Thứ ba - 21.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Vietcombank đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009
[09/02/2010 11:05:43]
Vietcombank đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Vietcombank đạt 5.500 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009
Năm 2010, Vietcombank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Ngày 8/2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết lợi nhuận đạt được trong năm 2009 là 5.500 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu nhập trước thuế của riêng Vietcombank (hội sở chính và các chi nhánh) trong năm 2009 là 5.150 tỷ đồng, tăng 46,2% so với năm 2008 và thực hiện vượt 55% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.  Nếu tính cả kết quả kinh doanh của các công ty con thì lợi nhuận hợp nhất của Vietcombank năm 2009 đạt 5.500 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Vietcombank tính đến 31/12/2009 đạt 225.936 tỷ quy đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng gấp rưỡi kế hoạch tăng trưởng năm (11%).

Vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng năm 2009 của Vietcombank đạt 61.238 tỷ quy đồng, tăng 71,4% so với năm 2008; trong đó ngoại tệ tăng 1.229 triệu USD (tăng 80,9%). Huy động vốn từ nền kinh tế bằng VND tăng 19,5% so với năm 2008; trong đó huy động vốn từ dân cư tăng gần 30%. Tăng trưởng tín dụng năm 2009 là 25,9% (nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, mức tăng trưởng là 23,7%). Nợ xấu ở mức 2,54%.

Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank năm 2009 đạt 25,62 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Năm 2010, Vietcombank xác định chỉ tiêu tổng tích sản tăng 15%, huy động vốn tăng 28%, dư nợ tín dụng tăng từ 23 – 25%, nợ xấu dưới 2,4% - 2,9%, lợi nhuận trước thuế là 4.000 tỷ đồng.

VnEco