Thứ hai - 20.05.2019

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HOSE
Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.055 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 18.670.320 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -33,00%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 10.953 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 20.728.900 đơn vị, so với phiên trước giảm -17,99%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -2.058.580 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 2.590.060 chứng khoán. Chi tiết ...

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.679 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 16.923.860 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -27,04%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 10.182 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 20.921.370 đơn vị, so với phiên trước giảm -8,92%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) –3.997.510 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 226.010 chứng khoán. Chi tiết ...

HOSE - 17/10 Có tất cả 14,771 lệnh đặt mua 23,196,750Ck, bình quân 1,570ck/lệnh và 11,649 lệnh đặt bán 22,970,740 Ck, bình quân 1,972 Ck/lệnh. chênh lệch Kl đặt mua Kl đặt bán là 226,010 Ck. Bình quân lệnh bán/mua là 1.26 lần. KL khớp trong phiên liên tục là 5,979,970 Ck chiếm 52% trên tổng số 11,405,170 Ck được khớp lệnh. Chi tiết...

HOSE - 16/10, Có tất cả 12,041 lệnh đặt mua 19,608,250 Ck, bình quân 1,628 Ck/lệnh và 14,108 lệnh đặt bán 28,592,160 Ck, bình quân 2,027 Ck/lệnh. Chênh lệch Kl đặt mua - đặt bán là -8,983,910 Ck. Tỷ lệ lệch bình quân B/M là 1.25 lần. KL khớp trong phiên liên tục là 6,847,140 Ck chiếm 54% trên tổng số 12,735,350 Ck được khớp lệnh. Trong phiên này, NĐT NN mua vào 1.149.110Ck, bán ra 2.252.510ck, chênh lệch -1.103.400 Ck (Cũng chính là trường dữ liệu OI dùng cho AmiBroker và MetaStock được cung cấp Free trên diễn đàn) và đặc biệt giao dịch thỏa thuận cùng khối rất lớn. Chi tiết ...

HOSE - 15/10 có 22,333 lệnh chào mua 40,677,370 Ck, bình quân 1,821Ck/lệnh và 14,157 lệnh chào bán 37,973,370 Ck, bình quân 2,682 Ck/lệnh. Chênh lệch Kl chào mua - chào bán là 2,704,000 Ck. Tỷ lệ lệch BQ Mua/Bán là 1.47 lần. Kl khớp trong phiên liên tục 13,415,540 Ck chiếm 54% trên tổng số 24,780,850 được khớp lệnh. Nhà đầu tư nước ngoài mua 2,526,610 CK và bán 5,798,950 Ck chênh lệch M-B là -3,272,340 thông qua khớp lệnh, ngoài ra họ GDTT mua 28,190 Ck, bán 78,190 CK. Chênh lệch tổng cộng là -3,322,340 Ck. Chi tiết ...

HOSE - 14/10. Có tất cả 27,161 lệnh chào mua 74,673,770 chứng khoán, bình quân 2,749ck/lệnh và lệnh 1,507 chào bán 8,337,890 chứng khoán bình quân 5,533ck/lệnh. Chênh lệch Kl chào Mua-Kl chào bán là 66,335,880; tỷ lệ lệch BQ B/M là 2.01 lần. Kl khớp trong P2 là 4,756,500 chiếm 57% trên tổng số 8,276,890 ck được khớp lệnh. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 714.940ck, bán ra 5.537.530 ck, chênh lệch M-B (cũng là trường dữ liệu OI trên data dùng cho PTKT) -4.822.590ck, ngoài ra họ giao dịch thỏa thuận mua vào 50.000 ck và bán ra 410.810ck. Tổng chênh lệch M-B của họ hôm nay là -5.183.400ck. Chi tiết...

HOSE - 13/10. Có tất cả 13,326 lệnh đặt mua 22,336,000 chứng khoán, bình quân 1,676 Cp/lệnh và 11,026 lệnh đặt bán 25,189,050 chứng khoán, bình quân 2,285 Cp/lệnh. Chênh lệch KL đặt mua - KL đặt bán là -2,853,050 chứng khoán. tỷ lệ lệch BQ bán/Mua là 1.36 lần. Kl khớp trong phiên liên tục 7,615,430 chứng khoán chiếm 59% trên tổng 12,911,350 chứng khoán khớp lệnh. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.022.990 chứng khoán, bán ra 2.876.220 chứng khoán, chênh lệch M-B là -1.853.230 chứng khoán. Chi tiết ...

HOSE - 10/10/2008. Có tất cả 12,409 lệnh đặt mua 18,688,870 chứng khoán, bình quân 1,506 Cp/lệnh và 11,813 lệnh đặt bán 37,704,620 chứng khoán, bình quân 3,192Cp/lệnh. Chênh lệch khối lượng đặt mua - khối lượng đặt bán là -19,015,750 chứng khoán. Bình quân B/M là 2,12 lần. Khối lượng khớp lệnh trong phiên 2 là 9,720,190 chiếm 60% trên tổng số 16,106,450 Cp được khớp lệnh. Chi tiết...

HOSE, 09/10. Có tất cả 19,958 lệnh đặt mua 32,210,030 chứng khoán, bình quân 1,614Cp/lệnh và 14,754 lệnh đặt bán 35,967,750 chứng khoán, bình quân 2,438CP/lệnh. Chênh lệch KLđặt mua - Kl đặt bán là -3,757,720 chứng khoán. Lệnh bán BQ lớn hơn lệnh mua BQ là 1.51 lần. Kl khớp trong phiên liên tục là 15,458,260 chiếm 74% trên tổng số 20,960,410 chứng khoán khớp lệnh. Chi tiết ...Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.