Thứ tư - 18.07.2018

..:: Giá vàng Online


..:: Bảng giá HOSE

Biểu đồ HOSE

..:: Bảng giá HaSTC

Biểu đồ HASTC

..:: Tỷ giá Online Mở rộng


Tiêu điểm


Bảng giá HOSE Mở rộng


Bảng giá HaSTC Mở rộng


Quảng cáo


..:: Thống kê

Sàn HASTC
Các CP không có giao dịch trong ngày (không có lệnh đặt mua): B82, C92, CID, DTC, HBE, HLY, HSC, HUT, KMF, L62, LUT, NPS, S55, S91, SD2, SRA, TPH, VBH và VE9.

HaSTC-Index đạt giá trị chưa từng có trong lịch sử niêm yết của mình.

Do UBCK cung cấp thông tin dữ liệu thị trường trể bất thường sàn HOSE nên chỉ có số liệu sàn HaSTC. ngày 08/05/2008 các cp B82, C92, CDC, CID, CMC, DCS, DTC, HBE, HCT, HPS, HUT, KMF, L62, LUT, NGC, NPS, PJC, S55, S96, SD2, SD7, SDY, TJC, TPH, VBH không có lệnh mua dù lệnh bán rất lớn.

Phân tích lệnh ngày 07/05/2008 sàn HaSTC. Các Cp sàn này đang mất dần đi tính thanh khoản; Các CP không có giao dịch (có lệnh bán nhưng không có lệnh mua): B82, C92, CID, DAC, HBE, HCT, HPS, HSC, HUT, KMF, L62, LUT, , NGC, NPS, PSC, SD2, SD3, SD6, STC và TJC, trong đó CP HSC đã nhiều tháng nay không có giao dịch thậm chí là lệnh mua hoặc lệnh bán thì không hiểu niêm yết để làm gì?

Có 12 CP không có giao dịch là B82, BTH, C92, CID, HSC, HUT, KMF, L62, NGC, NPS, S12 và YSC. đặc biệt cổ phiếu HSC thường xuyên không có lệnh mua lẩn lệnh bán thì niêm yết để làm gì.

Theo các dự báo gần đây, chúng tôi đã đưa ra kết luận sàn HaSTC sẽ biến động trái chiều với sàn HOSE và sự việc đang diễn ra theo như nhận định. Chạm hổ trợ mạnh HaSTC-Index sẽ bật lên trong một vài phiên tới dù vẩn bám theo kênh giảm dài hạn.

Phân tích kỹ thuật có thể sử dụng để chọn thời điểm đầu tư và các nhà đầu tư trên toàn thế giới thường sử dụng biện pháp phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu đầu tư. Tiêu chuẩn chọn lựa là Cp có ROE> 25%. EPS’07 > 5.000. Giá trị sổ sách BV > 25.000 và PB (thị giá / giá sổ sách - tương tự PE) < 3. Số liệu do các cty chứng khoán công bố.

Xử lý số liệu thống kê sàn HaSTC ngày 29/04/2008 để tìm hiểu thêm về quan hệ cung cầu cho từng cổ phiếu. Có 7 CP không có giao dịch không có lệnh mua là HUT, KMF, LBE, NPS và VE9. 1 Cp không có lệnh mua cũng như lệnh bán lâu nay là HSC. Số liệu được sắp xếp ưu tiên cho cột tỷ lệ lệch (Bán /Mua) với ý nghĩa số lần lệnh bán lớn hơn lệnh mua

Xử lý số liệu thống kê quy mua mua bán sàn HaSTC ngày 28/04/2008. Loại trừ các CP không có giao dịch như C92, HSC, HUT, NPS, VE9 và VTL Số liệu được sắp xếp ưu tiên cho cột tỷ lệ lệch từ lớn đến bé.


 1   2   3   4/4 

Trading in the foreign exchange marketsonmargin carries ahigh levelof risk, and may not be suitable for allindividuals.The highdegreeof leverage offered in the Forex markets can workagainst you aswellasfor you. Before deciding to trade in the foreign exchangemarketsyoushouldcarefully consider your investment objectives, your levelofexperience,andyour risk appetite. The possibility exists that youcouldsustain a loss ofsomeor all of your equity and therefore youshould not investmoney that you cannotaffordto lose. Only truediscretionary cash should be usedin trading. Youshould makeyourselfaware of all the risks associated withforeign exchangetrading andseekadvice from an independent financial advisor ifyou haveanyquestions orconcerns as to how a loss would affect your lifestyle.