Thứ năm - 18.07.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Phân tích thị trường
Đơn giản, dể hình dung, dể thực thi cùng với tính đa dạng sẽ hỗ trợ đầy đủ nhất cho các bạn thành công.

Adwin, người đầu tiên đã đưa Amibroker phổ biến ở Việt Nam từ 2007, bắt đầu giảng dạy PTKT từ cuối 2008 và từ đó tới nay liên tục nghiên cứu, phát triển công cụ giúp cho các sinh viên, học viên của mình có thể chinh chiến tốt trên nhiều mặt trận ví dụ như giao dịch Chứng khoán, Forex và gần đây là CryptoCurrency, Ngoài ra họ cũng trở thành giảng viên tốt, nhà báo tốt, chuyên gia PTKT tốt, …vv

Khổ thân ông già gân

Adwin, người đầu tiên ở VN phổ biến phần mềm phân tích kỹ thuật Amibroker từ 2007 khi phát hiện những tính năng tuyệt vời của nó phục vụ hữu ích cho nhà đầu tư. Liên tục từ 2007 Adwin luôn nâng cấp bộ công cụ Adpro sao cho nhà đầu tư có thể “nhắm mắt” giao dịch cũng có hiệu quả.

Bạn lướt lát phái sinh nhưng cuối cùng thì thấy chưa hiệu quả? Liệu phái sinh có bị thao túng?

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào

Trên thế giới, Gold là kênh trú ẩn vốn trước các bất ổn, vậy hiện tại Gold nói lên điều gì?

Phiên giảm mạnh với khối lượng tăng vọt ngày 11/10 có phải là dấu hiệu gì đó không?

Sự trở lại của Adwin, Vn30MF đi về đâu?

Vn-Index 2016 - Cô dâu 11 tuổi 03/01/2016 13:12:02
TT CKVN 2012 đi đâu vê đâu? 01/01/2012 15:53:51


Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.