Thứ ba - 21.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.118 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 15.083.220 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -30,72%, bình quân 1.858CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 18.300 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 37.201.260 đơn vị, so với phiên trước tăng 10,01%, bình quân 2.033CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -22.118.040 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -12.045.630 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 1.09, tỷ lệ khối lượng khớp phiên liên tục chiếm 55% tổng khối lượng khớp lệnh. Chi tiết...

Đợt 1: 429.78 ▼-9.63 (-2.19%) KLGD: 4,071,910 GTGD: 161.268 tỉ VNĐ, Đợt 2: 429.96 ▼-9.45 (-2.15%) KLGD: 9,685,730 GTGD: 378.229 tỉ VNĐ, Đợt 3: 430.26 ▼-9.15 (-2.08%) KLGD: 10,393,270 GTGD: 403.490 tỉ VNĐ. Gánh không nổi lợi nhuận ngắn hạn bạo phát, vai trần bên phải của người đẹp Vn-Index trĩu nặng. Thông tin chi tiết V/v mua bán của nhà đầu tư NN sẽ được tích hợp vào data dùng trong PTKT và upload lên diễn đàn trong ít phút nữa ...

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.382 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 21.772.110 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -25,51%, bình quân 2.097CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 16.607 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 33.817.740 đơn vị, so với phiên trước tăng 27,44%, bình quân 2.036CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -12.045.630 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 2.692.670 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.97 tức lệnh bán BQ lớn hơn lệnh mua BQ 0.97 lần trong bối cảnh Vn-Index giảm -7.7 điểm (1.72%) ! Ngạc nhiên chưa ?...

Đợt 1: 439.49 ▼-7.62 (-1.70%) KLGD: 4,167,220 GTGD: 156.090 tỉ VNĐ; Đợt 2: 439.08 ▼-8.03 (-1.79%) KLGD: 10,990,310 GTGD: 433.425 tỉ VNĐ; Đợt 3: 439.41 ▼-7.7 (-1.72%) KLGD: 12,017,060 GTGD: 465.149 tỉ VNĐ. Vn-Index giảm không ngoài dự kiến nhưng cú giảm khá mạnh đủ để gây bất ngờ. Phiên này các nhà đầu tư NN mua vào 2,082,250 CP và chứng chỉ quỹ, chi tiết bán ra của khối này sẽ tích hợp vào data (hợp chuẩn Reuter) dùng cho PTKT sẽ up lên www.adwin.com.vn/diendan/ trong ít phút nữa ...

Báo cáo tài chính quý 2 đã đưa lên hàng loạt gây phân hóa chiều hướng của các cổ phiếu nên việc phân tích chỉ số index của thị trường không còn mang nhiều ý nghĩa của xu thế. "Người đẹp" Vn-Index có lẽ chịu già nua trong góa bụa xăng dầu...

người đẹp Vn-index sẽ ngã theo chiều hướng nào trước ngã tư đường, có cầu cong, có đông người qua lại? muốn qua đường lại sợ đường đông, mà không qua cầu thì mặt trời lên nắng sẽ gắt?

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.697 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 29.229.770 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -5,49%, bình quân 2.302CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 13.047 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 26.537.100 đơn vị, so với phiên trước tăng 7,79%, bình quân 2.034CP/Lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 2.692.670 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 6.306.740 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.86, KL khớp lệnh P2/Volume là 55%. Chi tiết...

Giằng co, đấu tranh và phân hóa mạnh, Đợt 1ở mức 447.37 điểm giảm ▼-3.99 điểm(tương đương -0.88%) với KLGD đạt 4,309,160CP, giá trị 139.913 tỉ VNĐ kết thúc phiên giao dịch liên tục ở mức 448.43 điểm sau khi giảm ▼-2.93 điểm (tương đương-0.64%) với khối lượng khá cao 10,807,040 CP, giá trị 353.365 tỉ VNĐ. Đóng cửa ở 447.11 sau khi giảm thêm ▼-4.25 điểm (tương đương -0.94%) với tổng KLGD cả ba phiên 12,238,450 giá trị 405.197 tỉ VNĐ; Nhà đầu tư NN mua vào 1.511.720 CP, Khối lượng bán ra của họ sẽ được tích hợp lên diễn đàn www.adwin.com.vn/diendan/ dùng cho phân tích kỹ thuật trong ít phú nữa. Chi tiết ....

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.865 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 30.927.020 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -19,18%, bình quân 2.404CP/lệnh. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 13.006 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 24.620.280 đơn vị, so với phiên trước giảm – 33,4%, bình quân 1.892CP/lệnh. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 6.306.740 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.299.660 chứng khoán. Tỷ lệ lệch B/M toàn thị trường là 0.79 tức lệnh bán chỉ bằng 0.79 lần lệnh mua. Chi tiết ...Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.