart (kèm tín hiệu realtime) các đồng coin chính:

1- BTC/USD

 Biến động dưới giá thành (đào),  Xu hướng chưa thay đổi mạnh, tín hiệu realtime của BTC vẫn đang là chốt bớt nếu đang giữ để chờ tín hiệu tiếp theo.

vài phiên tăng nhẹ phía trước đưa BTC tiếp cập biên nhỏ trên nhưng vẫn trong vùng giảm trung và dài hạn. 

 

2 - XRP/USD

 

Biến động đột biến của XRP sau tín tức Youtube tích hợp thanh toán bằng XRP là cho XRP đi ngược lại thị trường chung, tín hiệu ngày 2/10 lúc 15h vẫn là ... mua thêm.

3- ETH/USD

Đuổi theo XRP chăng? ETH giữ đà tăng nhẹ theo BTC nhưng chỉ báo - robot AdwinPVT đã tạm dừng tín hiệu. Tín hiệu chung vẫn đang khuyến nghị .... Mua thêm.

 

4 - BCH/USD

BCH đang tấn công kênh giảm, chỉ có thể có 2 khả năng xảy ra là tấn công thất bại hoặc tấn công thành công, chúng ta sẽ đi theo hướng kết quả sau đợt tấn công này.

Adwin

 

#taichinh #qtrr #ptkt #chart #dothi #TA #dautu, #crypto #currency #cryptocurrency 

 

 

 

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.