Thứ năm - 18.07.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Giới thiệu

Tên Câu lạc bộ : Câu lạc bộ chúng khoán và Forex viết tắt: SAFC CLUB

Tên tiếng Anh: STOCK AND FOREX CLUB trước đây là STOCK AND FRIENDS CBUB
Điện thoại (Mr. Adwin - chủ tịch CLB ): 0949 072 075, Email:  Adwin.co@gmail.com,  adwincompany@yahoo.com.vn, adwin@adwin.com.vn  
 Website: http:www.adwin.com.vn - - www.adwin.vn - Hũy tên miền www.safc.com.vn 


Lĩnh vực hoạt động:
- Đầu tư chứng khoán - Vàng - Forex.

Tư vấn đầu tư  tài chính, Quản lý danh mục.- ủy thác đầu tư.

Người đại diện: Ông Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch câu lạc bộ
 
SƠ ĐỒ WEB
Trang Chủ
1 Phân tích thị trường.
            1.1 Chứng khoán.
                        1.1.1 Sàn HOSE.
                        1.1.2 Sàn HASTC.
                        1.1.3 Giao dịch OTC.
 2 Phân tích thị trường tiền tệ.
             2.1  Vàng.
             2.2 Tỷ giá.
             2.3  Dầu.
3. Trực tuyến.
             3.1 Đồ thị trực tuyến giá Vàng.
 
             3.2 Đồ thị trực tuyên giá Dầu.
             3.3 Đồ thị trực tuyên giá chỉ số Downjones.
             3.4 Đồ thị trực tuyên giá chỉ số Nk225.
             3.5 Bảng giá trực tuyến HOSE (có giao dịch nhà đầu tư NN).
             3.6 Bảng giá trực tuyến HASTC (có giao dịch nhà đầu tư NN).
4. Tư vấn đầu tư.
            4.1 Dự án đầu tư.
            4.2 Bất động sản.
            4.3 Đầu tư khác.
5. Tin tức thời cuộc.
 
 
Diễn đàn Forum
1.Diễn đàn con Phân tích thị trường Vàng và ngoại hối.
      1.1 Phân tích, nhận định thị trường Vàng và dầu thô
      1.2 Phân tích, nhận định thị trường tiền tệ .
      1.3 Kiến thức và Trading.
                  1.3.1 Giáo trình.
                  1.3.2 Các công cụ trading.
                  1.3.3 Kiến thức.
2.Thị trường Chứng khoán.
      2.1 Bình luận các CP sàn HOSE.
      2.2 Phân tích kỹ thuật.
      2.3 Data cho AmiBroker và MetaStock.
                  2.3.1 Data Hàng ngày.
                  2.3.1 Data toàn bộ thị trường.
                  2.3.1 Dữ liệu thống kê giao dịch hàng ngày.
      2.4 Giáo trình.
      2.5 Bình luận các CP sàn HaSTC.
      2.6 Nhận định thị trường.
      2.7 Phân tích cơ bản.
      2.8 Thị trường chứng khoán toàn cầu.
 
3.Ban quản trị diễn đàn.
      3.1 Thông báo của Admin.
      3.2 Kiến nghị của các thành viên gửi đến Admin.

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.