Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Tư vấn đầu tư
Phân tích kỹ thuật và quản trị rũi ro, hai yếu tố cần và đủ để chiến thắng thị trường. Đặc biệt các hệ thống kỹ thuật chuẩn bị sẵn cho chứng khoán phái sinh.

Bạn cần gì để chiến thắng bền vững trong TTCK? Bạn muốn tự mình Lọc & chọn CP tốt nhất thị trường? tất cả trong chương trình PTKT hiện đại được nâng cấp toàn diện sNew13 dự kiến khai giảng ngày ...

Không thể chiến thắng nếu không có Quản trị rũi ro. Toàn bộ kiến thức PTKT xoay quanh QTRR. Lọc chọn CP, điểm vào ra theo QTRR.

Không thể chiến thắng nếu không có Quản trị rũi ro. Giáo trình - Giáo Án của lớp sNew9 là chương trình hoàn thiện nhất của sNew. Toàn bộ kiến thức PTKT xoay quanh QTRR. HV chỉ học một lần để có tất cả; download giáo án dưới đây để tham khảo.

chương trình phân tích hướng thực dụng xoay quanh Quản trị rũi ro. HV chỉ học một lần để có tất cả. download giáo án dưới đây để tham khảo.

Bạn muốn kiếm được tiền khi đi ngủ? Minh chứng từ sự thành công của các bạn khóa cũ, Bạn sẽ khác biệt với phần còn lại của thế giới khi ứng dụng phân tích kỹ thuật đỉnh cao và công nghệ quản trị rũi ro chuyên nghiệp vào hệ thống của mình...

Theo yêu cầu,lớp sNew5 với hệ thống chỉ báo-robots được tối ưu chuyên biệt cho TTCK VN sẽ khai giảng sớm. HV có thể tham khảo giáo án đính kèm.

Tính thực dụng được đề cao trong chương trình. HV chỉ học một lần để có tất cả. download giáo án dưới đây để tham khảo.

Tiền vẫn kiếm được khi ta đi ngủ. Cách kiếm tiền khi nhiều người thua, cách chiến thắng khi ít người thắng. Bạn sẽ khác biệt với phần còn lại của thế giới khi ứng dụng phân tích kỹ thuật đỉnh cao và công nghệ quản trị rũi ro chuyên nghiệp. ...Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.